Kuva: Gerd Altmann, Pixabay.

Tietämisen koetinkivi ja jatkuva oppiminen

05.12.2022

Ammattikorkeakouluissa koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan integroiminen toisiinsa on ollut keskustelun kestoteema kohta neljännesvuosisadan ajan. Tuntuu siltä, että korkeakoulujen laatujärjestelmän auditointeja myöten levy on jäänyt pyörimään paikoilleen.  

Integraatiokeskustelua hallitsee liiaksi resurssinäkökulma. Huomion keskipisteenä on se, miten opettajien työaikasuunnittelussa tunteja varataan TKI-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Väheksymättä tätä puolta on integraatiota paikallaan pohtia myös muista näkökulmista. 

Integraatiokeskustelua hallitsee liiaksi resurssinäkökulma. 

Tuoreen lähestymistavan aiheeseen tarjoaa Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia 2030. Siinä nostetaan keskiöön ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tuottama työelämää käsittelevä tieto ja osaaminen. Tätä voidaan strategian mukaan pitää nimenomaan omintakeisena erottautumistekijänä kiristyvässä täydennyskoulutuksen markkinassa.  

Nykyisellään ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön hyödyntäminen koulutuksessa on sattumanvaraista. Se olisi kuitenkin monin eri tavoin kytkettävissä niin sisältöinä, oppimateriaaleina kuin työpaikkatoteutuksina tutkinnon osien suorittamiseen – pienempien ammatillisen täydennyskoulutuksen osaamiskokonaisuuksien (micro-credentials) toteutuksista puhumattakaan.   

TKI on kytkettävissä koulutukseen sisältöinä, oppimateriaaleina ja työpaikkatoteutuksina. 

Tuoreita esimerkkejä tällaisesta työelämää uudistavasta kehittämistyöstä ja uusista oivalluksista löytyy laidasta laitaan tämänkin verkkolehden artikkeleista. Lisäämällä TKI-toiminnan hyötykäyttöä opetuksessa vahvistetaan sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yritysten oma tutkimus- ja kehittämisorientoitunut henkilöstö on luonnollisesti omiaan lisäämään niiden TKI-intensiteettiä. 

Mitä pk-yritykset, jotka muodostavat enemmistön ammattikorkeakoulujen yrityskumppaneista, odottavat TKI-yhteistyöltä?  

Kokeilut ja uusi tieto voivat johtaa uusiin tuotteisiin tai palveluihin. Usein yrityksiä ja työyhteisöjä hyödyttävät innovaatiot liittyvät myös esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointiin, johtamiseen, kansainvälistymiseen tai digitaitoihin. TKI-toiminta ja työyhteisön oppiminen lyövät siten hankkeissa kättä keskenään. 

TKI-toiminta ja työyhteisön oppiminen lyövät hankkeissa kättä keskenään. 

Uudet toteutukset voivat tarjota ammattikorkeakoulun henkilöstölle myös uusia työnkuvia kansallisen jatkuvan oppimisen vision toteuttamisessa, jossa ”korkeakoulut hyödyttävät ainutlaatuisen mahdollisuutensa yhdistää uusien osaajien kouluttamisen sekä työpaikkojen ja innovaatioekosysteemien tukemisen uudella tutkimustiedolla.” 

 Tietämisen koetinkivi on toiminnassa. 

Kirjoittanut Kalevi Niemi

Kirjoittaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja ja vararehtori.