Ambulanssisimulaattorihankkeen tavoite oli luoda realistinen ensihoidon kokonaisvaltainen simulaatio-oppimisympäristö.

Xamk kokosi osaajat – opetuksen apuna on ambulanssisimulaattori

05.05.2017

Uusi ambulanssisimulaattoriin perustuva innovatiivinen simulaatio-oppimisympäristö kehitettiin joustavan yhteistyön tuloksena.

Koulutusvaiheessa tapahtuvan oppimisen ja opetuksen tuottaman osaamisen yhdistäminen työelämässä vaadittavaksi ammattitaidoksi on pitkä prosessi, joka edellyttää ammattikorkeakoululta oppimisympäristöjen kehittämistä ja monipuolisten opetusmenetelmien hyödyntämistä.

Ensihoidon koulutuksen tulisi antaa valmistuvalle ensihoitajalle myös tuntumaa liikenteeseen ja hälytysajoon. Sitä haetaan turvallisesti ensihoidon kokonaisvaltaiseen opetukseen kehitetyllä ambulanssisimulaattorilla.

Aika ja teknologia ovat nyt kypsiä muutokseen, sillä ajo-opetuksen simulaattoreista on saatu hyviä kokemuksia ja ensihoidon simulaatio-opetus on vakiinnuttanut asemansa potilasturvallisen ensihoidon opetusmenetelmänä.

Ambulanssisimulaattori – ideasta hankkeeksi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kolme vuotta kestänyt Ambulanssisimulaattori – ideasta toteutukseen -hanke on valmistunut kevään 2017 aikana. Hankkeen toteutusvaiheen rahoituksesta vastasi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Ideavaiheessa tutustuttiin valmiisiin ajosimulaattoreihin ja niiden ominaisuuksiin. Aluksi kartoitettiin myös ambulanssisimulaattorin teknisiä vaatimuksia sekä koottiin yhteen simulaattorille koulutuskäytössä asetettavat toiminnalliset ja laadulliset kriteerit.

Ambulanssisimulaattorille asetettiin korkeat toteutustavoitteet. Heti alussa tavoite oli luoda realistinen ensihoidon kokonaisvaltainen simulaatio-oppimisympäristö, joka sisältää ambulanssin ajamisen ja hälytysajon lisäksi myös ensihoitopotilaan hoidon ja valvonnan ambulanssissa kuljetuksen aikana.

Valmiissa simulaattoriympäristössä kouluttaudutaan aluksi matkasynnytykseen ja synnytykseen ambulanssissa. Vastasyntyneiden ja lasten tehohoidon simulaatiokoulutuspäivät ja siirtokuljetuskoulutus toteutetaan toukokuussa.

Ammattikorkeakoulu yhdisti osaajat

Ambulanssisimulaattori toteutettiin joustavan yhteistyön tuloksena. Kulmakivenä on ollut ammattikorkeakoulun ja simulaattorin tuottamiseen osallistuneiden yritysten yhteistyö sekä joustava ja ammatillinen vuorovaikutus. Ambulanssien, ajo- ja koulutussimulaattoreiden, ensihoidon ja hoitotyön simulaatio-oppimisympäristöjen, video- ja tallennejärjestelmien sekä ensihoidon teknologian tuottaminen on Suomessa vahvaa.

Uuden ambulanssisimulaattoriin perustuvan innovatiivisen simulaatio-oppimisympäristön kehittäminen ja toteutus on vaatinut eri sektoreilla toimivien yritysten osaamisen yhdistämistä, josta vastuu on ollut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla ja XAMK AMB SIMU -hankkeella.
Hankkeen alkuvaiheessa suunnitteluyhteistyössä oli mukana ambulanssikoritehdas Tamlans. Mukaan tuli vahvasti Volkswagen-hyötyajoneuvot sillä tuloksella, että ambulanssisimulaattori päätettiin rakentaa Tamlansin VW Amarok Negea -esittelyambulanssista.
Varsinainen ambulanssisimulaattorin rakentaminen, sen ajosimulaatio-ohjelmistot sekä liikealusta edellyttivät hankintalain mukaista kilpailutusta. Alkukesästä 2016 toteutetun kilpailutuksen perusteella ajosimulaatio-ohjelmistojen, liikealustan sekä niiden integroimisen VW Amarok Negea -ambulanssiin tuottajaksi valittiin tamperelainen Craenex Oy.
Muita ambulanssisimulaattorihankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Nordic Simulators Oy (video- ja tallennejärjestelmät sekä virtuaaliympäristö), Pensi Oy (paari- ja kantotuolivarusteet), MediDyne (potilasmonitorit ja valvontalaitteet), Airbus (VIRVE), Sunit Oy (ajoneuvotietokoneet) sekä Codea Oy (karttajärjestelmä ja sähköinen ensihoidon kirjaaminen).

Seuraa XAMK AMB SIMU tapahtumia:
https://www.facebook.com/xamkambulanssisimulaattori/?fref=ts
https://www.xamk.fi/koulutus/ambulanssisimulaattori/

Ambulanssisimulaattori – ideasta toteutukseen

Hanke toteutettiin 2014-2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja ESR:n rahoituksella. Pääyhteistyökumppanit: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakulu, Tamlans Oy, Creanex Oy sekä Nordic Simulatoris Oy.

Kirjoittanut Juhani Seppälä

Kirjoittaja työskentelee ensihoidon lehtorina ja hankkeen projektivastuuhenkilönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksella.