Online-anturitekniikka mahdollistaa rakennusten sisäilman laadun ja siinä tapahtuvien muutosten tarkan ja ajantasaisen seurannan. Kuva: Manu Eloaho

Terveellisempää sisäilmaa tutkimuksen avulla

07.03.2018

VOC-Online-hankkeessa selvitetään eteläsavolaisten eri-ikäisten ja eri käytössä olevien rakennusten sisäilman laatua ja koostumusta mittausten avulla. Mittausten ja havaintojen tulokset kootaan hankkeessa luotavaan tietokantaan. Lisäksi tutkitaan erilaisten mittalaitteiden ja anturitekniikan soveltuvuutta erityyppisissä rakennuksissa.

Online-anturitekniikka mahdollistaa rakennusten sisäilman laadun ja siinä tapahtuvien muutosten tarkan ja ajantasaisen seurannan. Seurannan avulla voidaan reagoida oikea-aikaisesti sisäilman laadun huononemiseen. Esimerkiksi kosteusvaurioissa varhainen havaitseminen estää myös korjauskulujen kasvua.

Hankkeen idea lähtöisin yrityksiltä

Hankkeen alkuperäinen idea on syntynyt Etelä-Savossa toimivien anturitekniikkaa kehittävien yritysten aloitteesta. Hankkeen tavoitteena on omalta osaltaan etsiä uusia keinoja rakennusten sisäilman laadun entistä tarkempaan monitorointiin sekä kehittää monitoroinnin pohjalta saadun tiedon esittämistapoja.

– Anturitekniikka on tulevaisuudessa yleistyvä ratkaisu sisäilman laadun ja siinä tapahtuvien muutosten monitorointiin, Benetech Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Salmi  kertoo.

Tutkimuskohteina sisäilma ja työturvallisuus

Hiukkasnäytteenotto DustTrak-hiukkasmittarilla ulkoilmasta Etelä-Savon ammattioppilaitoksen Opaali-kohteessa. Kuva: Tuija Ranta-Korhonen

Hankkeessa tutkitaan sisäilman laatua eri-ikäisissä ja eri käytössä olevissa kiinteistöissä. Tutkimuskohteina olevat kiinteistöt ovat normaalisti käytössä, ja tehtävät mittaukset suoritetaan kiinteistön normaalitoiminnan aikana. Tutkimuskohteista vanhin on rakennettu 1900-luvun alussa ja uusin 2010-luvulla.

Yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa monitoroidaan huoneistopalon jälkeistä tilannetta ja mitataan sisäilmassa esiintyvien yhdisteiden pitoisuuksia.

– Tulipalossa vapautuvilla haitallisilla yhdisteillä on merkitystä sekä palomiesten että palokorjausta tekevien työntekijöiden työturvallisuudelle, pelastuspäällikkö Jyri Silmäri Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo.

VOC-Online-hankkeen tutkimustulokset kootaan sähköiseen tietokantaan, joka tarjoaa uutta tietoa paikallisille online-anturitekniikkaa valmistaville ja kehittäville yrityksille. Tietokantaan syötetään tutkimuskohteiden perustietoja kuten tietoja käytetyistä rakennusmateriaaleista ja remonteista. Suunnitelmissa on myös hyödyntää tietokannassa karttapohjaista aineistoa.

– Tietokanta tulee tarjoamaan uuden työkalun kiinteistöjen kunnossapitoon, toimitusjohtaja Jukka Partanen Järvi-Saimaan Palvelut Oy:stä kertoo.

 

Hankkeessa tehdään 3D-mallinnusta ilmakuvauksen avulla. Kuva: Esa Hannus

Tulokset jäävät Etelä-Savon yritysten käyttöön

Sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Erilainen anturi- ja sensoritekniikka on yleistymässä sisäilmamittauksissa huonon sisäilman laadun selvittämiseksi.

Hankkeessa saavutetut tutkimustulokset ja testatut menetelmät jäävät alueen yritysten käyttöön ja luovat pohjan uusille tuoteinnovaatioille.

 

Online-anturiteknologian kehittäminen sisäilmaston terveyden varmistamiseen -hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta, Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Etelä-Savon pelastuslaitos ja Marjatta ja Eino Kollin Säätiö. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017-31.12.2018. Lisätietoja: www.xamk.fi/voconline

Kirjoittaneet Tuija Ranta-Korhonen ja Hanne Soininen

Tuija Ranta-Korhonen on projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hän työskentelee Online-anturiteknologian kehittäminen sisäilmaston terveyden varmistamiseen -hankkeessa. Hanne Soininen on tutkimuspäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hän työskentelee Metsä ja ympäristö – puhdas ja älykäs tulevaisuus -hankkeessa, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.