Pöydällä on auki oleva läppäri, jossa näkyy virtuaalitapaamisen osanottajia. Läppärin vieressä on muki. Kuva: Pixabay.

Mikä ihmeen Xackathon?

02.06.2021

Korona siirsi yhteiskehittämisen tapahtumat verkkoon. Sen myötä Xamkin hackathon sai nimen Xackathon. Hackathon eli häkkääminen tarkoittaa ratkaisujen nopeaa ideointia monialaisissa tiimeissä. Rento ilmapiiri, kilpailuhenkisyys ja palkinnot kuuluvat tapahtuman luonteeseen. Ideoinnin tulokset pitchataan toimeksiantajille.

Haasteet ja opiskelijat?

Keskeisenä tavoitteena korkeakoulun järjestämissä yhteiskehittämistapahtumissa on oppiminen. Monilainen OnLine Xackathon järjestettiin 7.–8.4.2021, mukana 60 opiskelijaa neljältä eri opintojaksolta ja kolmesta koulutusohjelmasta (liiketalous, restonomit, informaatioteknologia).

Opiskelijoista muodostettiin 16 monialaista 3–5 opiskelijan joukkuetta. Haasteet ja yritykset saatiin mukaan Virtuaalierehdyttäminen palvelualoilla-, Ikäruoka 2.0. ja MikroX-hankkeista.

Haasteen muotoiluun huomiota

Hyvä haaste on riittävän rajattu, mutta myös väljä, jotta tiimit voivat hyödyntää kaikkien jäsentensä osaamista. Xackathonissa tehtävään annettiin haasteiden ennakkomateriaalia.

Lisäksi osallistujat opiskelivat Learnissa yhteiskehittämisen ja virtuaalisen yhteistyön menetelmiä, joiden hallintaa varmistettiin verkkotenteillä.

Turvallisuuden tunne on tärkeä ja helpottaa yhteistä työskentelyä

Joukkueet julkistettiin Padlet-alustalla ennakkoon ja osallistujat kävivät kertomassa itsestään ja millaista osaamista voivat tuoda työskentelyyn. Myös työelämän edustajilla ja mentoreilla oli mahdollisuus tutustua joukkueisiin ennakkoon.

Ennakkoon tutustuminen, orientoituminen tulevaan tehtävään, työvälineiden ja toimintatapojen hallinta lisäävät turvallisuuden tunnetta ja edistävät työskentelyn luontevaa käynnistymistä.  On huomattu, että turvallisuushakuiset opiskelijat eivät kovin innokkaasti ilmoittaudu vapaaehtoisesti yhteiskehittämistapahtumiin.

Vaiheistetut ohjeet ja joukkueen jäsenten roolit

Toimeksiantajat esittelivät haasteet tapahtuman alussa ja joukkueilla oli mahdollisuus kysyä ja tarkentaa tehtävää. Tapahtuman yhteiset osuudet järjestettiin teamsissa, jossa oli myös fasilitaattoreiden päivystys opiskelijoille, työelämän toimijoille ja mentoreille koko tapahtuman ajan.

Työskentelyohjeistuksen lisäksi opiskelijoita kannustettiin pitämään kamerat auki työskentelyn aikana. Ensimmäinen tehtävä oli joukkueen jäseniin tutustuminen, kapteeni, managerin ja huoltajan valinta ja joukkueen nimestä päättäminen.

Roolien määrittely varmistaa tasapuolista osallistumista. Innovatiivisin joukkueen nimi palkittiin Time Outissa, jossa kyseltiin joukkueiden fiiliksiä ja kuulumisia ensimmäisen päivän päätteeksi. Opiskelijat voivat päättää itse työskentelyrytmistään ja käyttämistään yhteiskehittämisen työkaluista.

Tavoitteena idean myyminen toimeksiantajalle

Kuvassa mietelause: "There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure." - Colin Powell.Työskentely eteni strukturoidun mallin mukaan. Selkeät ohjeet auttavat suuntamaan ponnistelut kohti tavoitetta. Ideointivaiheessa tehtävänä oli tuottaa paljon ideoita, jonka jälkeen valitaan kolme pääideaa lähempään tarkasteluun.

