Näkymä Mikkeliin. Kuva: Manu Eloaho, Darcmedia.

Kansainväliset kiertotalouden osaajat koolla Mikkelissä

30.05.2022

Eurooppalaiset asiantuntijat kokoontuivat jakamaan tietoa ja kokemuksia rakennus- ja purkujätteen sekä biojätteen kiertotalouden kehittämistyöstä. Vierailu oli erinomainen mahdollisuus hyödyntää laaja-alaista kansainvälistä kokemusta ja tuoda esiin mikkeliläistä kiertotalousosaamista.

Kuvassa kansainväliset vieraat Tertin kartanon edessä.
Kiertotalouden osaajat koolla Mikkelissä. Kuva: Dride Oy.

Mikkelissä edistetään purkumateriaalien uudelleenkäyttöä

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein kiertotalousasiantuntija Raimo Lilja esitteli tilaisuuden osallistujille demonstraatioita, joita toteutettiin Mikkelissä kahden rakennuksen purkamisen yhteydessä. Kehityskohteina nostettiin esiin purkumateriaalien, kuten betonin ja tiilien uudelleenkäytön ja uusiokäytön lisääminen. Lisäksi MikseiMikkelin osiossa esiteltiin hankkeessa kehitettyä digitaalista markkinapaikkaa ja käytiin läpi toteutettuja toimenpiteitä purkamisen suunnittelun ja päätöksenteon osalta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin asiantuntijat esittelivät tilaisuudessa Mikkelin kaupungin demonstraatiokohteissa (Pankalammen terveyskeskus ja Tuukkalan sairaala) käytettyjä materiaalivirtojen seurannan sekä ympäristö- ja terveysvaikutusten monitorointimenetelmiä. Erityisen kiinnostava kansainvälinen avaus on materiaalivirtojen seuranta 3D-monitoroinnin avulla.

Vieraat pääsivät tutustumaan Metsäsairila Oy:n ja Toimintakeskus Uutta Elämää Ry:n Kieppi-kierrätyshalliin, Uutta Elämää -myymälään ja Mikkelin vanhan osuusmeijerin tulevaan purkutyömaahan.

Toisena päivänä tanskalaisvieraat vetivät suunnittelun ja päätöksenteon sekä liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistyöpajat, joissa nousi esiin hyviä kehittämisehdotuksia purkumateriaalin uudelleenkäytön ja kiertotalouden edistämiseksi.

Biojätteestä lisää biokaasua ja uusia tuotteita

CityLoops-hankkeen biojäte-osiossa tutustuttiin Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskukseen, BioSairila Oy:n biokaasulaitokseen, Mikkelin uuteen jätevedenpuhdistamoon ja Xamkin ympäristölaboratorioon.

Kansainväliset vieraat Xamkin ympäristölaboratoriossa.
Xamkin ympäristölaboratoriossa tutustuttiin CityLoops-hankkeen demonstraatiokokeisiin ja Xamkin biohiili ja vesitalouden avauksiin. Kuva: Aki Mykkänen.

Vierailun aikana esiteltiin myös demonstraatiokokeista saatuja tuloksia. Esimerkiksi Peitsarin alueella on saatu tehostettua biojätteen erilliskeräystä yhdessä Metsäsairila Oy:n ja Mikalo Oy:n kanssa.

Kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen työ kierto- ja biotalouden kehittämisessä jatkuu. Muun muassa Mikkelissä menee vuosittain edelleen noin 3 500 tonnia biojätettä sekajätteiden joukkoon. Jos nämä biojätteet saataisiin lajiteltua ja erilliskerättyä, voitaisiin näistä valmistaa biokaasua ja multatuotteita sekä lannoitteita. Nykymaailman tilanteessa näiden arvo vain kasvaa.

Palanen Mikkeliä mukaan

Purkumateriaaleista tehty leikkuulauta.
Etelä-Savon ammattiopiston Esedun opiskelijat tekivät yhdessä projektipäällikkö Esa Kohvakan kanssa leikkuulautoja Tuukkalan sairaalan purkumateriaaleista. Kuva: Vuokko Malk.

Tilaisuuden lopuksi vieraat saivat kotiin viemisiksi palasen Mikkeliä, kun heille luovutettiin Tuukkalan sairaalan purkumateriaalista valmistetut tammiset leikkuulaudat. Muistolahja kiteytti hienosti CityLoops-hankkeen ajatuksen: jätettä ei pidä nähdä jätteenä, vaan raaka-aineena johonkin uuteen ja hyödylliseen.

Kiitokset

Lämpimät kiitokset vierailemme: Roskilde University, Capital region of Denmark, Porto Ambiente – Empresa Municipal de Ambiente do Porto, E.M., S.A.ICLEILeitat Technological CenterEspoon kaupunki – Esbo stad – City of Espoo, DACC ja #Lipasam.

Isot kiitokset Mikkelin kaupungille, Metsäsairila Oy:lle ja Mikkelin vesilaitokselle esityksistä ja vierailuista.

CityLoops – Closing the loop for urban material flows -hankkeen toteutuksesta vastaavat Mikkelissä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. CityLoops-hanke alkoi 1.10.2019, ja se päättyy 30.9.2023.  Hanketta koordinoi saksalainen ICLEI – Local Government for Sustainability, ja se saa rahoitusta kansainvälisesti tavoitellusta EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (Grant Agreement No. 821033). Lisätietoja hankkeesta www.xamk.fi/cityloops ja www.mikseimikkeli.fi/hankkeet/cityloops/

Kirjoittajat

kiertotalousasiantuntija Johanna Järvinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

kehityspäällikkö Kimmo Haapea, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

TKI-asiantuntija Vuokko Malk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

tutkimusryhmäpäällikkö Hanne Soininen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu