Juvenia – vaikuttavaa nuorisoalan tutkimusta ja kehittämistä

07.11.2022

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tarina alkoi vuonna 2008 ESR-kehittämishankkeena. Tarkoituksena oli koota yhteen nuorisoalan opetus, tutkimus ja kehittäminen erityisesti itäisen Suomen alueella. Kolmivuotisen ESR-hankkeen jälkeen Juvenian toiminta vakinaistettiin osaksi silloista Mikkelin ammattikorkeakoulua.

Juveniasta puhutaan menestystarinana. Tarkentamatta sen kummemmin lähteitä tai niiden laajuutta, hyväksyn väittämän. Ensi vuonna vietämme 15-vuotisjuhlavuotta, perästä kuuluu.

Nykyisin Juvenia työllistää reilu 30 tutkijaa ja kehittämisasiantuntijaa. Päätehtävämme on yhdenvertaisen ja osallistuvan nuoruuden tukeminen yhdistämällä vaikuttavaa tutkimusta ja kehittämistyötä. Erityisosaamistamme on nuorilähtöisyys sekä palvelujen ja menetelmien suunnittelussa että tutkimusmetodologian kehittämisessä.

”Nuorisoala” määritetään Suomessa nuorisopolitiikan, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen kolmiona. Erityisesti tämän kapean määritelmän puitteissa olemme Suomen suurin alan tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyvä organisaatio, ehkä koko maailman. Tässä auttaa myös se, että nuorisoalaan ja nuoriin on ymmärretty panostaa Suomessa enemmän kuin juuri missään muualla.

Juvenia-tutkimusyksikön johtaja Jussi Ronkainen. Kuva: Aki Loponen.

Meille nuorisoala määrittyy laajana nuoriin keskittyvä monitieteisenä tutkimuksena ja monialaisena palvelujen ja menetelmien kehittämisenä sekä arviointina yhdessä laajojen sidosryhmien kanssa, puhuttiinpa sitten nuorten työllisyys-, mielenterveys- tai koulutuspalveluista. Amk-kentällä olemme olleet pioneerejä myös kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Kansallisesti olemme vahvasti kehittämässä nuorisoalaa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön osaamiskeskustoiminnan myötä. Noin kolmasosa hankekannastamme on kansainvälisiä hankkeita, mutta tulevaisuudessa haluamme olla vielä paljon vahvempi kansainvälinen toimija. Sitä kautta haluamme tuoda lisää osaamista ja resursseja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun maakuntien elinvoiman vahvistamiseen.

Keskustelu toiminnan vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista on vahvistunut yleisesti viime vuosina. ”Mitä olette saaneet rahalla aikaan?”, on perusteltu kysymys. Juveniassa on jo pari vuotta rakennettu systemaattisempaa oman toiminnan vaikuttavuusmallia Xamkin vastaavaan nojaten. Töksähtävä vastaus kysymykseen kuitenkin on, että rahoitusehtoihin on jo useimmin määritetty ”vaikuttavuutta” arvioivat indikaattorit, jotka yleensä täytämme – ja joudumme täyttämään – täysimääräisesti.

Laajempi ja paljon tärkeämpi kysymys on, kuinka paljon olemme pystyneet edistämään yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta, ja mitkä sen seuraukset ovat olleet. Tätä pystytään arvioimaan vasta kenties vuosikymmenten päästä, mutta jos sallitte pienen rehvastelevan mutuilun, rahat tuskin ovat menneet hukkaan.

Voimme listata työ- tai opiskelupaikan saaneita nuoria, arvioida hyvinvointia ja syrjäytymistä tarkastelevia mittareita tai palveluiden kustannustehokkuutta ja saavutettavuutta. Niin pitääkin. Yleensä kysymme myös nuorilta itseltään, ja olemmekin saaneet paljon tietoa toimivista malleista. Yksittäisten toimenpiteiden arviointi on kuitenkin hitusen haastavaa, kun ne kietoutuvat koko nuoren elämään yhdessä muutaman muunkin muuttujan kanssa. Ymmärryksen lisäämiseen tarvitaan edelleen pitkäjänteistä perustutkimusta.

Maakuntiemme näkökulmasta jää usein huomioimatta oleellinen fakta: Juvenian toiminnasta vain pieni osa on alueellisesti rahoitettua. Tuomme maakuntaan hurjan määrän rahoitusta, jolla työllistämme alueelle korkean koulutuksen asiantuntijoita ja vahvistamme osaamispohjaa.

Näiden rahoitusten kautta tuemme ja osin ylläpidämme myös suurta määrää alueen yrityksistä suoraan hanketoiminnan kautta, ostamalla heiltä palveluja (esimerkiksi viestintä-, markkinointi-, IT-, ohjelmistokehitys- ja palvelualan yritykset). Kuka siis luo työpaikkoja ja kenelle? Puhumattakaan siitä, mitä työntekijöidemme siviilielämän palveluiden käyttö on. Verojakin maksetaan.

Tässä Xamk READ -teemanumerossa pääset tutustumaan monipuolisesti Juvenian toimintaan. Teemanumeron 19 artikkelia käsittelevät ja valottavat hienosti Juvenialle tärkeitä teemoja: tulevaisuusajattelua, nuorilähtöistä osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamista, yhdenvertaisen liikunnan edistämistä, nuoria ja digitaalisuutta sekä nuorisotyön ajankohtaisia muotoja ja kehittämistarpeita.

Artikkelien koordinoinnista on vastannut Juvenian tutkimuspäällikkö Jaana Poikolainen, kiitos. Erityisesti tänä päivänä on hyvä muistaa ja arvostaa nuorten kasvua, osallisuutta ja railakastakin rakenteiden uudistamista vapaassa demokratiassa.

Siksi iskulauseemme on ja pysyy Neil Youngia lainaten – Keep on rockin in the free world!

Kirjoittanut Jussi Ronkainen

Kirjoittaja työskentelee TKI-yksikön johtajana Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juveniassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.