Kuvassa on henkilö, joka kannattelee kasvojensa edessä kirjapinoa. Taustalla on tiiliseinä. Kuva: Siora Photography, unplash.com.

Etelä-Savon koulutustarjonta yllättää positiivisesti

02.06.2021

Monipuolista, joustavaa ja ihmisläheistä – näin Etelä-Savon koulutustoimijat kuvailivat vahvuuksiaan työpajassa tammikuussa 2021. Sittemmin julkaistu Koulutusportti – Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hankkeen alkukartoitus vahvistaa käsitystä varsin kattavasta maakunnallisesta koulutustarjonnasta.

Koulutusportti -hankkeessa nostetaan esiin vetovoimaisia koulutuspolkuja Etelä-Savosta ja kehittämään maakunnan yhteistä koulutustarinaa. Kyseessä on varsin mittava ponnistus, jossa huomioidaan niin toisen asteen ja korkea-asteen koulutus kuin vapaa sivistystyökin.

Maakunta vailla omaa yliopistoa

Keskustelua Etelä-Savon koulutustarjonnasta leimaa usein oman yliopiston puuttuminen. Koulutusportti-hankkeen alkukartoitus osoitti, että mahdollisuudet korkeakouluopintoihin ovat kuitenkin varsin kattavat, vaikkei omaa yliopistoa olekaan.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tarjoaa sekä tutkintoon johtavaa että avoimen ammattikorkeakoulun koulutusta Mikkelissä ja Savonlinnassa. Pieksämäellä kouluttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak.  Mikkelistä löytyy muun muassa maineikas Aalto-yliopiston kandilinja ja uutena LUT-yliopiston EMBA-täydennyskoulutus.

Totta kuitenkin on, ettei maakunnan korkea-asteen koulutustarjonta kata kaikkia osaajapulasta kärsiviä aloja. Hankkeen alkukartoitus nostaa esiin esimerkiksi uusien lääkärien, puheterapeuttien ja lastentarhanopettajien tarpeen. Aloilla, joihin koulutusta ei ole tarjolla, maakunta on väistämättä osaajien nettotuoja.

Korkea-asteen opintoihin monta väylää

Toisaalta Etel-Savostakin löytyy mahdollisuuksia aloittaa korkeakouluopintoihin valmistautuminen tai jopa varsinaiset opinnot. Paikka korkeakoulussa voi avautua osallistumalla esimerkiksi Savonlinnan ja Mikkelin kesäyliopistojen väyläopintoihin. Otavan opistossa voi syventää lukion oppeja esimerkiksi lääkäriopintoihin tähdäten. Lisäksi paikalliset lukiot tekevät kattavaa yhteistyötä useiden eri yliopistojen kanssa: lukiolaisille on järjestetty projektiviikkoja ja kurkistuskurssimahdollisuuksia.

Pitovoiman kannalta voikin olla merkittävää, että mahdollisimman iso osa perusopinnoista on suoritettavissa Etelä-Savossa tai Etelä-Savosta käsin. Korkeakouluopintoihin liittyvät loppututkielmat ja opinnäytetyöt voidaan myös tehdä maakunnan omia työelämäkumppaneita hyödyttäen.

Laajemman yhteiskunnallisen muutoksen kannalta kouluttautuminen teoreettisempiin ja yhteiskunnallisempiin opintoihin nähdään tarpeellisena. Kauppatieteiden rinnalle voisi tästä näkökulmasta olla tarvetta synnyttää myös muunlaista korkea-asteen tarjontaa nykyistä kattavammin. Toisaalta yliopisto-opetuksen nähdään tulevaisuudessa siirtyvän entistä vahvemmin verkkoon, ja opintojen suorittaminen muualle voi Etelä-Savosta käsin helpottua.

Koulutusta työelämätarpeeseen

Etelä-Savossa sijaitsevia toisen asteen oppilaitoksia yhdistää vahva työelämäyhteys. Samiedulla ja Esedulla on yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa esimerkiksi tekniikan alalla. Ammattiopisto Spesia huomio erityisesti yksilöllistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

Koulutusportissa on kiinnitetty huomiota erityisesti tarjolla oleviin oppimissoluihin, joissa työelämälähtöisesti räätälöiden oppimisympäristö rakennetaan osaajia tarvitsevaan yritykseen. Opiskelijat syventyvät tiettyyn työtehtävään, ja yritykselle mahdollistuu juuri oikeaan tarpeeseen koulutettujen osaajien rekrytointi.

Saman tyyppisiä oppimissoluja rakennetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon alalla sekä puhtaanapidossa. Parhaimmillaan eri oppilaitokset ja koulutusasteet yhdistävät voimansa oppimissolujen ja työelämäopintojen puitteissa kuten esimerkiksi Pieksämäellä Seurakuntaopisto ja Diak tekevät.

Uutta koulutustarinaa kohti

Työelämäyhteistyö on merkittävää seudullisen elinvoimaisuuden ja työvoiman uudistumisen kannalta, mutta käytännönläheinen opiskelu on myös opiskelijoille mielekästä. Opiskelijat haluavat tietää, mihin työtehtäviin opeteltavat asiat liittyvät ja mihin ammatteihin koulutuksen jälkeen työllistytään, osoittaa Koulutusportin alkukartoituksen opiskelijatutkimus. Etelä-Savon koulutustarinaa mietittäessä onkin syytä muistaa myös oppijoiden ääni.

Kaiken kaikkiaan mainettaan monipuolisemmat koulutusmahdollisuudet haastavat kertomaan Etelä-Savon koulutuksesta uudenlaista tarinaa. Koulutusportti-hanke auttaa koulutustoimijoita tekemään näkyväksi olemassa olevia vahvuuksia ja viestimään niistä entistä paremmin. Eri oppilaitokset ja sidosryhmät osallistaen Etelä-Savon koulutustarinaa voidaan muuttaa vetovoimaisemmaksi.

Koulutusportti – Etelä-Savon veto-ja pitovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hanke toteutetaan 1.10.2020-31.12.2022. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Hanketta hallinnoi Xamk, ja osatoteuttajia ovat Esedu, Mikkelin yliopistokeskus / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Otavia, Samiedu, Savonlinnan kesäyliopisto, Seurakuntaopisto ja Spesia.

Kirjoittanut Kati Viljakainen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.