Kuvitus: Tiina Pulli 2023.

Ammattikorkeakoulu uuden yrittäjyyden kasvualustana

02.10.2023

Xamkissa opiskelijayrittäjyyttä tuetaan monella tapaa. Yrittäjyyspolkuja on useita, joten ne tarjoavat lukuisia vaihtoehtoja tarttua yrittäjyyden mahdollisuuksiin. Tässä artikkelissa esitellään opiskelijoiden yrittäjyystarinoita.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategisena tavoitteena on synnyttää uutta yrittäjyyttä sekä tukea tulevaisuuden uusien ammattien kehittymistä (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu s.a.a.). Vahva strategia ja visio sekä ammattikorkeakoulun tavoitteet ohjaavat yrittäjyyspolkujen kehittämistyötä Xamkissa.

Vuonna 2021 perustettu yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre toimii koulutusten ja TKI-yksiköiden tukena rakentaen yrittäjyyden tukipalveluita. Xentren palvelutarjontaan kuuluu myös Xamkin *ship Akatemia, joka kokoaa yhteen Xamkin yrittäjyyden, innovaatioiden ja startuptoiminnan palvelut opiskelijarajapintaan.

*ship Akatemian keskeisenä ajatuksena on myös rakentaa siltaa TKI-toimijoiden ja opiskelijoiden välillä. Tässä artikkelissa sukellamme opiskelijoiden yrittäjyyspolkujen maailmaan ja tutustumme ammattikorkeakoulun opiskelijayrittäjyyden tukipalveluihin.

Yrittäjyyspolku kulkee opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman rinnalla

Xamkin pedagoginen kehittämisohjelma 2018–2022 nosti esille opiskelijoiden mahdollisuuden soveltaa opinnoissaan niin kutsuttua yrittäjyyspainotteista hopsia (yrittäjyysHops). Tällä tarkoitetaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (hops), joka huomioi myös opiskelijan yrittäjyystavoitteet. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu s.a.b.)

Xamkissa *ship Akatemia toimii eri koulutusalojen opiskelijoiden yrittäjyyspolkujen tukena ja tukipalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Yrittäjyyden tukipalveluiden selkärangan muodostavat vapaasti valittavat innovaatio- ja yrittäjyysopinnot, Startup Hotline -helpdesk palvelu sekä Startup Fund -kehitysraha. Tukena toimivat myös yrittäjyyttä tukevat tapahtumat kuten *ship Startup Festival sekä opiskelijayrittäjyysyhdistys Patteri ES.

Yrittäjyyspolut voivat olla myös hyvin erilaisia eri koulutusohjelmissa ja eri tilanteissa olevilla opiskelijoilla. Kokosimme yhteen eri koulutusalojen opiskelijoiden yrittäjyyspolkuja sarjakuvamuodossa. Upeat sarjakuvat on kuvittanut graafisen suunnittelun opiskelija Tiina Pulli suorittaessaan työharjoittelua Työharjoittelu yrittäjänä -hankkeessa.

Yrittäjyys syntyy uuden tutkimisesta

Jarno Kankainen ja Mikael Törni opiskelevat peliohjelmointia Xamkin Kotkan kampuksella. Oman koulutusohjelman opinnoissa he pääsivät perehtymään lisättyyn todellisuuteen, jonka mahdollisuudet alkoivat kiehtoa heitä.

Opiskelijat jatkoivat oman tuotteen kehitystä Xamk Game Studios TKI-hankkeen tarjoaman kesäohjelman tukemana, josta he ponnistivat eteenpäin RISICO-hankkeen yrityskiihdyttämöön. Lisätyn todellisuuden palveluista syntyi alku opiskelijoiden Kaanel Studios -yritykselle, joka osallistui myös *ship Startup Festivaalille vuonna 2022.

*ship tarjosi opiskelijayrittäjille arvokkaita kontakteja sekä mentoreita, jotka tukevat yrityksen kehittämistyötä edelleen, yli vuosi tapahtuman jälkeen. Yritystoiminnan kehittäminen jatkui myös yli Jarnon vaihto-oppilasvuoden.

Jarnon ja Mikaelin yrittäjyyspolku kokoaa kattavasti yhteen Xamkin ja yhteistyötahojen yrittäjyyden tukipalveluita. Keskiössä on erityisesti koulutusohjelman tarjoama tuki yrittäjyyden nivomiseen oman koulutusohjelman opintoihin, Xamkin tarjoama Startup Fund kehitysraha sekä yhteistyö aluekehitysyhtiö Cursorin ja Xamkin TKI-toimijoiden kanssa.

