What the Finland?! – Sukellus suomalaiseen kulttuuriin

29.05.2023

Internet tarjoaa paljon tietoa suomalaiseen kulttuuriin liittyen, ja tiedon äärelle on helppo löytää. Mutta kenelle voi esittää jatkokysymyksiä aiheeseen liittyen? Mistä ihmeestä tiedän, milloin minun tulee käyttää kevyttoppatakkia tai toppatakkia? Kysymyksiä on monia, mutta vastauksia ei ole kovin helposti saatavilla. Suomalaisille normaalit asiat saattavatkin tuntua kansainvälisestä opiskelijasta oudolle, uudelle ja peräti jännittävälle.

Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi on tällä hetkellä kuuma peruna. Korkeakoulukulttuurin kansainvälistymisen myötä meidän tulee korkeakouluina olla entistä valveentuneempia kansainvälisten opiskelijoiden ohjauksessa.

Tämä herättää ohjaajalle kysymyksen: miten saisimme varmistettua sen, että opiskelija kokee itsensä tervetulleeksi, kun hän saapuu ammattikorkeakouluun? Miten varmistamme juuri tämän opiskelijan kiinnittymisen korkeakouluun ja sen ympäristöön?

Korkeakouluissa tehdään työtä integroimisen eteen

Opiskelijoiden integrointi on Xamkin kampuskaupunkien elinvoimaisuuden takia tärkeää. Moni kampuskaupunkimme kärsii työvoimapulasta, johon saisimme ratkaisun tehokkaammalla opiskelijoiden integroinnilla.

Useita potentiaalisia opiskelijoita voi kiinnostaa kampuskaupunkiin jääminen opintojen jälkeen. Monella kansainvälisellä tutkinto-opiskelijalla on vahva motiivi jäädä työskentelemään Suomeen valmistumisen jälkeen (Juusola ym. 2021, 6).

Opiskelijoiden integroimisen tueksi korkeakouluissa on käynnistetty Talent Boost -ohjelmia, joiden yhtenä tavoitteena on integroida eli kiinnittää kansainväliset opiskelijat osaksi korkeakouluyhteisöön sekä kampuskaupunkeihin. Tällainen ohjelma  on käynnistetty myös Xamkissa viime vuonna.

Talent Boost -ohjelman lisäksi Xamkissa toimii OOO-hanke, jonka yhtenä tavoitteena on ehkäistä koronapandemian aikaista yksinäisyyttä sekä tarjota uusia matalan kynnyksen ohjauspalveluita opiskelijoille. Molemmissa on siis tarkoituksena tuoda ihmisiä yhteen ja luoda heille verkostoja.

Tarve kohdata ja oppia suomalaista kulttuuria

Työn ohessa on tunnistettu, että Xamkissa on tarjottu kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettuja keskusteluryhmiä heikosti viimeisten vuosien aikana . Opiskelijat ovat toivoneet alustoja, joilla he pääsisivät kohtamaan niin toisia opiskelijoita kuin oppimaan Suomen kulttuuria turvallisessa ympäristössä.

Tästä syntyi ajatus lähteä toteuttamaan avointa keskusteluryhmää, jossa kohderyhmänä olisi erityisesti kansainväliset opiskelijat ja heidän kotouttamisensa. Kevään 2023 aikana toteutettiin yhteistyönä matalan kynnyksen ohjauskokeilu What the Finland! eli WTFinland!.

Hymyileviä ihmisiä Teams-palaverissa.
Kuvakaappaus WTFinland!-keskustelusta. Kuva: Elina Ylönen.

WTFinland! -ryhmässä keskustellaan rennosti ja avoimesti Suomeen ja suomalaisuuteen liittyvistä asioista. Ryhmässä tarjotaan ymmärrystä suomalaisesta kulttuurista kansainvälisille opiskelijoille. Keskustelutilaisuudet ovat olleet kaikille xamkilaisille avoimia, ja niiden keskustelukielenä on käytetty englantia.

Ohjauskokeiluita on kevään aikana järjestetty kuusi kappaletta vaihtuvin teemoin. Aiheita ovat olleet esimerkiksi suomalainen ruokakulttuuri, vapaa-aika, sauna sekä oman asunnon ostaminen. Jokaisesta tapaamisesta on tallennettu myös podcast-tallenne, jotta myös poissaolijat pääsisivät hyötymään sisällöstä. Tallenteet ovat kaikille vapaassa kuuntelussa suoratoistopalvelu Spotifyssä ja Soundcloudissa.

Ja lisää on luvassa!

Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä keskusteluryhmään. Näin ollen WTFinland! saa jatkoa myös tulevana lukuvuonna. Luvassa on uusia teemoja tuttujen naamojen kanssa.

Kevään aikana keskusteluryhmä ennätti käymään vain pintaraapaisun valitsemistaan teemoista, joten syksyllä on tarkoitus tutustua tarkemmin myös aikaisemmin käsiteltyihin teemoihin. Tavoitteena on juurruttaa WTFinland! osaksi Xamkin pysyvää toimintaa.

Lähde

Juusola, H., Nori, H., Lyytinen, A., Kohtamäki, V. & Kivistö, J. 2021. Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa : Miksi Suomeen on päädytty ja kiinnostaako työskentely Suomessa opintojen jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:14. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-833-5 [viitattu 5.5.2023].

Opiskelijahyvinvoinnin ja opintojen etenemisen kehittäminen sekä oppimisvajeen tasoittaminen (24.01.2022–31.12.2023) eli OOO-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja Talent Boost ohjelman verkkosivuilta ja OOO-hankkeen verkkosivuilta 

WTFinland! -podcast-jaksot voi kuunnella SoundCloudissa.

Kirjoittanut Elina Ylönen

Kirjoittaja työskentelee OOO-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.