Fyysisen aktiivisuuden lisääminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää elintapasairauksien riskiä. Kuva: Hanna Kuninkaanniemi

Tilauksessa terveyden edistäminen

17.12.2018

Terveyden edistämisen kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen merkitys on kiistaton. Tuoreen arvioinnin mukaan kehittämistoimenpiteille on Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa erityinen tilaus.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa terveyden edistämiselle, eli niille toimenpiteille, jotka vähentävät sairastavuutta ja lisäävät yksilön ja yhteisöjen hyvinvointia ja tarjoavat mahdollisuuksia jokaiselle itse edistää omaa terveyttään, on erityinen tilaus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ennakoinut sote-toimintaa ja sen vaikuttavuuden osoittamista toteuttamalla kattavan arviointiharjoituksen syksyn 2018 aikana yhteistyössä maakuntien asiantuntijoiden kanssa. Vaikuttavuuden arviointia edellyttää mm. terveydenhuoltolaki ja sote-järjestämislakiesitys.

Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnissa tilanne on arvioinnin mukaan keskenään samansuuntainen, eikä niin positiivisella tavalla. Etelä-Savossa yli 65-vuotiaita on eniten maassa, koulutustaso ja työllisyys on keskimääräistä alhaisempaa ja sairastavuus ja ennenaikainen kuolleisuus yleisempää. Myös Kymenlaaksossa sairastavuusindeksi on korkealla, työikäisten määrä vähenee ja koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria on eniten koko maassa. (THL 2018a-b.) Yllä mainituilla ryhmillä on usein suurentunut todennäköisyys elintapoihin liittyvien riskitekijöiden suhteen (mm. Kuninkaanniemi 2018).

Sekä yhteiskunnan että yksilön pulma

Krooniset elintapasairaudet aiheuttavat suurimman osan julkisen perusterveydenhuollon kustannuksista EU-tasolla. Kustannuksia aiheuttaa tämän lisäksi esimerkiksi työn tuottavuuden laskusta aiheutuvat välilliset kustannukset. Vaikka suurin osa näistä sairauksista olisi ehkäistävissä elintavoilla, on arvioitu, että vain muutama prosentti kansallisista terveysbudjeteista kohdennetaan sairauksien ennaltaehkäisyyn. (European Co-mission 2017.)

Palvelutarpeen kasvaessa onkin vaara, että painopiste siirtyy ennaltaehkäisystä korjaaviin palveluihin (THL 2018a). Jos sairastavuus edelleen lisääntyy ja samanaikaisesti maakuntien työikäinen väestö vähenee ja vanhenee, myöskään hoitavia käsiä ei enää riitä kasvavaan tarpeeseen.

Sairastuminen ja sairastaminen on kuitenkin ennen muuta aina myös yksilöön ja hänen lähipiiriinsä vaikuttava inhimillinen haaste. Hyvä uutinen on se, että lukuisten elintapasairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ensisijainen tekijä on elintapamuutos, mm. tasapainoinen ravitsemus, riittävä fyysinen aktiivisuus, sopiva levon määrä, kohtuullinen alkoholin käyttö ja tupakoimattomuus on olennaista.

Tuen saaminen ensiarvoisen tärkeää

Ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli alueidensa hyvinvoinnin edistämisessä sekä asiantuntijoiden kouluttajana että kehittämistoiminnan vauhdittajana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistuu neljässä kampuskaupungissa yhteensä yli tuhat hyvinvoinnin osaajaa vuosittain.

Aivan keskeistä on myös se, että jokainen yksilö saa tukea ja löytää keinoja oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Esimerkiksi Saimaa Stadiumin yhteydessä toimiva Active Life Lab tuottaa tutkimustietoa ja ratkaisuja mm. suoraan yllä kuvattuun tarpeeseen ja yksilötason terveyden edistämiseen.

 

Lähteet:

THL 2018a. THL:n asiantuntijaryhmä. Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Savo. Asiantuntija-arvio, syksy 2018. THL – Päätösten tueksi 29/2018. http://www.julkari.fi/handle/10024/137015 (viitattu 15.12.2018).

THL 2018b. THL:n asiantuntijaryhmä. Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut Kymenlaakso Asiantuntija-arvio, syksy 2018. THL – Päätösten tueksi 34/2018. http://www.julkari.fi/handle/10024/137138 (viitattu 15.12.2018).

Kuninkaanniemi, H 2018. Brief interventions in counselling for nutrition and the prevalence of metabolic syndrome in primary care adult patients. JYU Dissertations 30. University of Jyväskylä 2018.

European Commission 2017. State of the Health in the EU. Companion Report. Publications Office of the European Union, 2017. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2017_companion_en.pdf (viitattu 15.12.2018)

Kirjoittanut Hanna Kuninkaanniemi

Kirjoittaja on terveystieteiden tohtori  ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehityspäällikkö.