Digitalisaatio muuttaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti myös sairaalaympäristöjä. Kuva: iStock

Digitalisaatio tuo tehoa ja turvaa sairaalaympäristöön

14.05.2018

Digitalisaatio ja robotiikka ovat olleet jo pitkään osana kirurgisissa operaatioissa sairaaloissa. Nyt digitalisaatio ja robotiikka otetaan käyttöön myös sairaalan pienjätelogistiikassa.

Digitalisaatio, automaatio, IoT (Internet of Things) sekä robotiikka muuttavat maailmaa enemmän kuin teollinen vallankumous. Robotiikka on yleistynyt teollisuudessa jo vuosikymmeniä sitten, kuitenkin varsinainen mullistus ja eksponentiaalinen kasvu tapahtunee palvelualoilla palvelurobottien yleistyessä.

Robottien käyttö tehostaa toimintaa, sillä robotit suorittavat työtehtäviä huomattavasti ihmistä nopeammin ja tarkemmin. Palvelurobotit auttavat sairaaloissa, hoivakodeissa ja lääkäriasemilla sekä tulevaisuudessa myös kodeissa.

Hoitotyöhön vapautuu aikaa

Automaatio ja robotiikka sekä IoT tuovat täysin uusia mahdollisuuksia hoitoon, hoitotyöhön ja eri toimintoihin sairaalaympäristössä, niin myös sairaalan pienjätelogistiikkaan. Eri töiden kuormittavuudesta on tehty useita tutkimuksia, joiden mukaan esimerkiksi 30 prosenttia hoitohenkilöstön työajasta kuluu muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön. Osa tästä on pienjätelogistiikkaan liittyviä toimintoja.

Sairaalassa eri toiminnot tuottavat paljon erilaisia pieniä jätejakeita, kuten esimerkiksi käytettyjä injektioneuloja, haavasidoksia ja laitteissa käytettäviä paristoja. Sairaalajätteiden logistiikkaa hoidetaan nykyään monin osin pääasiassa manuaalisesti ihmisvoimin.

Ei vähennä työpaikkoja

Automaatio ja robotiikka tuovat uusia mahdollisuuksia ja voivat tehostaa hoitohenkilöstön sekä muiden jätteiden kuljetukseen ja puhtaushuoltoon osallistuvien työtä ja kuormittavuutta sairaalaympäristössä ilman että ne vähentävät työpaikkoja.

Jätteiden lajittelu tapahtuu siellä missä jätettä syntyy ja jätteitä säilytetään eri paikoissa. Kyseisten jätejakeiden asianmukainen säilytys ja kuljetus on välttämätöntä sairaalassa ja se vaatii uusia logistisia ratkaisuja myös turvallisuusnäkökulmasta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu hakivat EAKR-rahoitusta hankkeelle Sairaalan pienjätelogistiikka, jossa tarkoituksena on suunnitella, pilotoida ja tuottaa sairaalaympäristöissä syntyvien pienten jätejakeiden automatisoitu logistiikkajärjestelmä. Logistiikan tehostumisen ohella tämä mahdollistaa sairaalajätteen turvallisen säilytyksen, kuljetuksen ja kierrätyksen sekä hoitohenkilöstön keskittymisen asiakastyöhön.

Mikäli hanke saa rahoituksen, toteutetaan kaksi ylimaakunnallista pilotti-hanketta sairaalaympäristössä: Kymenlaakson alueella Carean sekä pääkaupunkiseudulla Pohjola Sairaalan tiloissa. Sairaalat pyrkivät kestäviin ja nykyaikaisiin logistisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat jätteen resurssitehokkaan ja turvallisen varastoinnin ja käsittelyn.

Kirjoittaneet Olli-Pekka Brunila ja Vappu Kunnaala-Hyrkki

Olli-Pekka Brunila työskentelee logistiikan tutkimuspäällikkönä ja Vappu Kunnaala-Hyrkki TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.