WasteLess Hackathonissa opiskelijatiimit kehittivät 48 tunnissa ideoita vihreämpään huomiseen.

Kokeillen kohti kestävää kehitystä

16.12.2018

Innovaatioita, ratkaisuja ja tekijöitä etsitään vastaamaan yritysten tarpeisiin tehdä omasta liiketoiminnastaan vihreämpää. Uudet ideat ja tekijät kaipaavat ohjeistusta ja alustan, jossa kasvattaa ideat ja prototyypit tuottavaksi. Hackathonit ja kevyet kokeilut tarjoavat mahdollisuuden tekijöiden, tarpeen ja yritysten kohtaamisille.

Digiverstas järjesti 12. – 14.10.2018 kierrätykseen ja kestävään kehitykseen keskittyneen WasteLess Hackathonin, jossa monialaiset opiskelijatiimit kehittivät ideoita vihreämpään huomiseen.

Tapahtumassa pohdittiin, miten maailman ympäristö- sekä jäteongelmin voidaan vastata digitaalisin ja pelillisin keinoin. Toimeksiantajat Kymenlaakson Jäte Oy, Kotkamills Oy & Goodwill Suomi haastoivat opiskelijat keksimään pelejä sekä digitaalisia ratkaisuja kierrätykseen, kestävään kehitykseen sekä ympäristötietousuuden lisäämiseen.

Haasteisiin pystyi vastaamaan kahdella tapaa: kehittämällä hyötysovelluksen, joka lisää tietoisuutta ja helpottaa arkisissa valinnoissa tai kehittämällä pelin, joka kannustaa lapsia tai kouluyhteisöjä ympäristöasioiden opetteluun. Opiskelijatiimeillä oli 48 tuntia aikaa kehittää idea, valmistella esitys sekä pitchata ideansa tuomareille.

Tapahtumaan osallistui nelisenkymmentä Xamkin opiskelijaa kaikilta eri kampuksilta. Monialaisissa opiskelijatiimeissä löytyi osaamista laajasti Xamkin eri koulutusohjelmista. Ympäristöalan vahvaa osaamista toivat ympäristötekniikan (Environmental Engineering) koulutusohjelman opiskelijat Mikkelistä. Kansainvälisen liiketalouden ja markkinoinnin osaamista tapahtumassa edustivat International Business -opiskelijat. Game Design -opiskelijoiden luovuus synnytti upeita hahmoja ja hienoja tarinoita peleihin. Koodaamisesta vastasivat Kotkan ja Mikkelin peliohjelmoinnin ja tietotekniikan opiskelijat.

Kokeilujen kautta

WasteLess Hackathonin keskiössä oli yhteiskehittäminen, joka tässä tapauksessa tarkoitti yritysten ja opiskelijoiden voimien yhdistämistä viikonlopun ajaksi. Yhteiskehittämisen tavoitteena oli synnyttää uusia digitaalisia ratkaisuja kestävään kehitykseen sekä testata, miten pelillisiä elementtejä voidaan hyödyntää ympäristökasvatukseen liittyvissä teemoissa. Hackathonin haasteet oli muotoiltu vapaamuotoisiksi, jotta kehittäjien luovuus ei rajoittuisi ennalta määritettyihin raameihin. Tarkoituksena oli lähestyä aihetta globaalisti ja luoda jotain sellaista, jota ei vielä ole.

Tapahtumassa kyse oli kokeilukulttuurista, ja tarkoituksena oli edetä kokeilujen ja ideoiden testaamisen kautta. WasteLess Hackathonin yhteistyökumppanit toivoivat tapahtumalta niin ikään pitempikestoisia vaikutuksia kuin pikavoittoja. Opiskelijat ja yritykset keskittivät yhdessä voimansa 48 tunnin ajaksi miettien kuinka kestävää kehitystä voidaan lisätä pelillisyyden avulla.

Tapahtuman aikana kestävä kehitys linkittyi kokeillen pelimaailmaan. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää uusia kokeiluja kestävän kehityksen suuntaan. Tapahtumassa todistettiin, että kokeilukulttuuri ja pelilliset keinot soveltuvat myös vakavien ja isojen aiheiden menetelmäksi.

Vaatii pitkäjänteisyyttä

Hyötypelit eivät välttämättä kuulosta kovin houkuttelevilta opiskelijoista, mutta tapahtumassa tiimit huomasivat kuitenkin niiden potentiaalin ja odotettua suuremman markkina-arvon. Peli- ja koodauspiireissä näkyy myös ympäristövastuu sekä hyötypelien kasvava kysyntä.

Tapahtuman aikana saatiin loistavia ideoita, joilla on potentiaalia jatkokehitykseen. Ideoiden kehitys ja jalostus tuotteeksi asti vaatii panosta oppilaitoksilta, opiskelijoilta sekä yrityksiltä. Opiskelijaprojektit ovat hyvä matalan kynnyksen mahdollisuus kokeilla uusia ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja ja toimintamalleja.

Osa opiskelijoista sanoi haluavansa jatkaa ideansa kehitystä ja tarjota viimeisteltyä demoa toimeksiantajille jatkokehitystä varten. Jotta hackathoneista saadaan paras hyöty esille, tarvitaan myös vastuunottamista ideoiden jatkokehityksestä. Ideat tarvitsevat ohjausta, tietotaitoa sekä tukea, jotta ne voivat kasvaa ja tuottaa uusia palveluita.

Kestävä kehitys vaatii pitkäjänteistä kehittämistä eikä nopeita pikavoittoja. Onkin tärkeää, että opiskelijat ohjataan jatkamaan työskentelyä projektien parissa ja tarjotaan mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi Summer Camp -tyylisille yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaan panostaviin kokonaisuuksiin.

Digiverstas

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishanke, jota rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston EAKR -rahoituksella. Hanke toteutetaan 1.9.2017. – 31.8.2019. www.xamk.fi/digiverstas

Kirjoittaneet Pekka Pulkkinen, Maarit Vahvanen ja Anne-Mari Vuoksi

Pekka Pulkkinen työskentelee TKI-asiantuntijana, Maarit Vahvanen Digiverstaan projektipäällikkönä ja Anne-Mari Vuoksi Digiverstaan projektityöntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.