Xamkin opiskelijatiimit matkalla pitsaamaan Baltiaan. Kuva: Kirsi Rouhiainen

Xamk Startup Fundista virtaa opiskelijoiden yrittäjyyteen

01.06.2020

Tämä artikkeli kertoo Xamk Startup Fundin (XSF) rahoitusta 2020 saaneiden opiskelijatiimien ideoista ja valottaa XSF-rahoituksen taustaa ja tulevaisuutta.

Opiskelijat ovat voineet hakea 2017 lähtien Xamk Startup Fundin kokeilurahoitusta tuote-, palvelu- tai yritysideansa kehittämiseen. Rahoituksen mahdollistavat Otsakorven säätiö ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. 2017 lähtien on tullut 90 hakemusta, joista on rahoitettu 42.

Vuonna 2020 jaossa on ennätysmäärä rahaa, yhteensä noin 25 000 euroa kahdella hakukierroksella. Otsakorven säätiö rahoittaa säätiön toiminta-alueen mukaisesti kymenlaaksolaisia hakijoita. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu täydentää rahoitusta siten että kaikilla sen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea ja saada kokeilurahoitusta. Seuraava haku on auki ja päättyy 30.9.2020. (Ks. hakutiedote. www.patteries.com )

Kalevalaa, tilapäismajoitusta ja pannunalusia

Kokeilurahoituksen saajat (14 kpl) kehittävät pääasiassa pelejä (4 kpl), design-tuotteita (4 kpl) ja verkkokauppa- ja palvelukonsepteja (3 kpl). Yksittäisiä kehityskohteita ovat valmisruokakonseptit, teknologiasovellukset ja ympäristökasvatukselliset leiripalvelut.

Pelien teemat ovat moninaisia, pääasiassa viihteellisiä mutta myös hyötypeligenrestä ammentavia. Joukossa on Kalevala-eepokseen pohjautuva tornien taistelu, humoristista deittailua, perinteinen tuhoamispeli sekä yksinäisyyteen ja koulukiusaamiseen liittyvä voimaannuttava peli. Joistakin peleistä on jo tehty ensimmäinen versio ja rahoitusta käytetään jatkokehittämiseen. Toiset pelit ovat vielä konseptinkehitysvaiheessa.

Design-motivoituneeet tuoteideat hyödyntävät ekologisuuden trendiä. Puusta työstetään tilaelementtiratkaisua rahtikontteihin ja prototypoidaan siirrettävä puinen tilapäismajoitusratkaisu. Lisäksi yksi opiskelija haluaa laajentaa olemassa olevaa kahvitematiikkaan liittyvää design-esinemallistoaan ja toinen kehittää design-pannunalusen valmistettavuutta.

Verkkokaupan ja -palvelujen kehittäminen on nousussa. Aihealueen ideat ovat lupaavampia kuin aiemmilla kokeilurahoituskierroksilla. Halutaan laajentaa ja parantaa olemassa olevaa eettisiin ja ekologisiin juhlatuotteisiin liittyvää verkkokauppaa, kehittää yksilöllistä hautajaisjärjestelypalvelua ja luoda leasing-alusta arvokkaille muotivaatteille ja -asusteille.

Teknologiapuolella kehitetään satelliiteista riippumattoman seuranta-ja reititysjärjestelmän prototyyppiä. Lisäksi luodaan valmisruokasarjaa herkkävatsaisille ja ympäristökasvatuksellista leiripalvelua ja yhteisöbrändiä.

Xamk Startup Fundin taustaa

Yrittäjyysopettajien parissa keskusteltiin jo 2000-luvun alussa opiskelijoiden ideoiden siemenrahoituksesta innovaatioiden ja yrittäjyyden kannustamiseksi. Pohdinnassa oli sekä pääomasijoitustyyppinen vastikkeellinen tuki että nykyisen kokeilurahoituksen kaltainen suora tuki.

Tavoitetilana nähtiin alueellinen rahoittajien, sijoittajien ja yhteiskuntavastuun kantajien verkosto, joka yhdessä kokoaisi vuosittain 15 000–50 000 euroa jaettavaksi lupaaville ideoille ja tiimeille.

Xamk Startup Fundin käynnistyminen sai pontta 2015 kun SHIP The Startup Festivalin aiempi primus motor Antti Viitanen vieraili Otsakorven säätiön seminaarissa Joensuussa ja kuuli säätiön ja alueen isosta noin 100 000 euron mikrorahoituskokeilusta. Jakamalla sata noin 1000 euron tukirahoitusta syntyi paljon pöhinää. Esimerkki sai pohtimaan: Kumpi on tehokkaampi yrittäjyyskannustin, 100 x 1000 euroa suoraan opiskelijoiden ideoiden kehittämiseen vai sadantuhannen euron yrittäjyyshanke (=1,4 henkilötyövuoden projekti)?

Otsakorvelta saatiiin Kymenlaaksoon vastaavaa rahoitusta vuosille 2017-18. Jaoimme 250-1000 euron tukirahoituksia 14 opiskelijalle tai tiimille. Hakijoista 34 prosenttia sai rahoitusta. Saajat käyttivät rahat prototyyppien materiaalikustannuksiin, palvelujen tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen (markkinointitutkimukset, myyntikanavat, yrityksen käynnistämiseen). Arviointiraadissa oli mukana Xamkin, PatteriES:n, Nordean ja Osuuspankin edustajat.

Rahoitusmalli toimi ja sitä haluttiin jatkaa. Otsakorven säätiö ja sen toiminta-alueen ammattikorkeakoulut aloittivat keskustelut kokeilurahoituksen volyymin kasvattamiseksi. Lisäksi säätiö halusi aloittaa omanpääomanehtoisen sijoitustoiminnan, jonka toimintamalliin se toivoi ammattikorkeakoulujen apua. Kokeilurahoituksen määrä kolminkertaistui vuosille 2019-2020 ja lisäksi tarjolle tuli säätiön pääomalaina enintään 25 000 euroa per aloittava yritys tai startup. Kokeilurahoitus haetaan Xamkilta kaksi kertaa vuodessa ja pääomalainaa yritykset voivat hakea jatkuvasti suoraan säätiön hallitukselta.

Kokeilurahoitus tukee yrittäjyyttä

Xamk Startup Fund on löytänyt paikkansa innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämisen prosessissa Xamkissa. Opiskelijat ovat siitä kiinnostuneita ja sen hakuun ja jakamiseen on kehittynyt melko sujuva toimintatapa yhteistyössä PatteriES:n kanssa. Xamk yhdessä Otsakorven säätiön kanssa toivovat että yhä useampi opiskelija innostuu ideoimaan, hakee XSF-kokeilurahoitusta ja kehittää ideaansa kohti yritystoimintaa.

Rahoituksen markkinoinnin lisäksi tulee jatkossa panostaa enemmän kokeilurahoitusta ja saaneiden opiskelijatiimien sparraukseen ja tiimien, potentiaalisten asiakkaiden, asiantuntijoiden ja sijoittajien verkostoitumiseen ideoiden kannattelemiseksi oikeiksi yrityksiksi. Toistaiseksi kokeilurahoitusta on saanut 42 tiimiä. Kun rahoituspäätös numero 100 on annettu, todennäköisesti rahoituksen saajien joukosta on syntynyt vähintään yksi yli yhden miljoonan euron arvoinen yritys.

Kirjoittanut Ari Lindeman

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä luovien alojen tutkimusyksikössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.