Mikkelipuiston Kaski-mallipuutarhassa kokeillaan ja kehitetään piha- ja puutarharakentamista. Kuva: Manu Eloaho

Kaski kokeilee ja esittelee monipuolista puurakentamista

07.03.2018

Kaski on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja yhteistyöyritysten puuosaamista ja puun eri mahdollisuuksia esittelevä kokeiluympäristö, jossa kehitetään ja sovelletaan puun uusia ja vanhoja ideoita piha- ja puutarharakentamisessa. Kaski sijaitsee houkuttelevassa kaupunkimatkailun kohteessa Mikkelipuistossa.

Kaski toimii erilaisten kehittämishankkeiden tulosten esittely- ja kokeilualustana, ja se liittyy puutekniikan lisäksi myös metsään, matkailuun, ympäristöön ja energiaan. Kaskea kehitetään ja uudistetaan vuosittain. Tulevana kautena Kaskessa on esillä Luonnonvarakeskus LUKEn tutkimus- ja kehittämistyötä eri puulajien erikoismuotoina. Ensi syksynä rakennettava valaisujärjestelmä mahdollistaa Kasken toimintaa myös talvikautena.

Moderni näkemys piha- ja puutarharakentamisesta

Lehmukset istutettiin juurikankaalla vuorattuihin istutuskuoppiin. Puita voidaan myöhemmin siirtää tai vaihtaa ilman että puun kasvu siitä suuresti häiriintyy. Harjoittelijat Leena Teittinen (Xamk, materiaalitekniikka) ja Jenni Kekkonen (Xamk, metsätalous) (oik.) suunnittelivat ja toteuttivat puiden istutuksen. Kuva: Matti Kilpiäinen

Kasken puurakenteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on hyödynnetty korkealaatuisia puumateriaaleja sekä perinteistä ja nykyaikaista puumateriaaliosaamista. Esimerkiksi Kasken puuristikoiden materiaalina käytetyllä männyn sydänpuulla on luontaisesti hyvä sään- ja lahonkesto-ominaisuus ja se soveltuu hyvin ulkorakentamiseen. Ristikoiden liitosrakenteet perustuvat puun luontaiseen elämiseen eikä liitoksissa ole käytetty liimaa, ruuveja tai nauloja.

Lehtikuusen luontaista lahonkesto-ominaisuutta on hyödynnetty Kasken puunoppamateriaalina. Maahan noppakivien tapaan asennetut puunopat on valmistettu lehtikuusesta sekä hiilletystä männystä. Puun hiiltäminen on perinteinen tapa suojata puuta lahoamiselta ja tuholaisilta. Hiiltämisen mahdollisuuksia nykyaikaisessa puurakentamisessa tutkitaan ja kehitetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun puututkimuksessa www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kestava-puujulkisivu-hiiltamalla-pintamod/.

Hiili on esillä myös hiillettynä puuhakkeena, hiilihakkeen soveltuvuutta tutkitaan puutarhan kate- ja lannoitemateriaalina Kaakkois-Suomen amk:n ja kehitysyhtiö Miksein yhteisessä Bioli-hankkeessa www.xamk.fi/bioli .

Paikallista lähipuuta ja -metsää

Kasken rakentamisessa hyödynnettiin Xamkin opetusmetsän puita. Tutkimusinsinööri Hannu Turunen ja sahuri Harri Hokkanen (oik.) suunnittelevat puiden sahausta. Kuva: Matti Kilpiäinen

Kaskessa korostuu eteläsavolainen osaaminen ja alueelliset kehittämishankkeet paikallisen puu- ja metsäraaka-aineen jalostamiseksi. Yhteistyömalli perustuu kolmikantaperiaatteeseen, jossa yritysten kehittämistavoitteet yhdistyvät puun ja metsän tutkimustavoitteisiin sekä asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Esimerkiksi puurakenteissa käytetty männyn sydänpuu on Finnstamm Oy:n kehittämä puuraaka-aine, jonka ominaisuuksia tutkitaan ja sydänpuulle kehitetään sen lahonkesto-ominaisuuksiin perustuvia uusia käyttösovelluksia.

Kasken puusto perustuu Huutokosken Taimiston ja Mustilan Arboretumin kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Puusto koostuu eri ikäisistä metsä- ja puistolehmuksista, joiden istutukset on toteutettu niin että taimia voidaan siirtää ja vaihtaa vielä kahdenkin kasvukauden jälkeen. Lehmusten ohella Kaskessa esiteltiin lehtikuusien, pihtojen ja tuijien eri lajikkeita pieninä, ruukkuihin istutettuina tai taimina.

Kasken viestintää kehitetään niin että käyttäjillä on mahdollisuus saada Kasken sisällöistä ajankohtaista tietoa mobiiliteknologian avulla. Digitaalinen viestintäjärjestelmä mahdollistaa suoran palautteen antamisen ja kommunikoinnin. Käyttäjiltä saatavaa tietoa hyödynnetään Kasken jatkokehityksessä sekä yhteistyöyritysten omissa kehittämishankkeissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun KASKI-mallipuutarha

Puunoppien asennuksessa sovellettiin noppakivetyksen asennusmenetelmiä. Puunopat asennettiin vettäläpäisevän kivimurskeen päälle ja asennusvälit saumattiin karkeammalla kivimurskeella. Kuva: Matti Kilpiäinen

Mikkelipuisto on laaja puisto-alue, jossa on yritysten ja yhteisöjen suunnittelemia ja rakentamia mallipuutarhoja tuotteineen, kasveineen ja ideoineen. Keskeisessä roolissa ovat mukana olevat yritykset ja yhteisöt, jotka esittelevät puutarhaan laajasti liittyviä tuotteita, osaamista ja ideoita puiston kävijöille. www.mikkelipuisto.fi

Yhteistyöyritykset: Finnstamm Oy, Huutokosken Taimisto Oy, Kokopuu Oy, Kekkilä Oy, Stora Enso Oy, Osmocolor

Suunnittelu: teollinen muotoilija Matti Kilpiäinen, mallipuutahan ideointiin on osallistunut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsätalouden ja puumuotoilun opiskelijoita.

Rakentaminen: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikpolis palveluyksikkö/laboratorioinsinööri Tuomas Venäläinen, JH-toimi/Anssi Romo, rakentamiseen ovat osallistuneet harjoittelijat Leena Teittinen Xamkin materiaalitekniikan koulutuksesta sekä Jenni Kekkonen metsätaloudet koulutuksesta.

http://www.mikkelipuisto.fi/kaski

Kirjoittanut Matti Kilpiäinen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.