Puunjalostusinsinöörien työelämätapahtuma on yksi käytännön esimerkki yhteistyöstä. Kuva: Juha-Pekka Ontronen

Teknologia-ala kehittyy yhteistyöllä

29.03.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan oleellisena osana on yhteistyö eri tahojen kanssa. Savonlinnassa sijaitsevan Kuitulaboratorion ja teknologian osaamiskeskittymän synergia on tiiviin yhteistyön ansiota.

Teknologia-ala tarvitsee koko ajan lisää osaajia. Yhteistyöllä varmistetaan myös, että koulutus ja toiminta pysyy työelämän osaamistarpeiden mukaisena. Yhteistyö voi avata yllättäviäkin mahdollisuuksia ja tuoda esiin uusia ideoita ja näkökulmia. Käytännössä yhteistyötä voidaan tehdä monin eri tavoin kuten osallistumalla yhdessä alan tapahtumiin.

Yhdessä toimiminen, näkyminen ja verkostoituminen on koko Itä-Suomen alueen etu. Upeassa miljöössä Saimaan rannalla toimii maailmanluokan yrityksiä, joilla on tarvetta mm. biotuoteteollisuuden ja ympäristöteknologian alan osaajille.

Osaamiskeskittymä houkuttelee

Forest Based Industries (FBI)–päivä on perinteinen Puunjalostusinsinöörit ry:n tapahtuma, joka järjestettiin tänä vuonna Lappeenrannan kaupungintalolla. Biometsäteollisuuden tulevaisuuden osaajat kohtasivat alan ammattilaiset seminaarin ja yritysnäyttelyn muodossa, jossa teemana oli ilmastonmuutos sekä vastuullisuus. Tulevat insinöörit ja diplomi-insinöörit ympäri Suomea pääsivät tutustumaan yritysten toimintaan ja työmahdollisuuksiin.

Savonlinnan seutu oli tapahtumassa hyvin edustettuna, sillä paikalla oli useita alueella vaikuttavia yrityksiä. Xamkin BioGrowth –hanke tarjosi Savonlinnan toimijoille konkreettisen ständiyhteistyömahdollisuuden, johon Aquaflow päätti tarttua. Yritysten näkökulmasta yhteistyö helpottaa käytännönjärjestelyitä ja näkyvyyden saamista alan opiskelijoiden parissa.

Aquaflow Oy:n prosessi-insinööri Asta Kujalan mukaan yhteistyöhön oli todella helppo lähteä.

– Tapahtuma oli hyvin onnistunut, pääsimme verkostoitumaan ja tekemään itseämme tunnetuksi. Monet nuoret kävivät ständillä ihmettelemässä “mikä tämä tällainen Aquaflow on?” ja pääsimme kertomaan, miten suunnittelemme ja toimitamme jätevedenkäsittelyn laitteita ja laitoksia ympäri maailman. Pelkkää B2B-kauppaa tekevänä yrityksenä olemme harvoin esillä ja alalle valmistuvat opiskelijat eivät välttämättä edes tiedä, että tälläinen jätevedenkäsittelyn osaamiskeskus sijaitsee täällä Saimaan sydämessä. Lähdemme varmasti toisenkin kerran mukaan vastaavaan yhteistyöhön.

Biomateriaaleista valmistetut 3D-tulosteet, Xamkin Kuitulaboratorion tekemä kansainvälisen tason tutkimus ja kehitys ja sen tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet olivat monelle nuorelle mieluisa yllätys. Mahdollisuus saada käytännön työkokemusta tehdasympäristössä tai työstää esim. diplomityö kemian- tai prosessitekniikan alalta ovatkin alalle aikoville tulevaisuuden osaajille erinomainen polku.

Maakuntarajat on tehty ylitettäviksi

BioGrowth-hanke on tehnyt lisäksi yhteistyötä TEKOS 2020 –hankkeen sekä lukuisten eri tahojen kanssa saadakseen aikaan koko Itä-Suomen alueen oman teknologiatapahtuman. Leppävirralla 7.5.2020 järjestettävä teknologiatapahtuma TECHinno kokoaa yhteen metsä-, energia- ja liikkuvien työkoneiden klusterin koko Itä-Suomen alueelta. Yritykset, oppilaitokset ja kehitysorganisaatiot toimivat yhdessä edesauttaakseen koko teknologia-alan tulevaisuuden kehitystä. Kansainvälinen teollisuus ei tunne maakuntarajoja.

Biotuotetekniikan uudet teknologiat ja kasvunlähteet – BioGrowth hanketta rahoittavat KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu ja TEM Innovaatiorahoitus. Lisätietoja: www.xamk.fi/biogrowth

Kirjoittanut Juha-Pekka Ontronen

Ontronen on KTM, joka toimii projektiasiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratoriossa.