Tyhjällä taustalla älykello, jossa kellonaika näkyvissä. Kuva: Steve Buissinne, Pixabay.

Strateginen ennakointi antaa aikaa

04.10.2022

Mitä jos pystyisit pysäyttämään ajan? Miten liiketoimintaasi vaikuttaisi, jos voisit estää seuraavat katastrofit tai tietäisit valmiiksi, miten pahimman sattuessa tulee reagoida, jotta sattuman vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet?

Entä jos pystyisit ennakolta näkemään muutokset asiakaskunnan ostokäyttäytymisessä? Tai vielä parempaa: entä jos pystyisit viemään liiketoimintaasi suuntaan, joka mahdollistaisi polun alan huipulle?

Täydellistä ennustamista ei liiketoiminnassa kukaan pysty tekemään. Strategisella ennakoinnilla pystyy kuitenkin hankkimaan aikaa: aikaa varautumiseen, aikaa reagoida mahdollisiin tuleviin muutoksiin jo ennakolta, aikaa toimintasuunnitelmien tekemiseen ja aikaa muuttaa liiketoiminnan suuntaa etukenossa asiakastarpeiden muuttuessa.

Ennakointi auttaa myös tulevaisuuden rakentamisessa. Tämän päivän toiminta luo suunnan sille, miltä huominen näyttää, ja liiketoiminnan visiolla ohjataan tulevaisuutta haluttuun suuntaan.

Mitä strateginen ennakointi on?

Strategisella ennakoinnilla tarkoitetaan sitä, että osana organisaation päätöksentekoa tutkitaan erilaisten tulevaisuuksien mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita sekä niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Näiden tietojen pohjalta suunnitellaan päätöksentekoa ja toimintaa niin, että toivottu visio tulevaisuudesta voisi toteutua.

Mitä vaikeammin tulevaisuus on nähtävissä, sitä tärkeämpää sitä on ennakoida.

Strateginen ennakointi saattaa kuulostaa siltä, että sitä varten pitäisi tehdä pitkät, vaativat tutkimukset ja selvittää kaikki mahdollinen tulevaisuudesta ja liiketoiminnallisista vaihtoehdoista. Kuitenkin vain valtavissa yrityksissä on mahdollisuus pitää omaa ennakoinnin osastoaan luomassa perinpohjaisia skenaarioita ja tulevaisuusmalleja.

Talousmaailman turbulenssit ja pandemian ja sodan johdannaisina tulevat muutokset vaatisivat kuitenkin pikaista perehtymistä strategiseen ennakointiin. Mitä vaikeammin tulevaisuus on nähtävissä, sitä tärkeämpää sitä on ennakoida. Aina tapahtuu kaikenlaista yllättävää, joten eikö olisi parempi varautua siihen ennakolta, kuin tulla täysin yllätetyksi! Mitä siis pienessä tai keskisuuressa organisaatiossa voi tehdä?

Mitä jokaisen organisaation pitäisi ymmärtää ennakoinnista

Jokainen meistä ennakoi tulevaisuutta joka tapauksessa. Toisilla se tarkoittaa varautumista siihen, että ottaa aurinkoisenakin päivänä sateenvarjon mukaan. Toisilla se voi tarkoittaa sitä, että katsoo illalla tv:stä uutiset ja pohtii, mihinköhän maailma taas on menossa.

Strategisen ennakoinninkaan ei tarvitse olla juuri tämän vaikeampaa. Varaudutaan siihen, että välillä sataa ja välillä paistaa. Toisinaan vastaan tulee isompia myrskyjä, joita varten täytyy miettiä, kestävätkö rakenteet niiden läpi.

Strategisessa ennakoinnissa pääsee pitkälle jo pohdiskelemalla tai keskustelemalla jonkun toisen kanssa näitä neljää kysymystä:

1. Miltä tilanne näyttää: mihin ollaan menossa?

2. Mikä muu voisi olla mahdollista?

3. Millainen olisi tulevaisuus parhaimmillaan?

4. Mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua?

Voit jättää pohdinnan tähän, jos haluat. Jo se, että tiedostat erilaisten vaihtoehtojen olemassaolon, on hyvä lähtökohta. Jos haluaa vahvistaa mahdollisuuksia löytää polkuja menestymiseen, tarjoilen seuraavassa vinkkejä siihen.

Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää se, että tulevaisuus ei vain tapahdu. Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen. Jokainen voi tehdä jotain, mikä vie huomista parempaan suuntaan. Vastuu tulevaisuudesta on meillä itsellä.

Miten menestyvät organisaatiot tarkastelevat tulevaisuutta

Yrityksiä seuranneiden pitkäaikaistutkimuksien (mm. Rohrbeck ja Kum 2018) perusteella voidaan sanoa, että ne yritykset, jotka ovat valmistautuneet tulevaisuuteen, menestyvät todennäköisimmin. Ennakointiajattelulla voi olla suuri vaikutus liiketoiminnalle.

Tulevaisuus muodostuu sarjasta yllättäviä tapahtumia, muiden tekoja, omia tekoja ja kiihtyvää muutostahtia. On siis melko todennäköistä, että toimintasuunnitelman tekemiseen ei ennemmin tai myöhemmin riitä pelkkä vastaus kysymykseen, mihin suuntaan tällä hetkellä näyttäisimme olevan menossa.

