Sataman turvallisuuspäivä Eisman satamassa: turvallisuusasiantuntija Harri Sane opastaa sammuttimen käytössä.

30MILES edisti turvallista veneilyä

08.10.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteutti 30MILES-hankkeessa monipuolisesti koulutusmateriaalia edistämään turvallista veneilyä sekä satamien turvallisuutta Itäisellä Suomenlahdella. Monipuolinen yhteistyö alan toimijoiden kanssa oli ensiarvoisen tärkeää.

Tavoitteemme oli tuoda ajankohtaista satama- ja veneilyturvallisuuteen liittyvää tietoa helposti saatavassa muodossa pienvenesatamien pitäjille ja veneilyharrastajille.

Toteutimme Turvallinen satama -videokoulutuksen, joka koostuu yhteensä 29 videosta. Videot julkaistiin Youtubessa, jotta niitä on helppo jakaa ja katsella erilaisilla päätelaitteilla.

Projektipäällikkö Tomi Oravasaari haastattelee A-laitureiden Raimo Koskista.

Videoiden toteuttamisessa lähdettiin siitä, että turvallisuustiimin osaamista täydennetään haastattelemalla asiantuntijoita veneilyturvallisuuden eri osa-alueilta. Näin saimme koulutukseen mukaan parasta tietoa muun muassa ympäristöasioista, paloturvallisuudesta, satamasuunnittelusta, sataman turvavarusteista sekä sataman turvallisuusjohtamisesta.

Yhteistyöllä saavutettiin molemminpuolista hyötyä. Koulutuksen toteuttamiseen osallistuneet yritykset tai yhdistykset saivat näkyvyyttä omalle osaamiselleen ja tuotteilleen, koulutuksen toteuttajana puolestaan saimme käyttöömme erityisosaamista.

Yhteistyö videoiden toteutuksessa herätti myös yritykset huomaamaan videoiden merkityksen markkinoinnissa; haastatteluvideon toteutuksen jälkeen yksi osallistuneista yrityksistä ryhtyi itse aktiivisesti tuottamaan koulutusvideoita omista satamaan suunnatuista tuotteistaan.

Yhteistyöllä isommat resurssit käyttöön

Pyrimme tavoittamaan uusia veneilyturisteja itäisen Suomenlahden satamiin, joten halusimme tehdä uuteen satamaan saapumisen veneilijälle mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi.

Safe Approach -videosarjassa näytetään, kuinka 30MILES-hankkeeseen kuuluvia satamia lähestytään turvallisesti veneellä. Reitin eteneminen näytetään veneestä ja samalla myös merikarttapohjalla. Lähestymisvideoiden tarkoituksena on auttaa veneilijöitä tutustumaan etukäteen sataman lähestymisessä käytettävään reittiin. Videoiden avulla on mahdollista hahmottaa, miltä merikarttaan merkitty reitti ja kohdesatama näyttävät luonnossa.

Teimme lähestymisvideot kaikkiin 30MILES-satamiin Suomessa ja Virossa, eli Haminan, Klamilan, Loviisan, Porvoon, Keihässalmen, Kotkan, Tallinnan, Leppneemen, Kelnasen, Eisman, Narva-Jõesuun ja Narvan satamiin. Lähestymisvideoiden toteutuksessa paikalliset meripelastusseurat olivat isoksi avuksi. Virossa ja osin myös Suomessa etukäteen sovittu lähestymisreitti ajettiin paikallisen meripelastusseuran aluksella.

Lähestymisvideoiden tueksi julkaistiin lisäksi 60 mallireittiä veneilyyn 30MILES-satamien välillä Suomessa ja Virossa. Mallireitit ovat reittipisteinä, joita on mahdollista esikatsella internetissä Googlen karttapohjalla ja tämän jälkeen ladata maksutta omaan navigointiohjelmistoon reittisuunnittelun pohjaksi.

Reittisuunnittelun pohjaksi haastattelimme 19 asiantuntijaa useista eri organisaatiosta, jotta saimme kattavan kuvan veneilyyn liittyvistä riskeistä erityisesti itäisellä Suomenlahdella. Yhteistyön kautta saimme muodostettua hyvin kattavan kuvan veneilyn riskeistä.

Lisäkäsiparit tervetulleita

Turvallisuustietouden levittämiseksi järjestimme turvallisuuspäiviä 30MILES-satamissa. Päivän ohjelmaan kuului erilaisia pelastusnäytöksiä, sammutusharjoituksia ja perehdytys sydäniskurin eli defibrillaattorin käyttöön.

Turvallisuusasiantuntija Vesa Tuomala haastattelee Kymenlaakson pelastuslaitoksen palomestari Simo Noremaa.

Omalla tiimillämme järjestimme ohjelman perusrungon, mutta useissa tilaisuuksissa saimme tehdä yhteistyötä paikallisen meripelastusseuran ja veneilyharrastajien kanssa. Kolmen hengen tiimimme jäi melko pieneksi tapahtuman järjestämisessä, joten oli ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyökumppaneiden kautta saimme lisää käsiä toteuttamaan ohjelmaa.

Meripelastusseurat järjestivät tilaisuuteen täydentävää ohjelmaa meripelastamisesta, ja usein heidän kauttaan saimme myös näytösuhrin harjoituksiin. Jotta hyvin alkanut konsepti saisi jatkoa, julkaisimme hankkeessa pienen käsikirjan turvallisuuspäivän järjestämisestä.

30MILES

Hankkeen rahoittivat Interreg Central Baltic 2014-2020 -ohjelma, Varsinais-Suomen liitto ja osittain myös hankkeen toteuttavat organisaatiot Suomesta ja Virosta. Hanketta hallinnoi Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka. Hankkeen veneilyturvallisuusosuudesta vastasi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Hankkeen turvallisuustyöpaketissa tuotettu materiaali on saatavissa osoitteesta: www.30miles.info

Kirjoittanut Tomi Oravasaari

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.