Piirros kertoo, miten ravinto- ja kuntosalivalmennuksen ammattilainen voi auttaa asiakasta. Kolmen kuukauden kuluessa fyysinen toimintakyky kasvaa, ja riskisairastua tyypin 2 diabetekseen vähenee. Noin vuoden kuluttua voidaan todeta, että sairauspoissaolot kyseisen vaivan takia ovat vähentyneet keskimäärin kymmenellä päivällä. Kuva: Mira Häyrinen, Suvi Lamberg ja Enni Jaatinen.

Hyvinvointisovellukset lisäarvon tuottajina asiakastyössä

16.03.2021

Markkinoilla on tarjolla erilaisilla ominaisuuksilla varusteltuja, hyvinvointia mittaavia ja sitä tukevia sovelluksia. Niiden avulla pyritään vaikuttamaan ihmisten terveyteen tuottaen muun muassa käyttäjää motivoivaa dataa reaaliajassa. Data voi perustua esimerkiksi aktiivisuusrannekkeella kerättyyn käyttäjätietoon. Erilaiset aktiivisuusrannekkeet, kellot ja niihin integroidut sovellukset toimivat kuin minikokoiset personal trainerit.

Hyvinvointisovelluksia on kehitetty työkaluiksi myös erilaisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajien käyttöön. Kysyin alalla toimivan tuottavan yrittäjän ajatuksia hyvinvointisovelluksien hyödyntämisestä hänen omassa työssään.

Kuvassa valmentaja Toni Lipsanen.
Personal trainer Toni Lipsanen käyttää työssään aktiivisesti verkkovalmennussovelluksia. Kuva: Toni Lipsasen arkisto.

Sinun Valmentajasi, Toni Lipsanen, on kouvolalainen personal trainer, joka tuottaa pääasiassa yksilövalmennuspalveluita. Hän on erikoistunut ravinto- ja kuntosalivalmennuksiin. Lipsanen on työskennellyt alalla 3,5 vuotta ja vahvistanut vastikään osaamistaan Valmentajan ammattitutkinnolla Vierumäen urheiluopistosta.

Asiakastyössään Lipsanen on käyttänyt verkkovalmennussovelluksia ja sisällyttänyt ne onnistuneesti osaksi personoituja valmennuspalveluitaan. Asiakkaille on esimerkiksi rakennettu ruokavaliot ja yksilöllisesti suunnitellut kuntosaliohjelmat, jotka löytyvät pääosin digitaalisesta käyttöliittymästä.

Kun asiakas on tehnyt valmentajan ohjeistamat toimet, hän kuittaa sovelluksen kautta ne tehdyiksi. Palveluntuottaja pääsee näin seuraamaan asiakkaansa edistymistä ja palvelun myötä saatuja tuloksia. Työkalun hyödyntäminen vaatii aina asiakkaan sitoutumisen, jotta siitä on oikeasti apua.

Vaikutusten mittaamista ja tulosten kokoamista vaikuttavuudeksi

Xamkin Active Life Labilla on rakennettu yhteistyössä eteläsavolaisten terveys- ja hyvinvointipalveluita tuottavien toimijoiden kanssa hyvinvointisovellus Hyviö. Sovelluksella kerätyn vaikuttavuustiedon avuin yrittäjillä ja organisaatioilla on mahdollisuus johtaa toimintaansa aiempaa paremmin ja tuottaa lisäarvoa asiakkailleen. Mittareiden merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä voi lukea tämän lehden artikkelista Vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa.

Kysyin Toni Lipsasen ajatuksia sovelluksesta yksilövalmentajan ja mahdollisen tulevan asiakkaan näkökulmasta. Hänellä ei ollut aiempaa tietoa Hyviö-sovelluksesta.

Lipsanen totesi Hyviön ominaisuuksista erityisen hyväksi sen, että palvelun aikana hankittu asiakasdata on tallessa yhdessä paikassa, jolloin statistiikkaan on mahdollista palata helposti ja vaivattomasti myöhemmin. Hyviö-sovelluksen sisältämä automaattisten muistutusviestien lähettämisen ominaisuus tukee Lipsasen mielestä osaltaan yrittäjän työhyvinvointia vähentämällä työn kuormittavuutta.

Valmennettavan näkökulmasta Lipsanen nosti esille sen, että sovelluksen tulee olla vuorovaikutteinen, jottei huomaamattaan välitä tunnetta siitä, että palveluntuottaja on ulkoistanut palvelun teknologialle, eikä asiakas saa rahoilleen toivottua vastinetta. Vuorovaikutus on merkittävä osa valmennusprosessia.

– Valmennettavasta voi tuntua paremmalta, kun palveluntuottaja kysyy tunnelmia suoraan valmennettavaltaan. Yrittäjän näkökulmasta ja resurssien puolesta on tehokkaampaa automatisoida tiedon keruu ja vieläpä niin, että tiedon löytää helposti asiakaskohtaisesti suoraan yrittäjän omasta käyttöliittymästä, Lipsanen huomauttaa.

Hyviöön on mahdollista suunnitella yrityskohtaiset mittarit. Lipsanen kokee, että tämän toiminnon avulla sovelluksesta rakentuisi juuri hänen toimintaansa parhaiten palveleva kokonaisuus. Hän pohtii, että yhtenä mittarina voisi toimia avoin viestikenttä.

– Valmennettava voisi sen kautta rohkaistua kertomaan tunnelmistaan, onnistumisista ja haasteista, jopa kasvokkain tapahtuvaa keskustelua kattavammin, Lipsanen pohtii.

Lipsasen mielestä hänen asiakkaansa voisivat hyvin hyödyntää Hyviön kaltaista sovellusta osana ostamaansa valmennuspalvelua. Yrittäjänä hän kokee, että asiakkaille on helppo perustella sovelluksen tarve tärkeänä työkaluna prosessin ja palvelun onnistumisen kannalta. Haasteena voi olla enemmänkin se, miten asiakkaan saa sitoutumaan ja alkuinnostuksen laannuttua käyttämään sovellusta pitkäjänteisesti.

Lipsasen toiminta laajentuu tulevaisuudessa osaksi useiden valmentajien palvelukokonaisuutta. Sen vuoksi avaukset erilaisista hyvinvointisovelluksista ovat hänelle ajankohtaisia.

– Terveysdatan hyödyntäminen tulevaisuudessa myös omassa toiminnassa tulee olemaan tärkeässä roolissa, jotta voimme luoda kokonaisvaltaisia valmennuskokemuksia niin yksilövalmennuksessa kuin myös isompien yhteisöjen hyvinvoinnin tukemisessa, Lipsanen päättää.

HyviöPro-hanke

  • Hyviö-sovelluskokonaisuus on vaikutusten mittaamisen työkalu!
  • Hankkeen kesto: 1.6.19-31.5.2021
  • Budjetti: 620 983 e
  • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Kirjoittanut Enni Jaatinen

Kirjoittaja työskentelee HyviöPro – vaikuttavuusloikka menestykseen -hankkeessa markkinointi- ja viestintäasiantuntijana.