Kuva 1. Yrittäjyyspolulla feat. Kaanel Studios (klikkaa kuva isommaksi). Kuvitus: Tiina Pulli 2023.

Yrittäjyyteen ja uudelle urapolulle

Kristiina Pellinen haaveili alan vaihdosta ja omasta pilates-studiosta pitkään. Hän hakeutui Xamkin liikunnanohjaajaopintoihin Savonlinnaan. Alanvaihdon lisäksi Kristiina suuntasi opintojen myötä myös uudelle paikkakunnalle. Savonlinnaan muutettuaan Kristiina huomasi, ettei paikkakunnalta löydy pilates- ja joogastudiota, joten kipinä oman studion perustamiseen kasvoi entisestään.

Yrittäjyyspolun alkuvaiheissa Kristiina hyödynsi *ship Akatemian Startup Hotline -palvelua, josta hän sai vinkkejä mahdollisuuksistaan yrittäjyyden edistämiseen. Kristiinalle tarjoutui mahdollisuus myös oman yrityksen edistämiseen työharjoittelun muodossa. Työharjoittelussaan Kristiina muun muassa kartoitti yritykselleen toimitiloja, pohjusti myyntiä ja markkinointia sekä suunnitteli yrityksen palveluita ja aivan pian hän avaa Savonlinnassa tuoreen Joy & Move -studionsa ovet yhteistyössä yrittäjäystävän kanssa.

Kuva 2. Yrittäjyyspolulla feat. Kristiina Pellinen(klikkaa kuva isommaksi). Kuvitus: Tiina Pulli 2023.

Yrittäjänä maailmalla

Usein yritysideaa kehitellessä käy niin, ettei ensimmäinen idea ole se, mikä realisoituu. Sen sijaan syntyy jotakin uutta, jota lähdetään viemään eteenpäin. Näin kävi myös matkailun ja ravitsemusalan opiskelijalle Asta Uskille. Asta opiskeli restonomiksi verkkotutkinnossa ja haaveili oman hotellin perustamisesta. Hän valitsi *ship Akatemian innovaatio- ja yrittäjyysopinnoista yrittäjyysvalmennuksen ja lähti kartoittamaan mahdollisuuksia oman yrityksen perustamiseen.

Jo alkuvaiheessa hahmottui, että ensimmäiseksi askeleeksi hotelli on mittava projekti, joten Asta lähti tutkimaan muita vaihtoehtoja yrittäjyyden saralla. Opiskeluiden lomassa Asta valloitti maailmaa ja vietti aikaa eri kulttuureissa.

Idea jalostui ja sitä edistettiin innovaatio- ja yrittäjyysprojektien muodossa ja myös Astan opinnäytetyö keskittyi yrityksen tuotekehitykseen. Valmistumisen jälkeen Asta olikin valmiina hyppäämään suoraan seuraavaan vaiheeseen ja sukeltamaan kohti Espanjan startup-maailmaa.

Kuva 3. Yrittäjyyspolulla feat. Asta Uski (klikkaa kuva isommaksi). Kuvitus: Tiina Pulli 2023.

To be or not to be

Damian Santibanez on kotoisin Chilestä ja valloittanut maailmaa sirkustaiteilijana. Ennen opintojaan Xamkilla Damian valmistui Tukholman taideyliopistosta sirkustaiteilijaksi. Elämä johdatti Damianin Kouvolaan opiskelemaan Digital International Business -koulutusohjelmaan.

Opiskeluiden lomassa Damian pohti, miten voisi yhdistää uuden alan opiskelun sekä oman ammattitaitonsa sirkustaiteilijana. Aktiivisena persoonana hän tarttui Xamkin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja osallistui muun muassa TKI-hankkeiden toimenpiteisiin ja hyppäsi mukaan Patteri Entrepreneurship Societyn toimintaan.

Damian pohti oman yrityksen perustamista ja tulevaisuutta Suomessa. Tartuttuaan useisiin mahdollisuuksiin Damian sai upeita mahdollisuuksia esiintyä, kokea ja verkostoitua. Hän pääsi muun muassa toimimaan juontajana kansainvälisen *ship Startup Festivaalin päälavalla.

Yrittäjyyssuunnitelmat on nyt laitettu hetkeksi pöytälaatikkoon, sillä aktiivinen osallistuminen ja verkostojen rakentaminen poiki Damianille työpaikan Kouvolan teatterissa. Itseasiassa kaksi työpaikkaa, sillä Damian työskentelee tällä hetkellä sekä teknikkona että esiintyjänä Cabaret -esityksessä.

Kuva 4. Yrittäjyyspolulla feat. Damian Santibanez (klikkaa kuva isommaksi). Kuvitus: Tiina Pulli 2023.

