Iot-teknologian ulottuvuudet: toiminnot, sensorit, verkostot. Dimensions of the Internet of Things. Kuva: Timo Hynninen.

Haasteet IoT-teknologian opetuksessa

15.03.2022

Internet of Things (IoT, esineiden internet) tarkoittaa arkipäiväisten tavaroiden, kuten ovenkahvojen, kahvikuppien tai sateenvarjojen yhdistämistä internetiin.  Siitä on ennustettu seuraavaa teknologian mullistusta. Ilmiönä IoT on vielä melko tuore. Mitä haasteita liittyy erityisesti teknologian opetukseen?

IoT luo uusia työpaikkoja paitsi teknologian kehittäjille, myös teknologian markkinoijille ja myyjille sekä teknologisia alustoja hyödyntäville palveluntuottajille. Teknologia ja sen käyttö on kuitenkin suhteellisen uutta ja älylaitteiden käyttö ei ole vielä levinnyt kuin muutamille aloille.

Esimerkkinä viimeaikaisista teknologisista menestyjistä voisi mainita vaikkapa viihde-elektroniikan tai kodinkoneet. Esineiden internetistä on ennustettu seuraavaa teknologian murrosta, mutta ennusteiden mukaisessa mittakaavassa IoT ei ole vielä levinnyt koteihin.

Teknologialla on siis vielä matkaa täyden potentiaalinsa hyödyntämiseen. Nykyiset IT- ja ohjelmistoalan opiskelijat ovat aitiopaikalla kouluttautumassa älykkäiden laitteiden ja palveluiden kehittäjiksi. IoT alana on kuitenkin vielä nuori ja opetuksessa on otettava huomioon teknologian ikä ja kypsyys.

Erään määritelmän mukaan IoT:ssä on kolme yhtä tärkeää osa-aluetta: 1) laitteiden kyky havainnoida ympäristöään, 2) havaintodatan välittäminen muille verkon laitteille, sekä 3) kyky interaktioon laitteen, ympäristön ja ihmisten välillä. Tämän viitekehyksen mukaan olemme kehittäneet IoT-opetusta Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulussa.

Haasteet IoT-teknologian opetuksessa liittyvät erityisesti toiseen ja kolmanteen kohtaan. Usein opiskelijat mieltävät älylaitteet yksittäisiksi elektroniikan projekteiksi, eikä osiksi aina valmiudessa olevaa tietoverkkoa ja sen palveluita. Teknologisissa koulutuksissa onkin helppo uppoutua pelkkään tekniikkaan, jolloin liian usein unohdetaan laitteiden perimmäinen tarkoitus tuottaa ihmisille lisäarvoa arkeen.

Näitä haasteita olemme pyrkineet purkamaan yhdistelemällä yksittäisillä kursseilla ja koko koulutuksessa sekä elektroniikkaa ja ohjelmointia että tietoverkkoja ja palveluita. Opiskelijoiden on tärkeää huomata, että teknologisia tuotteita tai palveluita ei nykyään enää suunnitella toteuttamaan yksittäistä tehtävää. Sen sijaan laitteet hyödyntävät yhä enemmän verkon palveluita.

Kirjoitus perustuu Timo Hynnisen kirjoittamaan tieteelliseen artikkeliin. Artikkeli julkaistaan konferenssin julkaisusarjassa myöhemmin keväällä.

Lähteet

Förster, A., Dede, J., Könsgen, A., Udugama, A., & Zaman, I. (2017). Teaching the internet of things. GetMobile: Mobile Computing and Communications, 20(3), 24-28.

Hynninen, T. & Knutas, A. How Well do Students Understand the All-Encompassing, Ubiquitous, and Interconnected Nature of IoT? Evaluating Student Capstone Projects. Accepted for publication in the Proceedings of the 2022 ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education.

Kirjoittanut Timo Hynninen

Kirjoittaja on tietotekniikan lehtori ja ohjelmistoalan koulutusvastaava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.