Memory Campus -yhteisön tarpeet koottiin ensimmäisessä tapaamisessa sanapilveen. Kuva: Kati Saltiola.

Memory Campus -yhteisö vahvistaa klusterin kehittämistä

04.12.2023

Memory Campuksen yhteisöllinen toiminta kutsuu koolle eri alojen asiantuntijoita ja synnyttää yhteistyömahdollisuuksia toimintaan osallistuvien yritysten ja organisaatioiden kesken.

Memory Campus on Mikkelin kaupungin omistama ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koordinoima arkisto-, kirjasto- ja museoalan (KAM-sektori) sekä tiedonhallinnan klusteri. Sen keskeisiä toimijoita ovat muistiorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, julkiset toimijat ja alan yritykset.

Yhteisöllinen toiminta kokoaa klusterin toimijat yhteen. Yhteisö kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa, ja tapaamiset ovat vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, työpajoja tai esimerkiksi yritysvierailuja,

Yhteisöllisyys lisää luottamusta osapuolten välillä ja sitouttaa Memory Campuksessa mukana olevien organisaatioiden ihmisiä tulevaan toimintaan ja kehittämiseen.

Yhteisön tavoitteena on siten kehittää sekä toimialaa että Memory Campus -klusteria, kertoo koordinaattori Kati Saltiola.

Jäsenorganisaatioiden omat kehittämistoimenpiteet ja näkemykset voidaan ottaa huomioon myös Memory Campuksen kehittämisessä.

Yhteisö toimii aktiivisesti toimijoiden ja organisaatioiden saamiseksi klusteriin ja tekee yhteistyötä myös muiden tärkeiden kumppanien ja verkostojen kanssa edistääkseen Memory Campuksen ja sen toimijoiden näkyvyyttä.

Toimijoiden tarpeet ja toiveet esiin

Memory Campus -yhteisön ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Mikkelissä Saimaa Stadiumilla  huhtikuussa 2023. Tapaamiseen osallistui noin 40 alan toimijaa joko paikan päällä tai verkon välityksellä.

Tapaamisen alussa Memory Campuksen koordinaattori Kati Saltiola kertoi, mikä Memory Campus ja sen yhteisö ovat, ja mitä yhteisö voi tarjota yrityksille ja organisaatioille. Tämän jälkeen projektipäällikkö Sari Järn Xamkista esitteli tuloksia alkuvuoden 2023 aikana tehdystä Digitoinnin osaamiskartoituksesta.

Tilaisuuden luento-osuuden päätti Xamkin Digitalian yksikön tutkimuspäällikkö Anssi Jääskeläinen, joka kertoi tulevan Memory Labin konesalin teknologioista sekä Memory Labin tuomista palvelumahdollisuuksista.

Tapaamisessa käytiin läpi toimijoiden tarpeita ja toiveita yhteisön toimintaan liittyen. Keskeisimmiksi tarpeiksi nousivat yhteistyön merkitys, toimialan kehittäminen, Memory Campuksen ja sen toimijoiden tuottamat palvelut sekä konkreettinen yhteinen tekeminen. Nämä tullaan ottamaan huomioon yhteisön tulevissa tapaamisissa ja toiminnan kehittämisessä.

Klustereiden merkitys ja uusi supertietokone Hippu

Syyskuun yhteisötapaamisessa avattiin klustereiden merkitystä organisaatioille sekä julkistettiin Memory Lab -tutkimusympäristön uuden supertietokoneen nimi. Hybriditapaaminen järjestettiin syyskuussa 2023 Etelä-Savon maakuntaliitolla.

Tilaisuudessa Memory Campuksen koordinaattori Kati Saltiola kertoi Memory Campuksen uusimmista kuulumisista ja uusista nettisivuista. Etelä-Savon maakuntaliiton Kaisa Voutila kertoi Building Clusters -hankkeesta ja mitä se voi tarjota alueen klustereille.

Klustereista ja verkostoyhteistyössä olivat puhumassa myös NordicHubin Lauri Laaksonen sekä DigiCenterNS:n Aki Happonen. Yritysnäkökulmaa ja tekoälyn mahdollisuuksia avaamassa paikalla oli Ville Venäläinen Mindhive Oy:stä. Voit tutustua tilaisuuden materiaaleihin Memory Campuksen uusien verkkosivujen Materiaalipankissa.

Tilaisuudessa julkistettiin Xamkin Digitalia-tutkimusyksikön ja Memory Lab -tutkimusympäristön uuden supertietokoneen nimi. Nimen julkisti Digitalian tutkimusinsinööri Tero Ojanen (kuva 1).

Nimeä haettiin kaikille avoimella nimikilpailulla, johon saatiin kaikkiaan 138 ehdotusta. Valinnan teki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ja viestinnän ammattilaisista koostunut raati. Nimikilpailun voitti Eija Warjuksen ehdotus Hippu.

– Hippu on arvokas löytäjälleen. Supertietokoneella voidaan louhia tällaisia arvokkaita hippuja. Nimi sisältää myös viittauksen laskentayksikön kullanhohtoiseen etupaneeliin, perustelee Warjus nimiehdotustaan.

Kuva 1. Digitalian tutkimusinsinööri Tero Ojanen julkisti yhteisötapaamisessa Memory Labin supertietokoneen nimen Hippu.

Supertietokone Hippu sijaitsee Memory Labissa, joka on uusi tiedon jalostamiseen erikoistunut tutkimusympäristö Mikkelissä ja joka palvelee alueella jo toimivia muistiorganisaatioita. Hippu on käytössä jo kuluvan talven yrityspiloteissa.

Samalla se luo innovatiivisen alustan tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämiselle pitkäkestoisesti säilytetyn datan jalostamiseen ja kaupallisten palvelujen tuottamiseen myös uusilla toimialoilla. Tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen, uusien innovaatioiden fasilitointi ja konseptien kaupallistaminen.

Tule mukaan Memory Campus -yhteisöön!

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää yhteisöstä ja liittymään yhteisön sähköpostilistalle, ole yhteydessä Kati Saltiolaan (kati.saltiola@xamk.fi).

Seuraava yhteisön hybriditapaaminen järjestetään to 14.12.2023 klo 14-16. Ilmoittautua voit tästä linkistä.

Yhteisön tapaamisessa kuullaan muun muassa rakenteilla olevan Digitoinnin osaajaverkoston kehittämiseen liittyviä kysymyksiä sekä työstetään Memory Campuksen palveluita.

Memory Campus on yksi Mikkelin kaupungin kehittämisalustoista.

– Memory Campus -yhteisön seuraava hybriditapaaminen: to 14.12.2023 klo 14-16. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/MC-tapaaminen_joulukuu2023

– Memory Campusta voit seurata https://memorycampus.fi ja https://www.facebook.com/memorycampusmikkeli.

Lue lisää Memory Labista: https://memorylab.fi

 

Memory Lab digitaalisuuden kokeilu- ja innovaatiokulttuurin ajurina Etelä-Savossa -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta. Hanketta toteutetaan ajalla 1.3.2023–30.4.2024.

Kirjoittanut Kati Saltiola

Saltiola työskentelee Memory Campuksen ohjelmakoordinaattorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.