Parhaimmillaan työpari täydentää toisiaan. Piirros: iStock

Parityöskentely auttaa ajattelemaan luovasti

03.10.2017

Parityöskentely on meille tuttu käsite ja olemme törmänneet parin kanssa toimimiseen eri elämän vaiheissa, opiskellessa, harrastaessa ja työelämässä. Parityöskentelystä voivat yksilöiden lisäksi hyötyä myös yritykset ja organisaatiot sekä työhyvinvoinnin että liiketoiminnan kehittämisen näkökulmista.

Jaan työhuoneeni ja ajatukseni kollegani ja ystäväni kanssa. Parityöskentelymme alkoi kolme vuotta sitten käydystä satunnaisesta keskustelusta opinahjomme käytävällä ja on jatkunut yrityksen perustamisesta ja omista muotoiluprojekteista aina nykyisiin työtehtäviin Xamkin Luovien alojen TKI-tiimissä. Juuri nyt olemme omissa hankkeissamme, mutta vuorovaikutus väliltämme ei ole hävinnyt.

Tänä päivänä puhumme työpariudesta ja sen puolesta, koska sillä on ollut positiivisia vaikutuksia työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Työparius on meille muutakin kuin satunnaista tehtävien suorittamista toisen ihmisen kanssa.

Työparius auttaa kohtaamaan ja kehittämään uutta, se tuo turvaa, se vahvistaa omia näkemyksiä ja toisaalta myös kyseenalaistaa. Emme aina ole asioista samaa mieltä, mutta meillä on kyky ymmärtää toisiamme ja käyttäytymistämme. Olemme saaneet valita toisemme työpariksi, mutta mistä silloin kolme vuotta sitten tiesimme, että kemiamme toimivat?

Majakka ja perävaunu, parivaljakko, paita ja peppu…

Työelämästä voidaan tunnistaa erilaisia kaksikkoja. Näiden parien työtapaa voidaan hyödyntää erilaisissa kullekin parille sopivissa tehtävissä.

”Rikoskumppanit” ovat pari, jossa molemmat osapuolet kannustavat toisiaan parempiin suorituksiin ja jopa yllyttävät rikkomaan sääntöjä ja normeja. Heitä motivoi kissa-hiiri asetelma, jonka työnantaja on voinut asettaa suhteessa muihin työntekijöihin.

”Unelmoija ja tekijä” on duo, johon on helppo samaistua. Unelmoijat tuottavat uusia ideoita jatkuvalla syötöllä, mutta ovat haluttomia viemään niitä eteenpäin. Siksi kuvaan tulisi tuoda tekijätyyppi, jolla on kyky viedä projektit loppuun saakka.

”Mestari-kisälli” asetelma on yleinen. Kokeneempi opettaa keltanokkaa, mutta olisi tärkeää myös huomioida tulokkaan tuoreet ajatukset. Mestari oppii myös kisälliltä.

Mitä Batman olisi ilman Robinia? ”Sankari ja apulainen” on elokuvista tuttu parivaljakko. Sankari on usein tiimin luovin tyyppi, jonka viereltä ”sidekick” löytyy. Tämä työpari mitä luultavammin jo tekee asioita kahdestaan ja he vahvistuvat, jos heidän työpariutensa tunnustetaan julkisesti. Apurin rooli on yhtä tärkeä kuin sankarin, mutta hän tarvitsee tukea omien vahvuuksien kehittämiseksi. Ilman apuria ei ole sankariutta.

”Kilpailijat” on pari, joka voi hyötyä kilpailuhenkisyydestään ja vastakkaisista mielipiteistään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Konflikteilta ei vältytä, mutta jos pari pystyy pitäytymään asiassa, voidaan saavuttaa onnistuneita tuloksia. Mestariteoksiin ylsi kaksikko Lennon & McCartney.

(Lähde: http://magazin.hsgfocus.ch/hsg-focus-3-2016/artikel/pair-power-using-team-dynamics-to-creatively-problem-solve-10059 )

Kuka sopii kenenkin pariksi?

Erilaiset persoonallisuusanalyysit ja valmennusmenetelmät tuottavat tietoa käyttäytymismalleista ja itsetuntemuksesta. Näiden avulla omia parityöskentelytaitoja voidaan kehittää.

Luovan alan ammattilaisten osaamisen kehittämiseen liittyvässä CityDrivers –hankkeessa olisi mahdollisuus tutkia ja selvittää luovien parien työskentelytapoja ja luoda toimintamalleja hyödynnettäväksi myös muilla aloilla. Hankkeessa järjestetään koulutuksia ja kehittämiskeissejä, joiden yhteydessä voitaisiin konkreettisesti kokeilla millaisiin tuloksiin eri työparit pääsevät ja miten heidän yhteistyönsä on sujunut.

Kirjoittanut Tiina Ikkonen

Kirjoittaja toimii  CityDrivers-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.