Kulttuuri ja urheilu yhdistyivät Taidekeskus Salmelassa kesällä 2018 Suomen urheilusankarit -näyttelykokonaisuuden myötä. Kuva: Saara Huopalainen

Kiihdyttämällä kohti tulevaisuutta

02.04.2019

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2018 järjestetyssä Tulevaisuuskiihdyttämössä rakennettiin tulevaisuuskuvia mm. ruokapalveluihin, etätyöhön ja kulttuurisponsorointiin. Otavan opiston kanssa yhteistyössä järjestetyssä kiihdyttämössä oli mukana eteläsavolaisia yrityksiä ja muita organisaatioita.

Etelä-Savossa esimerkiksi maakuntaliitto on edistänyt ennakointitiedon hyödyntämistä ja tuottanut tulevaisuustietoa maakunnan eri toimijoille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin yksi strategisista kärjistä on tulevaisuuslähtöinen oppiminen, ja tulevaisuusyhteistyötä on tehty pitkään mm. Otavan opiston ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kanssa. Kiihdyttämö järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja sen tavoitteena oli tarjota uudentyyppinen alusta tulevaisuuden haasteiden ratkomiseen.

Toimeksiantoina mm. Miksei Mikkelistä, kaupungin ruokapalveluista ja Taidekeskus Salmelasta saatuja haasteita ratkottiin liki viidenkymmenen opiskelijan voimin. Otavan opiston kautta kiihdyttämöön saatiin mukaan pitkäaikaista asiantuntijuutta ja menetelmällistä osaamista tulevaisuuden tutkimuksesta.

Taidekeskus Salmela katsoo tulevaisuuteen

Taidekeskus Salmela lähti mukaan Tulevaisuuskiihdyttämöön, sillä se tarjosi mielenkiintoisen lähestymistavan tulevaisuuden haasteiden ratkomiseksi. Myös kulttuurin kentällä tapahtuu koko ajan muutosta, jota on hyvä ennakoida katsomalla jo hyvissä ajoin tulevaisuuteen. Tulevaisuuskiihdyttämössä käytetty Delfoi-menetelmä houkutti, sillä se mahdollisti näkemysten ja ideoiden keräämisen laajalta asiantuntijajoukolta.

Taidekeskus Salmelan toimeksianto oli selvittää kulttuurisponsoroinnin tilaa vuonna 2036. Haluna oli selvittää, millaisia muotoja kulttuurisponsoroinnilla on tulevaisuudessa. Sponsoribarometrin (v. 2017) mukaan sponsoroinnissa mukana olevista yrityksistä kulttuuria sponsoroi 19 prosenttia, kun urheilun parissa vastaava luku on 58 prosenttia. Voisiko tulevaisuudessa sponsorointi olla tasavertaista kulttuurin ja urheilun välillä?

Toimeksiannon perusteella esitettiin seitsemän tulevaisuusväittämää, jotka käsittelivät tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia niin kulttuurin rahoituksen näkökulmasta kuin teknologian kehityksen merkityksestä kulttuurialalla. Jatkotoimenpiteeksi esitettiin uusi Delfoi-tutkimus potentiaalisten sponsoreiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista.

− Olimme todella tyytyväisiä tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Tutkimuksen perusteella kerätty tieto auttaa meitä kehittämään omaa tulevaisuusajatteluamme, kertoo Taidekeskus Salmelan edustajana Tulevaisuuskiihdyttämössä mukana ollut festivaalijohtaja Eveliina Mäenpää.

Kotisohvalta taidenäyttelyyn?

Yksi konkreettinen ratkaisuehdotus liittyy Mäenpään mukaan teknologian hyödyntämiseen. Taidekeskus Salmela on avoinna kesäisin, mutta voisiko näyttelyitä tarjota myös virtuaalitodellisuuden kautta kotisohvalle talvisin? AR/VR -mahdollisuuksien hyödyntäminen voisi alkuvaiheessa olla näyttelyopastuksien tarjoamista.

− Kun vetää virtuaalilasit päähän, voi uppoutua taidenäyttelyyn, jossa paikalla ovat samalla myös taiteilijat sekä näyttelyoppaat. Tämä avaisi uusia yhteistyömahdollisuuksia mm. teknologiayritysten kanssa, Mäenpää pohtii.

Ulkopuolinen näkemys laajentaa perspektiiviä

− Monialainen osaava opiskelijatiimi ja ulkopuolinen näkemys toiminnastamme toivat arvokasta näkökulmaa aiheeseen. Omaa toimintaa tulee välillä katsottua liian läheltä. Nyt pääsimme kartoittamaan aihetta laajemmasta näkökulmasta. Olemme todella kiinnostuneita jatkamaan työtä tulevaisuuden ennakoinnin parissa ja hakemaan yksityiskohtaisempia ratkaisumalleja ehdotetun jatkotutkimuksen avulla, Mäenpää kommentoi.

Kiihdyttämöpilotti tarjosi yrityksille uuden alustan tulevaisuuden haasteiden ratkomiseen ja tavoitteena oli lähteä rakentamaan entistä tiiviimpää yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kesken.  Systemaattisen ja verkottuneen tulevaisuustyön avulla Etelä-Savolla on hyvät edellytykset haistella merkkejä tulevaisuuden trendeistä ja olla mukana tekemässä tulevaisuutta. Tavoitteena on, että yhteinen tulevaisuustyö jatkuu myös tästä eteenpäin.

Tulevaisuuskiihdyttämö järjestettiin osana Tulevaisuuden älykkäät hyvinvointi- ja ruokapalvelut -hanketta, joka toteutettiin vuosina 2017-18. Hanketta rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kirjoittaneet Tiina Tervaniemi ja Eveliina Mäenpää

Tervaniemi toimii tutkimuspäällikkönä Digitaalisen talouden vahvuusalalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.  Mäenpää toimii Taidekeskus Salmelan festivaalijohtajana.