Kuvituskuva Annan ja Versuksen kohtaamisesta. Kuvittaja: Miikka-Petteri Lesonen

Kuvalla on voimaa tupakoinnin ehkäisyssä

02.04.2019

Tupakoinnin ehkäisyssä tiedolla on ollut tärkeä asema. Kouluterveyskyselyn mukaan 8-9-luokkalaisten ja ammatillisessa koulutuksessa olevien tupakointi ei kuitenkaan ole vähentynyt odotetusti.

Kuvaa on tähän asti käytetty lähinnä opetuksen tukena, mutta olisiko sen vaikuttamiskeinoista laajemmin apua tupakoinnin ehkäisyssä? Tätä on pohdittu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Versus-hankkeessa, jossa tupakoinnin vähentämiseen tähdätään muun muassa pelin tarinan hahmojen kautta.

Pelisarjan hahmoja ryhmäkuvana (Kuvituskuvia Versus hankkeen pelistä: The Other Story). Tekijät: Miikka-Petteri Lesonen & Quỳnh Ngô

Samaistuessamme tv-sarjojen hahmoihin koemme samoja tunteita kuin he. Kuva herättää mielikuvitusta ja nostaa esiin eri asioita henkilön taustasta ja kokemuksista riippuen, kun taas teksti ymmärretään yleensä samalla tavalla.

Monitulkintaisuudesta johtuen sama kuva voi aikuiselle olla rentouttava, mutta nuorelle tylsä ja vanhanaikainen tai päinvastoin nuoren mielestä rauhallinen kuva voi aikuisesta olla rasittava. Kuva voidaankin tulkita negatiivisesti tai positiivisesti.

Versus-hankkeen pelissä nuoren identiteetin kehitystä on yhdistetty kuvallisen hahmon avulla tupakointitilanteisiin. Tavoitteena on kriittisen ajattelun herättäminen ja vertaisvaikuttaminen.

Pelissä nuori voi samaistua päähahmoon Annaan, jonka kehitys yksinäisestä ja tupakoivasta nuoresta itsenäiseksi ja varmaksi voi edistää nuoren oman tupakoinnin pohdintaa.

Kuvituskuvan vaikutukset nuoreen

Kuvituskuvalla luotu Anna on tunteva ja konkreettinen, mutta toisaalta anonyymi. Hän voi olla tylsä, vihainen, riitaisa tai surullinen. Vaikka hahmo onkin vain kuvituskuvaa, hän ei ole ihmismassaa, joka taas ei vaikuta meihin samalla tavalla. Kuvituskuvana hahmo tulee pelaajalle läheisemmäksi kuin fotorealistisena, ja kun hahmo liittyy pelin tarinaan, se sisäistetään hyvin.

Kuvituskuva herättää enemmän mielikuvitusta kuin fotorealistinen kuva ja auttaa pelaajaa reflektoimaan. Esimerkiksi jos Anna on koulussa tylsistynyt, se vaikuttaa oppilaaseen, joka on joskus tuntenut samoin, ja oppilas alkaa pelissä tuntea myötätuntoa Annaa kohtaan.

Pelin hahmoon samaistuminen

Annan hahmon lähtökohta on nuorten tarinatehtävissä. Pelissä hän on alussa yksin ja surullinen, mutta törmää robottiin, tutustuu tähän, kun muitakaan ei ole ja ystävystyy tämän kanssa.

Myöhemmin Anna saa uusiakin ystäviä, vaikkei enää tupakoikaan. Anna haastaa tupakoinnin; ei kiellä, mutta boostaa tupakoimattomuutta. Hän kohtaa Pahiksen, joka puolestaan alkaa pelissä harkitsemaan tupakoimattomuutta ja havaitsee, että voikin itse päättää tupakoiko vai ei.

Kuvat kannustavat tupakoimattomuuteen

Koulumaisema-kuvitus Versus-hankkeen The Other Story -pelistä. Kuvittaja: Quỳnh Ngô

Kuvan vaikutukset ovat lupaavat tupakoinnin ehkäisyssä. Hankkeessa toteutetussa kyselyssä tupakointia kokeilleista 61 % ja tupakoimattomista 53 % oli sitä mieltä, että opiskeluympäristön kuvalliset ja kannustavat viestit tukisivat heidän tupakoimattomuuttaan. Satunnaisesti tupakoivistakin samaa mieltä oli 20 %.

Versus-hankkeen pelit kootaan hankkeen peliportaaliin osoitteessa versusportaali.fi. Joitakin pelejä on jo julkaistu ja osa peleistä julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Juttuun on haastateltu Versus-hankkeen TKI-asiantuntija Miikka-Petteri Lesosta.

Kirjoittanut Marja-Leena Kauronen

Kirjoittaja on yliopettaja, joka toimii Versus-hankkeessa terveyden edistämisen asiantuntijana.