Yhdessä kohti yrittäjyyttä

Cecilia Tylli, Janita Kauko ja Mona Leiniö tapasivat aloittaessaan geronomiopinnot monimuotokoulutuksessa. Yritysidea kolmikolla syntyi kouluprojektien ja työelämän kautta. Opiskelijat tunnistivat, millaista lisäarvoa säännöllinen toiminta ja muiden tapaaminen tuo iäkkäiden ihmisten arkeen ja jaksamiseen.

Cecilia, Janita ja Mona lähtivät yhdessä suunnittelemaan, millaista toimintaa he voisivat tuottaa tunnistetulle asiakaskunnalle. Yritystoiminnan kautta he halusivat olla mukana tekemässä merkityksellistä toimintaa, jolla on vaikutusta ihmisten elämän laatuun.

Yhteinen idea päivätoimintapalveluita tuottavasta yrityksestä syntyi opintojen edetessä ja opiskelijat kehittivät ideaa eteenpäin yrittäjyysvalmennusopintojaksolla. Tulevaisuudessa yrittäjyyspolulla oman yrityksen palveluita voidaan mahdollisesti pilotoida oman koulutusohjelman projektiopintojen puitteissa.

Kuva 5. Yrittäjyyspolulla feat. Cecilia, Janita ja Mona (klikkaa kuva isommaksi). Kuvitus: Tiina Pulli 2023.

Yrittäjyyttä omaa osaamista tuotteistaen

Antti Joutsenniemi opiskelee tradenomiksi tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Mikkelissä. Opiskelujen lomassa Antti innostui tutkimaan tekoälyä ja sen soveltamismahdollisuuksia. Yhtäkkiä Antti huomasikin rakentaneensa sovelluskauppoihin tekoälyä hyödyntäviä tuotteita ja tunnisti mahdollisuuden yritystoiminnan kehittämiselle.

*ship Akatemian Startup Hotlinen kautta Antin tuotekehitystyö opinnollistettiin osaksi innovaatio- ja yrittäjyysprojektit -opintojaksoa. Antti osallistui myös *ship Startup Festivaalille, josta hän sai lukuisia mielenkiintoisia kontakteja ja keskustelun avauksia.

Antti suoritti myös työharjoittelun omalle Kelmi Apps -yritykselleen ja sai työharjoittelun kautta mentorin Yrityskummeilta. Yhteistyö mentorin kanssa on ollut merkityksellistä niin mentoroitavalle kuin mentorillekin ja jatkuu varmasti myös Antin valmistumisen jälkeen.

Kuva 6. Yrittäjyyspolulla feat. Antti Joutsenniemi (klikkaa kuva isommaksi). Kuvitus: Tiina Pulli 2023.

*ship Akatemia toimii opiskelijan tukena yrittäjyyspolulla

Xamkissa opiskelija voi siis yhdistää yrittäjyyttä opintoihin monin eri tavoin. Opiskelijan tukena toimii *ship Akatemian kattavat yrittäjyyden tukipalvelut sekä opiskelijayrittäjyysyhdistys Patteri ES. Ammattikorkeakoulun TKI-toiminta tarjoaa hienoja mahdollisuuksia tutkia tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia innovaatioita.

Me *ship Akatemiassa haluamme kannustaa eri koulutusalojen opiskelijoita tarttumaan mahdollisuuksiin sekä tutkimaan uteliaana tulevaisuutta. Luodaan yhdessä pohjaa tulevaisuuden yrittäjyydelle!

Sarjakuvat on toteutettu Xamkin innovaatio- ja yrittäjyysopintojen, *ship Akatemian ja Työharjoittelu yrittäjänä -hankkeen yhteistyönä. Sarjakuviin on dokumentoitu eri alojen opiskelijoiden yrittäjyyspolkuja. Sarjakuvien tarinat pohjautuvat opiskelijoiden haastatteluihin. Työharjoittelu yrittäjänä -hankkeen rahoittajana toimii Otsakorpisäätiö.

Lisätietoja verkkosivuilta:
https://www.xamk.fi/shipakatemia/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/tyoharjoittelu-yrittajana/

Lähteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu s.a.a. Xamkin strategia. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.xamk.fi/xamk/strategia/ [viitattu 20.8.2023]

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu s.a.b. Xamkin pedagoginen kehittämisohjelma 2018-2022. Intranet sivut. Ei julkisesti saatavissa. [viitattu 20.8.2023]

Kirjoittanut Maarit Vahvanen

Kirjoittaja työskentelee yrittäjyyden vastuuopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Kuvittanut Tiina Pulli

Kuvittaja opiskelee graafista suunnittelua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.