Kuvituskuva Hamina 1810 -pelin Haminan sepän työpajasta josta löytyy alaisin sekä paljon sepälle hyödyllisiä työkaluja: pihtejä, vasaroita, sahoja ja viiloja. Kuvassa Haminan sepän työpajaympäristöä Hamina 1810 -pelissä. Kuva: Anna-Maria Närä.

Digiloikka mahdollistaa työpajojen ja opintojaksojen fuusioitumista

16.03.2021

Tilanteet muuttuvat maailmassa nopeasti etenkin digitaalisuuden osalta. Digitalisaation kiihtymisvaiheessa perinteiset fyysisissä tiloissa olevat työpajat ja opetustilanteet ovat siirtyneet joko täysin verkkoon tai tilanteen salliessa niin sanottuun hybridimalliin, jossa haetaan fyysisen läsnäolon ja etäyhteyden tasapainoa. Uudenlaiset oppimisalustat ja -ympäristöt mahdollistavat uudenlaisia tapoja toimia yhdessä.

Kouvolassa ja Kotkassa on tutustuttu nuorten kanssa pelillisyyteen ja pelien tekemisen maailmaan. Waypoint: nuorten pelillistetty polku työelämään -hankkeen työpajoissa on keskitytty Hamina 1810 -työnhaku- ja selviytymispeliin sekä siihen rakennettavan ohjausmoduulin suunnittelutyöhön.

Työpajojen tarkoitus on tukea sekä kehittää nuorten työllistymisen polkua. KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO ovat alkuvuodesta tehneet yhteiskokeiluja sekä työpajojen että ammatillisten opintojen suhteen.

Ajattelua, toimintaa ja jotain siltä väliltä

Erilaisia oppijoita on paljon, ja etätyöpajoilla on tärkeää olla vaihtelevaa tekemistä. Waypoint-työpajat on rakennettu muodostumaan kolmesta osuudesta. Osuudet eivät ole kiveen hakattuja ja joskus ne fuusioituvat yhteen, mutta tietty rakenne on aina mukana.

Työpajojen aiheet pidetään mahdollisimman yleisellä tasolla, jotta pajasisällöistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä erilaisille osallistujille. Jos tietoa jostakin aiheesta ei alun perin ole, työpaja antaa mahdollisuuden oppia uusia asioita. Toisaalta, jos osa asioista on jo entuudestaan tuttuja, niihin voi omalla tahdilla syventyä haluamallaan tavalla.

Kuvassa oikealla tekstilaatikko, joka sisältää työpajasisältöä pelinkehitys osuudesta. Kuvan oikealla puolella näkyy Hamina 1810 -pelistä pelihahmoja sekä taustalla sepän työpajaympäristöä.
Kuva 1: Pelinkehitys-osuudesta kertova dia alustaa osallistujat tehtävään, visuaalinen ilme seuraa Hamina 1810 -pelin ilmettä. Kuva: Miikka-Petteri Lesonen.

Annettuihin tehtäviin voi syventyä oman osaamisen mukaan ja saada tarvittaessa lisäopastusta työpajavastaavilta, niin grafiikkaan kuin ohjelmointiin liittyen. Työpajat koostuvat kolmesta eri osa-alueesta: Pelisuunnittelu, Pelifilosofia sekä Pelinkehitys.

Pelisuunnittelun osuudessa keskitytään muun muassa pelin sääntöihin ja pelimekaniikkoihin, kuten esimerkiksi sopiiko peliohjaimeksi tietokoneen hiiri, ja kuinka paljon pelissä pitää kerätä pisteitä edetäkseen vaikeammalle tasolle. Pelisuunnittelu yhdistää ajattelua ja tekemistä keskenään.

Pelifilosofia antaa osallistujille ajatuksia ja tietoja eri pelimaailmoihin liittyen: miten eri värejä käyttämällä pelin tarinaan saadaan tunnetiloja tai syvennytään siihen, minkälaisia erilaisia tarinankerrontatapoja peleissä esiintyy. Pelifilosofian pääteema on siis ajattelu.

