Mikkeli on mukana kansainvälisessä konsortiossa kiertotaloutta edistämässä. Kuva: Manu Eloaho

Mikkeli mukana eurooppalaisessa kiertotalouspilotissa

01.06.2020

Mikkeli on mukana kansainvälisessä kaupunkien kiertotalouden haasteita ratkovassa CityLoops – Closing the loop for urban material flows -hankkeessa, johon osallistuu kumppaneita seitsemästä EU-maasta.

Mikkelissä toteutuksesta vastaavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. CityLoops saa rahoitusta kansainvälisesti tavoitellusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

– CityLoops-hankkeen tavoitteena on tarjota kiertotalouden testattu edistämismalli, jota muut paikallis- ja aluehallinnot ympäri Eurooppaa voivat seurata, toteaa CityLoops-hankkeen johtamisesta vastaava, paikallisviranomaisten kestävän kehityksen järjestön (ICLEI) kaupunkiverkoston koordinaattori Simon Clement.

Mikkelissä toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana rakennus- ja purkujätteitä sekä orgaanista jätettä koskevia demonstraatioita. Rakennus- ja purkujäte muodostaa määrällisesti suurimman osan Euroopan jätteistä.

Orgaanista jätettä Euroopan unioni tuottaa vuosittain noin 130 miljoonaa tonnia, ja määrän ennustetaan lisääntyvän keskimäärin kymmenellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Orgaaninen jäte muodostuu kiinteän yhdyskuntajätteen orgaanisista osista ja kaupallisista lähteistä ja julkisista tiloista peräisin olevasta orgaanisesta jätteestä.

Tavoitteena liiketoiminta

Mikkelin rakennus- ja purkujätteen demonstraation aikana Miksei kehittää purkukohteiden materiaalien, rakenteiden ja kalusteiden hyödyntämistä nettipohjaisen markkinapaikan avulla.

Materiaalimäärien arviointia ja purkutyön suunnittelua parannetaan Xamkin drooni-avusteisen kartoituksen avulla.

Keskeisenä tehtävänämme on tukea purkamiseen ja purkumateriaalien hyödyntämiseen liittyvän liiketoiminnan kehittymistä Mikkelin seudulle. Demonstraatiokohteita tulevat olemaan Mikkelissä lähitulevaisuudessa purettavat Pankalammen terveysasema ja Tuukkalan sairaala.

Lajittelua ja sekajätteen vähentämistä

Orgaanisen jätteen demonstraatiokokeilla halutaan tehostaa biojätteen lajittelua Mikkelissä ja vähentää sekajätteeseen päätyvän biojätteen määrää. Työkaluja lajittelun tehostamiseen testataan Peitsarin alueella Mikalo Oy:n kerrostaloissa.

Tutkimme myös orgaanisen jätteen käsittelyä biokaasukokein laboratorio- ja pilot-mittakaavassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristölaboratoriossa. Kokeiden tavoitteena on tukea uuden biokaasulaitoksen toimintaa Mikkelissä.

KUVA: CityLoops-hanke käynnistettiin yhteisellä avauskokouksella Roskildessa lokakuussa 2019. Kuva ICLEI Europe

CityLoops-hankkeeseen osallistuvat kaupungit – Høje-Taastrup ja Roskilde (Tanska), Mikkeli (Suomi), Apeldoorn (Alankomaat), Bodø (Norja), Porto (Portugali) ja Sevilla (Espanja) -kokoontuivat lokakuun 2019 lopulla Tanskassa allekirjoittamaan kiertotaloutta edistävien kaupunkien julistuksen. Mikkelin osalta julistuksen allekirjoitti kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Eurooppalainen konsortio vieraili helmikuussa 2020 Mikkelissä johtamassa kiertotaloustyöpajoja, joihin osallistui laaja joukko paikallisia toimijoita Mikkelistä, muun muassa kaupungin viranomaisia sekä jätteiden käsittelyn ja rakentamis- ja purkutöiden asiantuntijoita.

Tiedonvaihto Euroopan maiden välillä on aktiivista, ja tulevina vuosina kansainvälisen konsortion jäsenet tulevat uudelleen tutustumaan hankkeen etenemiseen Mikkelissä.

CityLoopsin demonstraatiojohtajina Mikkelissä toimivat Kimmo Haapea Mikseistä (rakennus- ja purkujäte) ja Hanne Soininen Xamkista (orgaaninen jäte).

CityLoops-hanke alkoi 1.10.2019 ja se päättyy 30.9.2023. Hanketta koordinoi tanskalainen ICLEI – Local Government for Sustainability, ja mukana on yhteensä 28 partneria. Hanke saa rahoitusta: European Union’s Horizon2020 research and innovation programme under grant agreement No. 821033.

Kirjoittaneet Kimmo Haapea, Anitta Sihvonen, Hanne Soininen ja Vuokko Malk

Haapea työskentelee kehityspäällikkönä ja Sihvonen rahoitusjohtajana Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä. Soininen työskentelee tutkimuspäällikkönä ja Malk projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.