kuvituskuva. Elkan sähköinen arkistointi. Kuva: Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto.

Memoriaali – kulttuuriperintöaineisto talteen

30.05.2022

Memoriaali-palvelu on kansalaisten ja yritysten digitaalisten aineistojen vastaanoton verkkopalvelu. Memoriaali auttaa niin kansalaisia kuin yrityksiä tallentamaan omia aineistojaan verkkopalveluun ja sujuvoittaa muistiorganisaatioiden sähköisten aineistojen vastaanottoa ja arkistointia.

Taustalla kulttuuriperintöaineiston talteenoton kehittäminen

Memory Campus on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin koordinoima arkisto-, kirjasto- ja museotoimialan osaamis- ja palvelukeskus. Se pohjautuu Mikkeliin jo vuosia pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen. Memoriaali-hankkeessa kehitetään verkkopalvelu, joka mahdollistaa kansalaisten ja yritysten sähköisten aineistojen tallentamisen, selaamisen ja rikastamisen suoraan muistiorganisaatioille. Xamkin, MikseiMikkelin, Elkan ja Muistin yhteinen hanke on yksi Memory Campuksen kehittämishankkeista.

Verkkopalvelua pilotoivat Sodan ja rauhan keskus Muisti sekä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elka omien asiakkaidensa kanssa. Xamkin vastuulla on verkkopalvelun ohjelmointityö (kuva 1) ja MikseiMikkelin vastuulla on hankkeen hallinnoinnin lisäksi kaupallisten liiketoimintamallien tarkastelu sekä Memoriaali-seminaarin järjestäminen. Kaikille avoin ja ilmainen Memoriaali-verkkopalvelun julkistamisseminaari järjestetään 8.6.2022 Mikkelissä Suomen Nuoriso-opisto Paukkulan auditoriossa.

Verkkopalvelun näkymä.
Kuva 1. Memoriaali-palvelun etusivu (kehitysvaiheessa). (Klikkaa kuva isommaksi.)

 

Muistin Memoriaali kokoaa sotahistoriaa

Lotta kirjoituspöydän ääressä. Kuva: SA-kuva.

Muistin tehtävänä tiedekeskustoiminnan lisäksi on yksityisten ihmisten sotaa koskevien aineistojen kerääminen Memoriaali-verkkopalveluun. Sotiin liittyvät aineistot ovat yksi kysytyimmistä ja käytetyimmistä tutkimusmateriaaleista eri arkistoissa. Arvokasta aineistoa on kuitenkin myös lukematon määrä yksittäisten ihmisten omissa kokoelmissa. Muistin Memoriaali avaa yksityishenkilöille mahdollisuuden saattaa omat sotaa koskevat aineistonsa osaksi Muistin yleisökokoelmaa ja rikastamaan suomalaista sotahistoriaa (kuva 2).

Yksittäinen käyttäjä pystyy lataamaan palveluun omia sotiin liittyviä aineistoja, kuten valokuvia, kirjeitä, postikortteja, videoita, äänitteitä ja asiakirjoja. Käyttäjä voi digitoida aineistot omalla, kirjastojen tai Muistin skannereilla, älypuhelimella tai tabletilla. Palvelu ohjaa käyttäjää toiminnassa ja tarvittavien tietojen täyttämisessä. Käyttäjällä on mahdollisuus myös kommentoida ja täydentää muiden aineistojen tietosisältöjä.

Elkan Memoriaali yrityshistorian kerääjänä

Elka on yritysten ja elinkeinoelämän asiakirjallisen historian säilyttämiseen erikoistunut laitos. Elkassa oleva aineisto on tarkoitettu eri tieteenalojen tutkijoiden sekä muiden tiedon tarvitsijoiden hyödynnettäväksi. Tätä tarkoitusta varten Elka kerää, käsittelee ja asettaa käyttöön yritysten, yksityisten henkilöiden, liittojen ja yhdistysten toiminnassa syntynyttä asiakirja-aineistoa sekä piirustuksia, karttoja, valokuvia sekä erilaisia ääni- ja kuvatallenteita.

Yksityisellä sektorilla ei välttämättä ole tiedostettu, että osaa digitaalisessa muodossa olevaa aineistoa pitäisi säilyttää pitkäaikaisesti ja jopa pysyvästi sekä yrityksen oman historian tallentamiseksi että tutkimusta tai muita käyttötarpeita varten. Organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat ymmärtää oman historiansa säilymisen tärkeyden, mutta niillä ei välttämättä ole osaamista tai resursseja digitaaliseen pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Elkan osalta Memoriaali onkin yritysten digitaalisten aineistojen vastaanottopalvelu, joka tekee yrityshistorian luovuttamisen arkistoon aiempaa helpommaksi. Palvelu mahdollistaa digitaalisen aineiston systemaattisen vastaanottamisen sekä varmistaa sen, että tutkimusta ja muita käyttötarpeita varten on lähteitä myös digitalisoituneen yhteiskunnan aikakaudelta.

Memoriaali kaupalliseksi tuotteeksi

MikseiMikkeli tutkii Memoriaalin liiketoimintamahdollisuuksia Muistille ja Elkalle sekä samalla muita palvelun kaupallistamisen mahdollisuuksia. Muistin ja Elkan pilotit antavat näyttöä siitä, millainen palvelu on käytettävyydeltään ja miten sitä pitää vielä kehittää.

Memoriaali voidaan tehdä arkistoriippumattomaksi, joka mahdollistaa sen, että Memoriaalin voi ottaa käyttöönsä muutkin arkistot ja muistiorganisaatiot helposti, vaikka heillä olisi itsellään käytössä omat arkistointijärjestelmänsä.

Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa -hanketta hallinnoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Osatoteuttajia ovat Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Sodan ja Rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr. 1.6.2020 – 30.6.2022 toteutettavaa hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Lisätietoa: https://www.xamk.fi/memoriaali ja http://www.memoriaali.fi

Kirjoittanut Kati Saltiola

Kirjoittaja työskentelee Memory Campuksen ohjelmakoordinaattorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa.