kuvituskuva Kuva: Arja Hämäläinen.

Saavutamme saavutettavuutta

30.05.2022

Saavutettavuus korkeakoulussa mielletään usein kapeasti eli opiskelijalle suunnatuiksi tukitoimiksi. Saavutettavuus on paljon muutakin.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, miten hyvin tilat, opetusjärjestelyt, asenneilmapiiri ym. mahdollistavat osallisuuden ja oppimisen. Saavutettavuus sisältää esteettömyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

Käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus tarkoittavat samaa. Tuotteiden, palveluiden ja digitaalisten sisältöjen pitää olla mahdollisimman helppokäyttöisiä.

Helppokäyttöisyyteen on muuten jokaisessa tietokoneessa sisäänrakennettuja apuvälineitä. On saneluohjelmat, joissa puhe muuttuu tekstiksi. Puhesynteesi puolestaan muuttaa tekstin puheeksi, ja keskittymistäkin pystyy tukemaan tietokoneella! Kurkkaa lisää täältä!

Moniammatillinen saavutettavuustyöryhmä on toiminut Xamkissa vuodesta 2019 lähtien. Sen kokoonpanoa täydennetään tarpeen mukaan. Ryhmä aloitti työnsä laatimalla saavutettavuussuunnitelman.

Digitaalinen saavutettavuus oli ensimmäinen etappi

kuvituskuva.Saavutettavuustyöryhmässä lähdimme liikkeelle digitaalisesta saavutettavuudesta, mikä oli vuoden 2021 työskentelyn teema. Loimme monialaisessa työryhmässä saavutettavuuskoulutuksen Learnin koulutusalustalle. Siellä on 181 osallistujaa: 69 on suorittanut koko kurssin, ja osia siitä on tehnyt 30. Toisaalta 78 ei ole suorittanut mitään, joten pieni välitsemppaus on paikallaan. Päivitämme koulutusta tänä keväänä. Tiesitkö muuten, että koulutuksesta saat ohjeet myös Xamkin saavutettavuusselosteen käyttöön?

Saavutettavuus on terminä tullut vähitellen tutuksi, ja kaikki Xamkin materiaalit laaditaankin jo käyttäjäystävällisesti. Se ei suinkaan teetä lisätyötä sisällöntuottajalle, vaan maksaa itsensä takaisin kyselyjen ja tarkistusten vähenemisenä. Kun esim. kurssimateriaalit laaditaan alun pitäen saavutettaviksi, erityisratkaisujen tarve vähenee tai poistuu jopa kokonaan.

Saavutettava kieli on digisisältöjen peruskivi. Kielen on oltava selvää ja helposti ymmärrettävää. Lauserakenteiden tulee olla sopivan lyhyitä. Jos käyttää termejä, niiden merkitys on avattava. Kannattaa kirjoittaa sellaista tekstiä, jonka itsekin ymmärtää ja jota haluaisi itsekin lukea.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa verkkopalveluissa? Kaiken sisällön pitäisi olla havaittavissa siten, ettei sitä tarvitse nähdä tai kuulla. Palvelun tulee olla myös hallittavaa. Sitä pitää pystyä käyttämään ilman hiirtä, ja sivuilta toiselle liikkumisen on oltava jouhevaa. Linkeistä tulee ymmärtää, mihin ne johtavat.  Kaikki video- ja äänitallenteet pitää tekstittää.

Fyysinen saavutettavuus on seuraava kehityskohde

Nyt saavutettavuustyöryhmän painopistettä on hilattu fyysisen saavutettavuuden eli esteettömyyden suuntaan. Vuonna 2022 parannamme Xamkin kampuksien saavutettavuutta. Työryhmämme laajeni jo syksyllä kiinteistöpalvelun työntekijöillä. Yhdessä käymme läpi meille tulleita muutosehdotuksia ja havaintoja.

Tiesitkö muuten, että meillä on käytössä Autoliiton mobiilisovellus, joka kertoo kampusten invaparkkipaikoista?

Yhteinen työmme saavutettavuuden saavuttamiseksi jatkuu!

Kirjoittaneet Kirsi Kämäräinen ja Arja Hämäläinen

Kirjoittajat työskentelevät opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.