Xamkin Master Schoolissa syntyy oivalluksia, innovaatioita ja verkostoja tulevaisuuden työelämään. Kuva: Rodolfo Clix/Pexels

Törmätään, oivalletaan, luodaan tulevaisuutta

02.04.2019

Moniammatilliset kohtaamiset ihmisten kesken voivat synnyttää uusia oivalluksia ja innovaatioita, joista hyötyvät myös organisaatiot. Erilaisten taustojen törmäyksissä kolisee  –  hyvällä ja hedelmällisellä tavalla. Siksi näille törmäyksille kannattaa antaa tilaa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa monialaisuus ja -ammatillisuus toteutuu erityisesti ylempien AMK-tutkintojen eli Master Schoolin eri tutkinnoille yhteisissä täydentävissä opinnoissa, joihin mausteensa tuovat opiskelijoiden erilaiset ammatilliset taustat ja erilainen perspektiivi yhteiseen asiaan.

Xamkin Master School -opinnot koostuvat koulutuskohtaisesta ydinosaamisesta sekä täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamisen ohella täydentävän osaamisen tarjonta on Xamkissa vahvaa. Täydentävä osaaminen ponnistaa Xamkin strategisista painopisteistä – tarjonta liittyy strategian mukaisesti tutkimukseen ja kehittämiseen, johtamiseen ja yrittäjyyteen, digitaalisuuteen ja kansainvälisyyteen. Valinnan mahdollisuuksia ja vaihtoehtojen kirjoa on kiitelty YAMK-opiskelijoiden palautteissa.

Kestoltaan tavallisesti 1,5-2 vuoden mittainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto mukautuu ja muuntuu amk-tutkintoa ketterämmin työelämän vaatimusten muuttuessa. YAMK-tutkinto reagoi maailman muutoksiin nopeasti, haistelee uusia tuulia ja pyrkii olemaan askeleen edellä, jo sellaisessa työelämässä, jota ei vielä ole.

Master Schoolissa toinen jalka työelämässä

Master Schoolissa Xamkin opiskelija voi osallistua TKI-toimintaan tutkimus- ja kehittämishankkeissa neljällä eri vahvuusalalla. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakouluista suurin tutkimus- ja kehittämistoiminta ja runsaasti erilaisia vaihtoehtoja opiskelijalle.

YAMK-tutkinnoissa opiskellaan usein TKI-ympäristössä, mikä vahvistaa opiskelun ja TKI-toiminnan yhteistyötä. Opiskelija pääsee suoraan testaamaan, kokeilemaan, mittaamaan ja analysoimaan ja kehittämään tuotteita tai palveluja opinnoissaan. Modernit ja jopa valtakunnallisesti ainutlaatuiset TKI- ja oppimisympäristöt ovat Xamkin ylpeydenaihe ja ainutlaatuinen vahvuus ammattikorkeakoulujen joukossa.

Tulevaisuus on monialainen ja -ammatillinen

Tutkimusten mukaan opintojen monialaisuus ja työelämäyhteydet kasvattavat opiskelijan tulevaisuudessa tarvitsemia työelämätaitoja. Xamkin opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala kannustaa verkostoitumiseen.

– Kun ihmiset eri ammattialoilta ja eri kulttuureistakin kohtaavat, se kehittää muun muassa viestintä- ja kehittämistaitoja ja edistää oppimista. YAMK-opiskelija voi opintojen kautta kehittää nykyistä työtään, tai alanvaihtaja saada uutta suuntaa ja näkökulmia työelämään. Monialaisessa ja -ammatillisessa ympäristössä tehdään tulevaisuutta. Meidän olisikin saatava yhä kiinteämmin tutkimus- ja kehittämistoiminta integroitua kaikkiin koulutuksiimme, vahvistettava monialaisuutta ja kansainvälisyyttä, kiteyttää Eeva Kuoppala.

Uudet oppimisympäristöt alustana innovaatioille

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen -koulutusohjelma sisältää mm. palveluiden yhteiskehittämistä eri menetelmillä. Marja Mihari (vas.) ja Seija Huttunen ovat tyytyväisiä lähiopetuspäivien antiin. Kuva: Heidi Miettinen

Esimerkkinä Xamkin Master Schoolin vetovoimaisista YAMK-koulutuksista on syksyllä 2018 startannut Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen -koulutusohjelma, jossa oppimisympäristönä toimii Xamkin TKI-tutkimusyksikkö Active Life Lab. Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta tutkitun tiedon kautta kehittävä Active Life Lab sijaitsee Mikkelissä uuden Saimaa Stadiumin tiloissa.

Active Life Lab on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ympäristö tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden kehittämiseen – siksi se houkuttelee tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen kehittäjiä kaikkialta Suomesta oppimaan, verkostoitumaan, ymmärtämään eri ammattialoilta tulevia ihmisiä ja luomaan innovaatioita. Törmäyksen tuloksista me muut pääsemme tulevaisuudessa nauttimaan uusien hyvinvointiamme edistävien palvelujen myötä.

Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama Älykäs hyvinvointilaboratorio -hankekokonaisuus koostuu investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeiden kesto on 1.5.2017-31.5.2019.

Kirjoittanut Heidi Miettinen

Kirjoittaja työskentelee viestinnästä vastaavana tki-suunnittelijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.