Työelämä on Suomessa yhä vahvasti sukupuolittunutta. Rakennemuutos kohti palveluyhteiskuntaa kuitenkin aiheuttaa työvoimapulaa perinteisille naisvaltaisille aloille, etenkin hoiva- ja palvelualoille. Työnhaun on oltava entistä ennakkoluulottomampaa.

Luovista menetelmistä virtaa työnhakuun

10.10.2019

Työnhaku on epävarma prosessi ilmoitusten selailusta työhaastatteluun. Se vaatii monenlaisia taitoja ja itsensä sanoittamista työnhakijana. Työnhaku on performanssi, jossa moni saattaa pudota näyttämöltä kesken kaiken tai jäädä työelämän kelkasta jo lämpiön ovella.

Pitkään jatkunut työttömyys lannistaa, mikä heijastuu mielen ja ruumiin hyvinvointiin sekä keholliseen olemukseen. Itseluottamuksen puute ja heikot sosiaaliset taidot voivat heikentää työnsaantia. Monelle työhaastattelut ovat kuormittavia vuorovaikutustilanteita.

Kymenlaaksossa työllisyysaste on viime aikoina ollut nousussa, mutta miesten työttömyys on kohentunut hitaammin kuin naisten. Työelämä on Suomessa yhä vahvasti sukupuolittunutta. Rakennemuutos kohti palveluyhteiskuntaa kuitenkin aiheuttaa työvoimapulaa perinteisille naisvaltaisille aloille, etenkin hoiva- ja palvelualoille. Työnhaun on oltava entistä ennakkoluulottomampaa. Myös uudelleen kouluttautuminen sekä jatkuva oppiminen ovat tätä päivää.

Työnhaku performanssina

Työnhaun performanssin pääosia näyttelevät työnhakija ja työnantaja, sivurooleja vetävät työelämäpalvelut, työnvälitys ja henkilöstöhallinto. Käsikirjoituksen luovat työvoimatarpeet ja tarjonta sekä henkilökohtaiset pyrkimykset ja haaveet. Dialogin muodostavat osaamiset ja vaatimukset, ominaisuudet, toiveet ja työtehtävät. Kulissina toimii yhteiskunnallinen konteksti ja talouden suhdanteet sekä toimialojen normit ja lainalaisuudet. Työnhakijan on vedettävä elämänsä suoritus saadakseen raikuvimmat aplodit.

Työnhaku saattaa noudattaa liikaakin klassisia juonenkulkuja, koulutukseen hakeutumisesta puhumattakaan. Miehet tehtaalle tai insinööreiksi, naiset sairaanhoitajiksi tai opettajiksi. Rooliodotukset suuntaavat koulutus- ja työuria. Luomme itse ennakkoluulomme, joten itse pystymme ne myös murtamaan. Sosiaalisen paineen ja asenteiden edessä yksilöiltä vaaditaan rohkeutta, ennen kuin suuret virrat muuttavat sukupuolittuneiden rooliodotusten paradigman.

Kohtaukset I-III: työnhakijan koettelemukset

Oletko löytänyt kipinän työnhakuun vai tarvitsetko tuluksia? Mistä löydät paikan, joka vastaa osaamistasi, kiinnostuksiasi ja jonka vaatimukset uskot täyttäväsi? Jaksanko, kelpaanko, osaanko, riitänkö? Joudut tutkiskelemaan itseäsi ja kokoamaan työminäsi historioineen, vahvuuksineen ja osaamisineen paperille tuntemattomien ihmisten – tai tuttujen, vielä pahempaa? – arvioitavaksi. Saatat saada apua työpaikkojen löytämiseen tai sitten et. Tunnetko oikeita ihmisiä? Entä löytyykö avoin työpaikka kohtuullisen työmatkan päästä? Ehkä laitat avoimen hakemuksen, jos keksit minne ja mitä sinulla olisi tarjota.

Laadit kirjoitusvirheettömän, vakuuttavan ja motivoituneen hakemuksen, joka erottuu joukosta, sekä kyvyistäsi todistavan CV:n. Saatat kuitenkin joutua tekemään video-cv:n, jota varten opettelet sekä tekniikan että luontevuuden kameran edessä.

Ehkä pääset paljastamaan itsesi henkilökohtaisesti työhaastatteluun. Pukeudut moitteettomasti  työpaikkaan sopiviin vaatteisiin, kättelet jämäkästi ja katsot silmiin. Joudut kehumaan itseäsi työntekijänä ja perustelet, miksi sinut pitäisi palkata. Sydän hakkaa, hiki puskee hiusrajaan, kahvikuppi tärisee, ääni värisee. Muista kehollisen viestinnän merkitys, älä istu ryhdittömästi kädet puuskassa! Sanat sekoontuvat, ajatukset katoavat, et muista yhtään esimerkkiä saamastasi hyvästä palautteesta, et osaa liittää aiempaa kokemustasi tässä työssä suoriutumisen tueksi. Koet epävarmuutta haastattelijoiden edessä, olet osaamaton tumpelo siihen käytävällä näkemääsi suoraselkäiseen hymyilijään verrattuna. Haastattelun jälkeen ehkä soimaat itseäsi ankarasti, tai vähintäänkin mietit, mitä olisit voinut sanoa paremmin.

Keholliset menetelmät työnhakijan treenauksessa

Soveltavan teatterin harjoitteet vahvistavat itseilmaisua, esiintymistä ja läsnäoloa.

Työnhaun performanssi -hanke pyrkii sekä vahvistamaan työnhakutaitoja kokonaisvaltaisesti että kannustamaan naisvaltaisille aloille. Valmennusryhmässä tehdään soveltavan teatterin harjoitteita, jotka vahvistavat itseilmaisua, esiintymistä ja läsnäoloa tilanteissa. Keholliset menetelmät, liikunta ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen tuovat virkeyttä arkeen sekä auttavat kohtaamaan itsensä hyväksyen.

Luova työnhakuvalmennus pyrkii tarjoamaan onnistumisen kokemuksia ja uusia näkökulmia tulevaisuuteen. Sosiaalisten taitojen vahvistuminen ja itsevarmuuden lisääntyminen auttavat pääsemään yli toimintaa estävästä jännityksestä. Valmennus tähtää voimautumiseen, joka vahvistaa omaa toimijuutta ja uskallusta. Uskomme luovien menetelmien auttavan selviytymään paremmin vaativasta työnhaun prosessista. Performanssista, jonka pääosaan on mahdollista päästä kenen tahansa.

Työnhaun performanssi -hankkeen toteuttavat 1.4.2019 – 31.12.2020 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Kouvolan Teatteri. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ELY-keskus.

Kirjoittanut Laura Lehtinen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.