Kuvituskuva. Kuva: Creative Ports.

Auta luovia aloja kansainvälistymään!

14.12.2021

Luovia aloja auttaville organisaatiolle on tarjolla apukeinoja kansainvälistymisen tukemiseen, jotta luovia aloja voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

Yrityksiä auttavien organisaatioiden merkitys

Välikäsi- tai välittäjäorganisaatiot (intermediary organisations) auttavat luovien alojen yrittäjiä heidän kansainvälistymispyrkimyksissään. Tällaisia organisaatioita ovat sekä kehitysyhtiöiden ja yritysneuvojien kaltaiset, kaikkien alojen yrityksiä tukevia tahot että Musexin tai Ornamon kaltaiset luovien alojen ja sen eri sektoreiden tukemiseen keskittyneet organisaatiot.

Välittäjäorganisaatiot auttavat kansainvälisten verkostojen rakentamisessa, fasilitoivat pääsyä uusille markkinoille ja tarjoavat välineitä osaamisen kehittämiseen. Myös auttajat tarvitsevat osaamista, verkostoja ja resursseja, jotta he voivat tukea luovien alojen toimijoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Mistä tietoa siitä, mitä kannattaisi tehdä?

Kun edistetään luovien alojen kansainvälistymistä voi olla haastavaa tietää, mitä tulisi tehdä ja mistä lähteä liikkeelle. Apua tähän voi hakea esimerkiksi luovien alojen kansainvälistymisen tukemisen suosituksista.

Välittäjäorganisaatioiden kannattaa aluksi pohtia, mitkä suositelluista asioista ovat olennaisia juuri heidän työssään ja heidän alueellaan. Tämän jälkeen kannattaa laatia suunnitelma kyseisten asioiden toteuttamiseksi.

Mistä tietoa eri markkinoista?

Kansainvälistymisen tukemisessa tarvitaan laajaa tietoa kansainvälisistä markkinoista. Luovia aloja auttavat organisaatiot eivät kuitenkaan välttämättä tunne kaikkia eri kohdemarkkinoita.

Yksi ratkaisu tähän haasteeseen löytyy erilaisista hankkeista ja tahoista, jotka keräävät ajantasaista tietoa eri maista ja alueista. Tätä tietoa voi helposti hyödyntää pohtiessa tietylle tuotteelle tai yrittäjälle sopivia markkinoita. Yritysten avuksi voi hyödyntää esimerkiksi Itämeren maiden eri alueiden luovien alojen näkökulmasta laadittuja profiileja.

Verkostojen voima on valtava

Kuvituskuva.
Kuva: Goethe Instut.

Kansainvälistymisessä verkostoilla on merkittävä rooli. Se, keitä tunnetaan, missä ollaan käyty ja mitä toisilta on opittu, voi avata autettaville yrittäjille ovia uusille markkinoille.

Välittäjäorganisaatiot ja niissä työskentelevät yksilöt eivät kuitenkaan läheskään aina omaa laajoja kansainvälisiä verkostoja. Välittäjäorganisaatioilla voi olla rajalliset resurssit, jolloin laajoissa verkostoissa on haastavaa olla mukana.

Tällöin apuun tulevat tahot, jotka yhdistävät eri toimijoita ja projekteja kansainvälisesti. Olipa kyseessä yksittäinen toimija, joka on kiinnostunut myymään palveluitaan ulkomailla tai hankepartneria etsivä korkeakoulu, tämän kaltaiset toimijat ovat tärkeitä. Esimerkiksi CCI Contact Desk (info@creativeports.eu) yhdistää Itämeren alueen toimijoita kiinnostavien yhteistyön mahdollisuuksien äärelle sekä opastaa työkalujen ja tietolähteiden pariin.

Työkaluista apua

Yrityksiä tukevilta organisaatioilta vaaditaan laajaa osaamista ja tietämystä, jotta ne voivat auttaa kansainvälistymisessä ja tarjota välineitä yrityksille osaamisen kehittämiseen. Välikäsiorganisaatioille on tarjolla työkaluja, joita voi käyttää tukena luovien alojen yritysten kanssa työskentelyssä.

Inspiraatiota kansainvälistymistä tukevista työkaluista ja toimenpiteistä voi hakea listauksista, joissa avataan, mitä toimenpiteen toteuttaminen vaatii. Pelkkä tietoisuus erilaisista toimenpiteistä ei riitä, vaan tarvitaan konkreettista osaamista työkalujen käyttöönottoon, räätälöimiseen ja uusien toimenpiteiden kehittämiseen. Tätä varten on saatavilla oppimismateriaaleja, jotka kehittävät kansainvälistymisen tukemisessa tarvittavia kompetensseja.

Creative Ports on 14 partnerin Itämeren alueen hanke (2018-2021), jonka tavoitteena on kehittää ja kannustaa yhteistyötä luovilla aloilla Itämeren alueen maissa sekä kehittää strategioita ja prosesseja kansainvälistymisen tukemiseen. Hanke saa Interreg-rahoitusta. Tutustu hankkeeseen osoitteessa creativeports.eu ja katso alla olevat työkalut ja resurssit.

Internationalisation Roadmap – kansainvälistymistä edistävä muistilista välikäsiorganisaatiolle

Regional Profiles – yhdeksän Itämeren alueen luovien alojen profiilit

Internationalisation Tools – kansainvälistymistyökalujen (pilottien) katalogi

Learning Modules – oppimismoduulit kansainvälistymistyökalujen käyttöön

Policy recommendations – suositukset luovien alojen kansainvälistymisen tukemiseen

CCI Contact Desk esittelyvideo:

Kirjoittaneet Piritta Parkkari ja Annika Salmi

Parkkari työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xentre – Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikössä ja Annika Salmi TKI-asiantuntijana Luovat alat -tutkimusyksikössä.