Joukkueet ohjeistettiin esittämään kolme ideaansa mentorille, jonka jälkeen he valitsevat yhden pääidean jatkotyöstämiseen. Lopuksi tiimit laativat pitchaussesityksen, jonka tavoitteena on vakuuttaa toimeksiantaja idean toimivuudesta.

Mentorointi auttaa ideoiden kehittämisessä

Mentoroinnin tehtävänä on kyseenalaistaa, haastaa, kannustaa ja auttaa suuntaamaan tiimien työskentelyä. Luontevia mentoreita ovat opintojaksojen opettajat ja hankehenkilöstö.

Mentorointia ohjeistettiin käyttämään kolmessa eri vaiheessa. Mentoriajanvarauksen voi tehdä henkilölle, jonka katsoi parhaiten auttavan työn etenemistä ja ongelmien ratkomista.

Palaute ja palkitseminen ovat osa oppimiskokemusta

Haasteen antajat ja hankkeiden toimijat muodostivat tuomaristot haasteittain. Tuomarointiin käytettiin yhteisiä arviointikriteereitä. Palkintojenjakotilaisuudessa kaikki joukkueet saivat palautetta ja voittajajoukkue palkittiin.

Hyötyä kaikille

Sotahistoriaan liittyvän haasteen kolme yritystä – Naisvuoren kahvila, Jalkaväkimuseo ja Mikkelin Upseerikerho – saivat uusia ideoita palvelupaketteihin ja yhteistyön kehittämiseen. Mikkelin kaupungin puhtaus- ja ruokapalvelujen haasteeseen tuotetut virtuaaliperehdyttämisen ideat lähtevät elämään Mikkelin eteläisen aluekoulun kehittämisessä. Ikäruoka 2.0 hanke sai ideoita ruokapalveluista viestintään ikääntyneille kotona asuville.

Opiskelijoiden oppimistuloksia esitellään Heli Kesämaan artikkelissa. Liiketalouden opiskelijan kommentti tapahtuman annista valaisee opiskelijan kokemusta:

Tapahtuman kaksi päivää olivat intensiivisiä, mutta opettavaisia, täynnä vuorovaikutusta ja kehittävää tekemistä. Minusta oli huikeaa, että tapahtumaan osallistui ihmisiä niin monilta aloilta. Oli todella virkistävää hypätä oman kuplan ulkopuolelle ja kuulla sekä vaihtaa ajatuksia niin moninaisen joukon kanssa ….huomaan pohtivani kokemaani ja reflektoivani päivien tapahtumia omaan toimintaani. Uusia ideoitakin pulppuaa jo pään syövereissä.

Mentorit kokivat Xackathonin erinomaisena  yhteistoimintamallina yli rajojen yhdessä eri alojen opiskelijoiden, hanke- ja työelämäntoimijoiden verkostossa.

Xamkin tulisikin tarjota kaikille opiskelijoilleen ainakin kerran opintojen aikana mahdollisuus yhteiskehittämistapahtumaan ja tulevaisuuden työelämätaitojen oppimisen.

Symbioosi-hankkeessa kokeiltiin erilaisia yhteiskehittämisen malleja ja kehitettiin pedagoginen malli korkeakouluopetukseen. Hanketta toteutettiin 1.2.2019–30.6.2021 ja sitä rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Lisätietoja hankkeesta tästä linkistä.

Pedagogisesta mallista voit lukea julkaisusta Kesämaa, H. & Mattila, M. (toim.) 2021. Ideariihi, häkkäys, jamit – Yhteiskehittämisen opas opettajille. Xamk kehittää 141. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Julkaisu on luettavissa tästä linkistä.

Kirjoittanut Eeva Koljonen

Kirjoittaja toimii ravitsemispalveluliiketoiminnan lehtorina Kaakkois- Suomena ammattikorkeakoulussa Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan yksikössä ja Symbioosi hankkeessa opettaja-asiantuntijana.