Havainnekuva uudesta osaamiskeskuksesta. Kuvan omistaa Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen. Havainnekuva Memory Labista. Kuva: (c) Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen.

Memory Campus kehittyy

15.03.2022

Memory Campus on arkistoinnin, digitoinnin, digitalisaation ja liiketoiminnan kehittämisen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda alueelle uutta tutkimusta, kehittämistä, koulutusta, osaajia, yhteistyökumppanuuksia, uusia yrityksiä, liikevaihtoa ja työpaikkoja.

Memory Campus on yhteistyöverkosto

Memory Campus on arkisto-, kirjasto- ja museotoimialan osaamis- ja palvelukeskus (kuva 1). Se pohjautuu Mikkeliin jo vuosia pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen.

Memory Campus on yksi neljästä Mikkelin kaupungin strategisista kehittämisalustasta EcoSairilan, Kalevankankaan hyvinvointikampuksen ja Matkailun lisäksi. Memory Campus -kehittämisalustan kehitystyö käynnistettiin Mikkelin kaupungin toimesta, ja kehitystyötä koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Koordinointivastuu siirtyi Xamkille vuoden vaihteessa Mikkelin kehitysyhtiö Mikseiltä.

Kaavio, johon on koottu Memory Campukseen keskittyvät toiminnot ja toimijat.
Kuva 1. Memory Campus -verkosto (kuvan voi klikata suuremmaksi).

Memory Campus -alueen rakentaminen

Suunniteltu Memory Campus -alue sijaitsee Kalevankankaan alueella, jonne rakennetaan vaiheittain kansallinen arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus. Mikkelin kaupunki on kaavoittanut alueen ja varannut rakennusoikeutta alan toiminnalle.

Alueen ensimmäinen rakennus on vuoden 2017 lopulla valmistunut Kansallisarkiston uusi keskusarkisto, jonka toteuttajana on toiminut Senaatti-kiinteistöt. Kansallisarkiston keskusarkiston tiloissa sijaitsee arkistotilojen lisäksi Kansallisarkiston uudet, viime vuoden alussa käynnistyneet massadigitoinnin toiminnot. Kalevankankaalla sijaitsee myös Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elka. Seuraavana investointisuunnitelmana on Memory Lab -tutkimuskeskuksen rakentaminen alueelle.

Memory Lab kokoaa yhteen digitaaliseen tiedonhallintaan erikoistuneita toimijoita ja yrityksiä sekä kehittää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Uutena TKI-ympäristönä ja osaamiskeskittymänä Memory Lab palvelee Mikkelissä jo toimivia muistiorganisaatioita, mutta se luo samalla innovatiivisen ympäristön tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämiselle sekä datan jalostamiseen ja kaupallisten palvelujen tuottamiseen uusille toimialoille.

Memory Campuksen kehittämisen suuntia

Memory Campuksen kehittämisen strategiaa ja tavoitteita on tarkasteltu ja päivitetty. Yhtenä isona ja tärkeänä osa-alueena Memory Campuksen strategiaan on nostettu Memory Lab -tutkimusympäristön kehittämistyö. Memory Lab -suunnittelu on alkanut jo vuoden 2021 puolella. Memory Labin toiminnan aloittamisen tueksi on myös haettu investointihanketta, jonka päätökset saadaan alkuvuodesta 2022.

Memory Campuksen ja Memory Labin palveluiden ja tarjooman tuotteistaminen yhdessä nähdään tärkeänä kehittämisen osa-alueena, jotta kumppaniyritysten toimintaa ja kehittämistä voidaan tukea ja palvella. Osana tätä kehittämistyötä toimivat hankkeet, joiden avulla muun muassa arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan toimintaa, tuotteita ja palveluita voidaan kehittää yhteistyössä yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Myös koulutuksen kehittäminen vastaamaan yritysten ja toimijoiden tarpeita nähdään tärkeänä osa-alueena. Yritysyhteistyöllä (muun muassa koulutus, opinnäytteet, työharjoittelut, projektit) voidaan turvata uusien osaajien kouluttaminen alueelle.

Jotta Memory Campuksen ja toimijoiden elinvoiman säilyminen ja kehitys voidaan taata, uusia toimijoita, yrityksiä ja investointeja tunnistetaan ja houkutellaan sijoittumaan Memory Campus -alueelle ja Memory Labiin yhteistyössä MikseiMikkelin Invest in -yksikön kanssa. Yrityksiä ja investointeja tunnistetaan ja hankitaan aktiivisesti markkinoinnin ja myynnin avulla. Mahdollisia uusia yrityksiä ja investointeja voivat olla esim. alan uudet toimijat, ICT-alan yritykset ja datakeskukset.

Memory Campus -kehittämisalustan kehittämistä koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Digitalia-tutkimusyksikkö. KAM-sektorin (kirjastot, arkistot, museot) kehittämisalustan omistaa Mikkelin kaupunki. Lisätietoja verkkosivuilta https://www.xamk.fi/memorycampus

Kirjoittanut Kati Saltiola

Kirjoittaja työskentelee Memory Campuksen ohjelmakoordinaattorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.