Versus-hankkeen pelin tarinan kuvituskuvaa. Smoketopia on savun peittämä metropoli kaukana tulevaisuudessa, jossa kaikki on pimeää ja harmaata. Kuvittaja: Miikka-Petteri Lesonen

Tarinoilla ja kuvilla on piilovoimaa

03.10.2017

Kuvat ja tarinat ovat kiehtoneet eri ikäisiä ihmisiä läpi elämän. Satukirjojen tarinat ja hahmot ovat jääneet varmasti monella mieleen lapsuudesta, kuten esimerkiksi Grimmin saduista tutut Hannu ja Kerttu tai Tove Janssonin Muumi-hahmot muotoineen.

Versus-hankkeen pelissä esiintyvät hahmot. Vasemmalla keulahahmo Anna ja oikealla jalkojen juuressa pelin maskotti Versus-robotti. Kuvittaja: Miikka-Petteri Lesonen

Kirjat, elokuvat ja pelit kertovat meille tarinoita ja välittävät kuvallista viestiä. Tarinat ja kuvat opettavat meitä ja antavat aihetta ajatteluun ja keskusteluun. Tarinoiden ja kuvien kautta ihminen ajattelee ja käyttää mielikuvitustaan.

Toisaalta muunkinlaisia tarinoita kerrotaan kaverilta toiselle, esimerkiksi omasta elämästä ja niihin liittyvistä kommelluksista. Tapahtumia ja tilanteita usein väritetään jollakin tavalla, jotta ne kuulostaisivat enemmän mielenkiintoisilta.

Tarinoilla ja kuvilla jäädään mieleen

Monet yritykset käyttävät tarinallistamista ja vahvaa kuvallista viestintää yritysmarkkinoinnissaan. Yritykset luovat imagoaan ja esittävät historiaansa kuvien ja tarinoiden kautta, jotta he jäisivät kuluttajien ja asiakkaidensa mieliin. Tarinoiden ja kuvien avulla halutaan erottautua joukosta. Halutaan olla uniikki lumihiutale alati muuttuvassa maailmassa tai vaikuttava viestijä tärkeässä asiassa.

Meille on varmasti jokaiselle jäänyt mieleen yritysten lentäviä lauseita, tarinoita tai kuvia, joita mainoskatkoilla on esitetty eri medioissa. Tarinaan liittyvä kuvallinen viesti piirtyy helposti muistiin ja ohjaa käyttäytymistämme; tosin tämä tapahtuu usein tiedostamattamme. Mainoksissa tarinoiden ja kuvien tavoitteena on ohjata kuulijan tai katsojan valintoja.

Kaikki keinot luovasti käyttöön

Tarinankerrontaa ja kuvallista viestintää voidaan hyödyntää myös kehittämisen välineenä. Varsinkin nuoret on helppo saada mukaan tarinoiden ja kuvien kautta viestimiseen, sillä he tekevät sitä myös itse sosiaalisen median kautta. Tarinat ja kuvat puhututtavat ja haastavat keskusteluun eri lailla kuin kasvatuskeskustelu.

Anna ja Versus-robotti seikkailevat eri aikakausilla aikakoneen avulla. Kuvittaja: Miikka-Petteri Lesonen

Ajattelemme kehittämistyöstä luovasti ja uskomme tarinoiden ja kuvien piilossa olevaan voimaan. Kehittämistyössä tarvitaan paljon erilaista tietoa. Perinteinen tiedonhankinta voidaan toteuttaa myös kuvallisilla kyselyillä ja osallistaa nuoret kehittämistyöhön tarinankerronnalla.

Kokeilemme parhaillaan tarinallisuutta ja kuvallisuutta ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta.
Nuorilla on paljon tietoa tupakoinnin haitallisuudesta, mutta tupakkatuotteiden käyttöön liittyviä vertaisuskomuksia ja mielikuvia he eivät välttämättä osaa kyseenalaistaa. Näihin vertaisuskomuksiin tartumme tarinoiden ja kuvien avulla.

Yhteiset nuoret, yhteinen kehittämistarina

Nuorten tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan, mutta alueellisia eroja löytyy ja työ ei lopu koskaan. Kouvolan ja Kotkan perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen ja Ehyt ry:n ja Sakki ry;n kanssa tehtävä yhteistyö ja tahtotila on hyvä ja hedelmällinen. Yhteinen hyvä yhteisten nuorten eteen mahdollistuu myös erilaisen kehittämistarinan kautta.

VERSUS-hanke

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen ja THL:n rahoittama kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä nuorten tupakointia ehkäisevään vertaisvaikuttamiseen pelillisin ja kuvallisin keinoin. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2017 – 30.10.2019.

Kirjoittaneet Kirsi Purhonen ja Miikka-Petteri Lesonen

Kirsi Purhonen työskentelee VERSUS-hankkeen projektipäällikkönä. Miikka-Petteri Lesonen toimii VERSUS-hankkeessa projektityöntekijänä ja pelillisyyden asiantuntijana.