Aikakauslehtien kansia. Kuva: Heli Kauppinen.

Hei toimittaja, miten voin palvella?

02.10.2023

Olemme Xamkissa viimeisen vuoden aikana tehneet lukuisia uusia asioita palvellaksemme mediaa entistä paremmin. Laadukkaan peruspalvelun lisäksi on hyvä ideoida ja kokeilla uusia tapoja auttaa journalisteja ja rakentaa kaikkien kannalta toimivaa yhteistyötä.

Ammattikorkeakoulumme on suuri organisaatio, jossa on todella paljon eri alojen asiantuntemusta. Meiltä löytyisi haastateltavia moniin teemoihin, mutta toimituksissa ei välttämättä tiedetä sitä.

Helpottaaksemme toimittajien työtä rakensimme medialle suunnatun asiantuntijahakemiston, jossa on sekä opetuksen että tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstöä yhteystietoineen listattu eri aihepiirien mukaan. Sivulla nostetaan myös esille aina kulloinkin ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä mahdollisia haastateltavia.

Xamkin verkkosivuilta toki löytyy myös tavallinen henkilöhaku, mutta se ei välttämättä auta silloin, kun toimittaja ei tiedä tarkalleen, millä sanalla asiantuntijaa kannattaisi sieltä hakea. Hakemistosivua silmäillessä voi syntyä myös uusia juttuideoita tai jäädä muistin pohjalle tieto siitä, minkä aihealueiden asiantuntijoita Xamkista löytyy, ja näistä voi olla hyötyä myöhemminkin.

Toimittajat kertomassa omasta työstään

Journalistista työtä tekevät muun muassa toimittajat, toimitussihteerit, tuottajat, päätoimittajat ja freelance-toimittajat. Kaikilla heillä on hieman erilainen näkökulma aiheiden valintaan ja julkaisemiseen.

Ymmärtääksemme tätä olemme haastatelleet journalistisen työn tekijöitä osana laajempaa projektia, joka tähtää asiakastuntemuksen lisäämiseen. Nämä taustahaastattelut ovat tuoneet meille arvokasta tietoa siitä, miten eri toimituksissa valitaan juttuaiheita ja haastateltavia, ja kuinka voisimme palvella siinä paremmin.

Olemme kuulleet, että mediatiedotteemme ovat yleensä laadukkaita ja niitä on vähintään riittävästi tarjolla, ja oppineet, että toimituksissa toivotaan myös puhelimitse annettuja vinkkejä. Myös organisaation verkkosivujen ajantasainen tieto on tärkeää. Sen sijaan organisaatioiden sosiaalisen median tileiltä juttuaiheita ei ilmeisesti juurikaan bongailla, vaikka toimittajat muuten somemaailmaa tarkasti seuraavatkin.

Myös henkilöstömme on toivonut toimittajavierailuja, jotta he kuulisivat journalisteilta, miten heihin kannattaa ottaa yhteyttä ja millaisia aiheita heille kannattaa tarjota. Järjestimme näitä vierailuja kaksi: YLE Mikkelin toimittaja Maria Bonnor ja Kouvolan Sanomien uutistuottaja Satumiia Masalin kävivät kertomassa työstään ja median toimintaperiaatteista.

Xamkilaiset pitivät molempia vierailuja todella kiinnostavina ja hyödyllisinä. Aiemmin me organisaatioviestinnän tekijät olemme vierailleet toimituksissa, mutta nyt henkilöstö sai kuulla asiat suoraan toimittajilta, ilman välikäsiä. Tapaamisissa syntyi myös keskustelua, josta oli hyötyä vierailijoille itselleenkin.

Kesälista toimituksiin ja kesätoimittajat kampukselle

Kesä on perinteisesti mielletty hiljaiseksi vuodenajaksi uutisoinnissa ja siksi myös tiedottamisessa. Edellä mainituissa keskusteluissa journalistien kanssa tuli ilmi, että toimituksissa saatetaan helposti ajatella, ettei Xamkissa tapahdu kesällä mitään, ”koska se on koulu”.

Siksi päätimme tänä vuonna koota erilaisia kesän mittaan tarjolla olevia aiheita yhdeksi vinkkilistaksi, joka toimitettiin kesän alussa toiminta-alueemme medialle. Valitsimme listaan vinkkejä erilaisista aihepiireistä.

Kirjasimme vinkkilistaan myös sopivat lisätietojen antajat ja merkitsimme, missä vaiheessa kesää he ovat tavoitettavissa, jotta toimittajat eivät suotta yrittäisi saada heitä kiinni juuri silloin, kun henkilöt ovat lomalla. Tällaista kesäaihelistaa emme ole medialle aiemmin tarjonneet.

Kesän alussa kutsuimme Kymenlaaksossa työskentelevät kesätoimittajat tutustumaan Xamkin Kouvolan kampukseen. Olimme kuulleet, että monet kesätoimittajista olivat tulleet muilta paikkakunnilta, eikä Xamk ollut heille vielä tuttu.

Nykyiset kesätoimittajat ovat myös tulevaisuuden journalisteja, ja ammattikorkeakouluaiheiden tuntemus voi auttaa heitä riippumatta siitä, missä he myöhemmin työskentelevät. Halusimme kokeilla tätä ensin yhdessä kampuskaupungissamme, koska emme olleet aiemmin järjestäneet vastaavia tilaisuuksia. Tapaamisesta saatiin myönteistä palautetta ja se oli myös auttanut kesätoimittajia juttuaiheiden ideoinnissa, joten todennäköisesti ensi kesänä järjestämme näitä lisää.

Median palveleminen on jatkuvaa työtä. Monet tänä vuonna testaamistamme tavoista jäävät käyttöön ja niitä kehitetään edelleen. Erityisen tärkeää on saada toimituksista palautetta siitä, mitä he toivovat, varsinkin mediakentän jatkuvasti muuttuessa.

Kirjoittanut Heli Kauppinen

Kirjoittaja työskentelee viestintäsuunnittelijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispalveluissa.

LinkedIn ¦ Twitter