Tulevaisuus muodostuu sarjasta yllättäviä tapahtumia.

Koska itsekin vaikutamme siihen, millaista tulevaisuutta kohti kuljemme, kannattaa pitkän aikavälin tavoitteeksi ottaa visio parhaasta mahdollisesta tulevaisuudesta. Ottamalla tavoitteeksi tehdä tänään, tässä maailmantilanteessa jotain sellaista, mikä vie todennäköiseltä näyttävän tulevaisuuden sijaan kohti toivomaasi tulevaisuutta, vaikutetaan suoraan sen toteutumiseen.

Joka päivä tilanne on vähän eri, joten kannattaa edetä yksi askel kerrallaan ja katsoa sen jälkeen uudestaan, missä tilanteessa silloin ollaan. Eilisen tieto muuttuu nopeasti historiaksi.

Kun tietää, mihin suuntaan haluaa kulkea, on aika tehdä varasuunnitelma, plan B. Vastaus kohtaan ’mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua’, on onnistunut, jos se on jotain sellaista, mitä ei edes tohtisi sanoa ääneen. Järjetön ajatus. Eihän tuollaista nyt oikeasti voisi tapahtua. Eihän…?

Vaikka vaihtoehto tuntuisi kuinka epämiellyttävältä tai kuinka epätodennäköiseltä tahansa, kannattaa tehdä toimintasuunnitelma sen varalle.

– Mistä voi tunnistaa ajoissa, että ollaan matkalla kohti epätoivottua tulevaisuutta?

– Voiko etukäteen jo tehdä jotain sellaista, mikä estäisi tämän toteutumisen?

– Entä miten toimitaan, jos tämä tulevaisuus kuitenkin toteutuu?

Varasuunnitelmia voi tehdä yhtä monta kuin huolenaiheita nousee esiin. Tämän jälkeen voikin käydä vielä läpi sekä kohdan 4 että 2 vastauksia ja etsiä niistä ne tulevaisuusvaihtoehdot, joilla toteutuessaan olisi positiivista vaikutusta toimintaanne suuntaan tai toiseen.

– Millaisia mahdollisia muutoksia voisi hyödyntää liiketoiminnassa?

– Miten toimimalla voisimme välttää epämiellyttäviä tulevaisuuskuvia ja vahvistaa toivottuja tulevaisuuden suuntia

– Millaisia tarpeita asiakkailla voisi herätä eri tulevaisuuksissa ja mitä uutta heille voisi tarjota?

Pidä itsesi ajan tasalla

Muutoksia tapahtuu koko ajan ja niillä on vaikutuksia mietittyihin tulevaisuuksiin. Mitä juuri tänään voisi tehdä vahvistaakseen toivotun tulevaisuuden suuntaa ja heikentääkseen epämieluisia vaihtoehtoja? Millaisiin suuntiin tämän päivän uutiset voivat johtaa? Entä mitä muualla tapahtuu? Miten kehitys kulkee eteenpäin? Pysymmekö sen mukana, edellä vai jäljessä?

Ennustamattomuuden takia kaikki tulevaisuudet ovat mahdollisia.

Kysymykset eivät lopu tähän, sillä ennakointi ei anna suoria vastauksia siitä, mikä on se tulevaisuus, joka toteutuu. Ennustamattomuus on vain hyväksyttävä. Toisaalta, juuri ennustamattomuuden takia kaikki tulevaisuudet ovat mahdollisia, myös ne mahdottomilta tuntuvat.

Ennakointi auttaa etsimään erilaisten tulevaisuuksien välistä mahdollisimman hyvää polkua eteenpäin. Ennakoijalle se polku ei ole sattumanvarainen. Se rakennetaan pala kerrallaan, osittain valmiiksi mietityistä vaihtoehdoista sen mukaan, miltä tilanne kulloinkin näyttää ja mikä muu voisi myös olla mahdollista.

Tukea ennakointiin Xamkista

Ennakointia voi tehdä monella tavalla ja sen käyttöön on kehitetty monia menetelmiä. Tukea ennakointiin on kuitenkin löydettävissä.

Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikössä on käynnissä useita ennakointiin liittyviä hankkeita. Niissä muun muassa tuetaan yrityksiä ja muita organisaatioita katsomaan hieman pidemmälle tulevaisuuteen, jotta menestys ei olisi vain sattuman varassa.

ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaaakson tunnistetuille osaajapula-aloille-hanke on tarttunut osaamistarpeiden ennakointiin. Future Proof Kymenlaakso -hankkeessa autetaan suoraan yrityksiä tarttumaan ennakoinnin työkaluihin ja löytöihin. Mukaan mahtuu vielä yrityksiä, jos kiinnostus herää!

Tammikuussa 2023 alkava Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke keskittyy puolestaan siihen, että Kymenlaaksossa tuotettu ennakointitieto saavuttaa paremmin eri organisaatiot ja tuotettua tietoa käytetään strategioiden, toimintasuunnitelmien ja käytännön toiminnan pohjaksi.

ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille -hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan maakunnallista ennakointitoimintaa. Vuoden 2022 lopussa päättyvän hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Lähde

Rohrbeck, René, Kum, Menes Etingue. 2018. Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change. Volume 129. Sivut 105-116. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.12.013.

 

Kirjoittanut Irina Kujanpää

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovat alat -tutkimusyksikössä.