Pelinkehitys-osuuden aikana toteutetaan grafiikka muun muassa Hamina 1810 -työnhakupeliin, mutta harjoituksien lomassa voi olla osallistujien omia kiinnostuksen kohteita, kuten esimerkiksi lempieläimiä tai -pelejä. Pelinkehitys osuus on niin sanottu toiminnallinen osuus pajoissa.

Etäyhteydet mahdollistavat laajan osallistumisen

Etäyhteyksien myötä myös Kouvolan seudun ammattiopiston tietotekniikka-alaa opiskelevat datanomit ovat saaneet mahdollisuuden osallistua Waypoint-hankkeen työpajoihin ja tutustua peligrafiikan eri osa-alueisiin.

Pajayhteistyökokeilun aikana peligrafiikka tulee tutuksi niin työpajaan osallistuvalle kohderyhmälle kuin myös ammattiopiston opiskelijoille, jotka eivät omissa opinnoissaan ehdi välttämättä syventyä graafisen materiaalin tuottamiseen.

Kuvassa Hamina 1810 -pelin hahmoja rivissä, Haminan kaupungin yöllinen kaupunkiympäristö taustana. Vasemmalta oikealle hahmojen kuvaukset: Epäilyttävän näköinen huppupäinen kauppiashahmo, soturiksi pukeutunut siivoojahahmo, Haminan pormestari aatelisten vaatteissa istumassa nojatuolissa sekä viimeisenä miekkaan nojaava, seisova hahmo joka on pukeutunut pimeän värisiin ilkeänoloiseen haarniskaan.
Kuva 2. Hamina 1810 -pelin ohjausmoduulin pelihahmoja, joita työpajalla olevat nuoret ovat olleet mukana suunnittelemassa. Kuva: Miikka-Petteri Lesonen.

Ammattiopiston opiskelijat osallistuvat työpajoihin Microsoft Teams -sovelluksella. Työpajojen aikana opiskelija voi kysyä kysymyksiä chatissa, ja opettaja on läsnä sekä valvomassa että kommentoimassa yhdessä työpajavastaavien kanssa.

Kun eri aiheiden esimerkkipeleihin tutustutaan luentojen aikana, kommenttikentästä saattaa löytyä liuta osallistujien kokemuksia ja kysymyksiä. Sen sijaan kommentointi voi olla niukkaa, kun päästään tehtävien tekemisen pariin.

Waypointin työpajojen vetäjät ovat saaneet ammattiopiston opiskelijoilta hyvää palautetta: ”Kiitoksia, oli oikee mukava oppii juttui!” tai ”Juu tää oli tosi hyvä kurssi kiitos”.

Waypointin työpajojen ja ammattiopiston yhteistyö jatkuu vielä maaliskuun 2021 ajan. Tulevaisuus näyttää,  minkälaisia ideoita ja ajatuksia myöhemmin tulee työpajojen suuntaan.

Näinä poikkeusaikoina on erittäin positiivista huomata, että etäyhteyksiinkin aletaan pikkuhiljaa tottua. Ehkä ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ja ammattiopiston koulutuksen välisestä etäyhteistyöstä tuleekin uusi normi?

Kun joudumme poikkeusoloissa olemaan kuitenkin erillään, niin ehkä olisi aika tehdä enemmän yhteistyötä!

Kysymys kuuluu: oletko sinä tai organisaatiosi valmis?

Waypoint-hankkeen tavoitteena on tukea nuoria kehittymään pelillisillä ohjaus- ja koulutusmenetelmillä ja vahvistamaan heidän työllistymistään. Waypoint-hankkeen kesto 1.4.2020 – 31.3.2022 ja rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020.

Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/waypoint-nuorten-pelillistetty-polku-tyoelamaan/

Kirjoittaneet Miikka-Petteri Lesonen ja Janne Raunila

Miikka-Petteri Lesonen työskentelee TKI-asiantuntijana ja Janne Raunila projektityöntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.