Satamien tavoitteena on muovata lastinkäsittelytoimintojaan yhä vähäpäästöisimmiksi.

Yhteistyötä sataman lastinkäsittelyteknologian uudistamiseksi

29.03.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin INTOPORT-hankkeen tavoitteena oli kehittää malli sataman lastinkäsittelyyn erikoistuneesta innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristöstä. HaminaKotkan satamassa testattiin mm. sähkötrukkien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttömahdollisuuksia yhteistyössä sataman ja yritysten kanssa.

Satamien tavoitteena on kehittää lastinkäsittelytoimintojaan yhä vähäpäästöisemmiksi. Tämä oli kimmokkeena myös INTOPORT-hankkeen (Innovations to port) käynnistymiselle vuonna 2017. Tavoitteena oli luoda toimintamalli lastinkäsittelyyn erikoistuneen testaus- ja koulutusympäristön järjestämiseksi satamaympäristössä, kertoo projektipäällikkönä toiminut Arto Ahlberg juuri julkaistussa loppuraportissaan.

Testausympäristössä kone- ja laitevalmistajat saavat mahdollisuuden testata uutta alalle tulevaa tekniikkaa valvotusti ja turvallisesti. Todellisen toimintaympäristön edut testauksessa ovat kiistattomat; satamassa uusi tekniikka kohtaa juuri ne olosuhteet, joista sen tulee selviytyä. Tämä konkretisoitui myös hankkeen aikana toteutetuissa vertailututkimuksissa.

– Testejä tulee tehdä kentällä, jotta päästään siihen käyttövarmuuteen, joka tuotannollisessa työssä tulee olla, kuvaa Ahlberg. Satamassa käyttövarmuutta haastavat erityisesti altistuminen vaihteleville sääolosuhteille.

Vaihtoehtoisia ja korvaavia ratkaisuja

Hankkeen aikana HaminaKotkan satamassa testattiin mm. sähkötrukkien käytettävyyttä nykyisten dieselkäyttöisten korvaajina. Lisäksi selvitettiin muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttömahdollisuuksia ja laadittiin laskelmat eri vaihtoehtojen kustannuksista ja kannattavuudesta sataman tulevaisuuden hankintaratkaisujen tueksi. Vaihtoehtoisina polttoaineina tarkasteluun valikoituivat metaani ja vety.

Hankkeessa tarkasteltiin myös HaminaKotkan sataman sähkönkäyttöä. Muun muassa laivojen maasähkön käyttömahdollisuudet ja sataman sähkön tuotantomahdollisuudet aurinkoenergialla olivat hankkeen selvityskohteita.

Sähkön nykykäytön tilaa sekä arvioitua lisätarvetta ja sähkönsyöttöverkon riittävyyttä lisääntyvälle kulutukselle tarkasteltiin myös mahdollista sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin siirtymistä ajatellen.

INTOPORT-hankkeen aikana selvitettiin myös miehittämättömien ilma-alusten (RPAS, drone) käyttömahdollisuuksia satamassa. Lisäksi tarkasteltiin sijainti- ja liiketunnistuksen sekä varoitusjärjestelmien hyödyntämistä turvallisuusjärjestelmien kehittämisessä.

INTOPORT-hankkeen (A72964) yhteistyötahot olivat HaminaKotka Satama Oy, Steveco Oy, Suomen Satamatekniikka Oy, Kotkan Energia Oy, Karhu Voima Oy, Cursor Oy ja Cargotec Finland Oy/Kalmar. Lisäksi mukana kehitystyössä olivat Empower Oyj, Redstone Aero Oy ja Kotkan kaupunki. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Cargotec Finland Oy, Suomen Satamatekniikka Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Cursor Oy, HaminaKotka Satama Oy ja Kotkan Energia Oy.

Lisätietoja hankkeen tuloksista saat INTOPORT-loppuraportista (Ahlberg A. 2020. Innovations to port. INTOPORT-hankkeen loppuraportti. Xamk kehittää 104, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu).

Kirjoittanut Justiina Halonen

Kirjoittaja työskentelee merenkulun tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.