Kuvassa ikääntyvä henkilö katsoo kädessään olevaa älypuhelinta hymyillen. Pöydällä on läppäri. Kuva: IN-4-AHA.

Kansainvälinen living lab -yhteistyö edistää käyttäjälähtöistä innovaatioiden kehittämistä

04.10.2022

Tulevina vuosikymmeninä ikääntyvä väestö, heitä hoitavat ammattilaiset ja omaiset tarvitsevat tuekseen lisää digitaalisuuteen perustuvia tuotteita ja palveluja, jotka edistävät aktiivista ja tervettä ikääntymistä. Jotta uudet tuotteet ja palvelut sekä täyttävät käyttäjien tarpeet että sopivat hyvin toimialan prosesseihin, on ensiarvoisen tärkeää, että ne kehitetään ja testataan tulevien käyttäjien kanssa yhteistyössä.

Living labit eli suomennettuna ”elävät laboratoriot” pyrkivät mahdollistamaan ja edistämään yritysten ja käyttäjien yhteistyötä tuotteita ja palveluja kehitettäessä. Niissä innovaatioita kehitetään ja testataan todellisessa käyttöympäristössä tai todellista käyttöympäristöä jäljittelevässä ympäristössä.

Living lab on elävä ympäristö, mutta myös laboratorio

Living labit täyttävät määritelmänsä ”elävyyden” tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden testata ja kehittää tuotteitaan ja palveluitaan käyttäjälähtöisesti alusta alkaen. Living lab toimii myös ”laboratoriona”, jossa tuotteen tai palvelun ominaisuuksia voidaan tutkia ja testata riittävässä laajuudessa muun muassa tarvittavien sertifikaattien saavuttamiseksi.

Tämä tarkoittaa, että testauksia ja mittauksia tehdään esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden käytettävyyteen, tekniseen toimivuuteen, turvallisuuteen tai vaikuttavuuteen liittyen. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa voidaan tehdä Active Life Labin älykuntosalilaitteiden avulla erilaisia tuotteiden ja palvelujen mittauksia yhteistyössä palveluja kehittävien yritysten ja loppukäyttäjien kanssa.

Yritykset pääsivät testaamaan innovaatioitaan living labeissa

IN-4-AHA-hankkeessa etsittiin kansainvälisellä avoimella haulla living labeissa testattavia aktiivista ja tervettä ikääntymistä tukevia innovaatioita. Valituille viidelle innovaatiolle suoritettiin käyttäjälähtöisiä testejä Suomessa Xamkin Active Life Labissa ja Espanjassa Cluster Saude de Galician (CSG) living labeissa.

Living lab ‑testien avulla mukaan valitut yritykset saivat välitöntä palautetta ratkaisujensa käytettävyydestä ja toimivuudesta sekä Suomessa että Espanjassa. Testien rinnalla Xamkin Digitaalisen talouden asiantuntijat tarjosivat hankkeeseen osallistuville yrityksille liiketoiminnan kansainvälistymistä tukevan valmennusohjelman.

Useat living labit tarjoavatkin yrityksille paitsi testauspalveluja, myös tietoa oman maan markkinoista sekä tukea liiketoiminnan kehittämisessä kyseisellä markkinalla. Koska innovaatioita kehittävien yritysten resurssit ovat rajalliset, kansainvälinen living lab ‑yhteistyö voi auttaa niitä kansainvälistymisessä eteenpäin merkittävästi.

Espanjalaisten living labien edustajat kävivät vierailulla

IN-4-AHA-hankkeessa tehtyä kansainvälistä living lab -verkostoyhteistyötä halutaan vahvistaa ja jatkaa, jotta Xamk voi osaltaan olla tasoittamassa yritysten tietä hyvinvointiin keskittyvien digitaalisten innovaatioiden skaalaamisessa kansainvälisille markkinoille.

Hyvin alkaneen yhteistyön vahvistamiseksi espanjalaisen CSG:n sekä tähän living lab -verkostoon kuuluvien seitsemän living labin edustajat saapuivat vierailulle Xamkin Active Life Labille Mikkeliin. Tämä ikääntyneiden hoitolaitoksista ja järjestöistä muodostunut living lab -verkosto (ITGALL) tarjoaa erilaisia testausympäristöjä Espanjan markkinoille tähyäville yrityksille.

Kuvassa Active Life Labin johtaja Arto Pesola esittelee yksikön toimintaa. Yleisö istuu ja kuuntelee.
Espanjalaisen ITGALL-verkoston living labien edustajia vieraili Mikkelissä Xamkilla tutustumassa Active Life Labin toimintaan sekä Essotella suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhoidon järjestelmään syyskuun alussa. Kuva: Helena Merikoski.

Kansainvälistä yhteistyötä rakennetaan aktiivisesti

Kansainvälisen yhteistyön aktiivista rakentamista on pandemian jälkeen päästy taas jatkamaan. Yhteistyö luo pohjaa ja auttaa kehittämään käyttäjälähtöisiä digitaalisia innovaatioita aktiivisen ja terveen ikääntymisen tueksi.

Pitkäjänteinen yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa vahvistaa yritysten valmiuksia hyödyntää kansainvälisesti kasvavat liiketoimintamahdollisuudet hyvinvointialalla. IN-4-AHA-hankkeessa tehty yhteistyö tukee osaltaan myös sitä laajempaa yhteiskunnallista tavoitetta, että alueen asukkaat eläisivät tulevaisuudessa pidempään aktiivisina ja terveinä.

IN4AHA – Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing -projekti (1.1.2021–31.12.2022) on osa EU:n Horisontti 2020 ‑tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Hankkeessa ovat mukana Tehnopol Science and Business Park, EIT Health Scandinavian Regional Innovation Hub, Galician Health Cluster, Civitta Estonia, European Regional and Local Health Authorities ASBL, Foundation Praxis Centre for Policy Studies, Proud Engineers, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Competence Centre on Active and Healthy Ageing of University of Porto ja Slovenian Innovation Hub, European Economic Interest Grouping SIH EEIG. Lisätietoa: https://www.xamk.fi/en/research-and-development/in-4-aha-innovation-networks-for-scaling-active-and-healthy-ageing/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101017603.

Kirjoittaneet Helena Merikoski ja Mervi Rajahonka

Merikoski on tutkimuspäällikkö ja IN-4-AHA-hankkeen projektipäällikkö, ja Rajahonka TKI-asiantuntija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Digitaalisen talouden vahvuusalalla.