Kulttuuritapahtumia ja-paikkoja Kaakkois-Suomessa ja Lounais-Venäjällä. Kuva: Sinikka Ruohonen

Pienikin voi näkyä, kun tapahtuma järjestetään hyvin

02.04.2019

Pietarin kaltaisessa suuressa metropolissa kilpailu näkyvyydestä on kovaa, joten siellä pitää erottautua muista. Tapahtumat ja festivaalit voivat tarjota ratkaisevia kilpailutekijöitä pienille suomalaisille yrityksille ja yhteisöille. Tällä hetkellä tapahtumia järjestetään hajanaisesti, yhteinen markkinointi puuttuu eikä tapahtumia ole koottu helposti ostettaviksi matkailupaketeiksi.

Perinteisten työpaikkojen vähentyessä kulttuuritapahtumat voivat olla uuden työn ja samalla kestävän kehityksen lähteinä.

Joulukuussa 2018 alkanut Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueiden välinen kolmivuotinen yhteistyöhanke Contents for Cross-Cultural Events C3E edistää tapahtumien hallinnan ja markkinoinnin taitoja ja lisää alueiden rajat ylittävää kiinnostusta luomalla monialaisia poikkitaiteellisia festivaali-, tapahtuma- ja matkailuhankkeita. Mukana ovat muotiin sekä teatteri- ja elokuvapuvustukseen keskittyneet oppilaitokset, Pietarista Teknologian ja designin yliopisto SUITD ja Stieglitz Akatemia sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muodin ja puvustuksen koulutus.

Hankkeen poikkitaiteellisuus on kaikkea sellaista, mikä tuottaa matkailijoille uusia kokemuksia ja elämyksiä. Se voi liittyä muun muassa shoppailuun, teatteriin, elokuviin, musiikkiin, muotinäytöksiin, kansanperinteeseen, museoihin, kuvataiteisiin ja käsityöhön tai vaikkapa luontoelämyksiin.

Monialaiset oppimisympäristöt

Kulttuurialan ammattilaisten keskuudessa yleisimpiä kysymyksiä ovat miten luodaan onnistunut tapahtuma, miten houkutellaan uusia yleisöjä ja miten lisätään kulttuuritapahtumien näkyvyyttä. Tapahtumien hallinnan työkalut ovat muuttuneet paljon. Ammattimaisessa toiminnassa tarvitaan sekä viimeisimpien markkinointi-, johtamis- ja rahoitusteknologioiden osaamista että uusia kulttuurituotantomalleja ja markkinointiviestinnän kokeiluja.

Tähän haasteeseen vastataan järjestämällä tapahtumia hallinnoiville lyhyen aikavälin koulutuksia ja työpajoja, joihin venäläinen hankekumppanimme, Kulttuuriohjelmien Instituutti (Institute for Cultural Programs – ICP) on erikoistunut. Osallistuessaan alueellisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ICP on tukenut kestävän kulttuurisen kehityksen aloitteita ja tuonut kulttuurijohtajille uusia menetelmiä ja käytäntöjä.

Opetussuunnitelmia tullaan yhteistyökumppaneiden kanssa muuttamaan kansainvälistä kulttuurituotantoa tukeviksi sekä perusopetuksessa että ottaen huomioon myös elinikäisen oppimisen näkökulman.

Kansainvälisille asiakkaille suunnatut matkapaketit

Paikallisesti ja alueiden välisten rajojen yli suomalaisille ja venäläisille sekä kansainvälisille matkailijoille suunnatut matkapaketit tulevat helpottamaan kieltä ja paikkakuntia tuntemattomien turistien vierailuja sekä Suomessa että Venäjällä. Samalla matkalla voidaan tutustua monenlaisiin tapahtumiin ja kohteisiin. Se vaatii yhteistoimintaa palvelujen järjestämisessä ja yhteisiä sopimuksia. Konkreettiset konseptisuunnitelmat jaetaan osallistuvien tapahtumajärjestäjien ja kulttuurilaitosten kesken.

Ketkä hyötyvät?

Paremmista festivaali- ja tapahtumajärjestelyistä hyötyvät kulttuuritapahtumia järjestävien organisaatioiden lisäksi matkailu-, ravintola- ja majoituspalvelut ja julkinen liikenne Venäjällä ja Suomessa. Oheistapahtumien järjestäminen olemassa olevien isompien tapahtumisen yhteyteen tuo muille organisaatioille lisää näkyvyyttä. Yhteistyö synnyttää uusia ideoita ja toimintamalleja hyödynnettäväksi tulevaisuudessa.

Etsimme parhaillaan paikallisia kumppaneita ja sidosryhmiä Suomesta ja Venäjältä. Jos organisaatiosi edustaa kulttuurilaitoksia, festivaaleja, matkailualaa, kansalaisjärjestöjä tai pk-yrityksiä (pieniä ja keskisuuria yrityksiä), jotka liittyvät edellä mainittuihin alueisiin, älä epäröi kysyä lisää.

Contents for Cross-Cultural Events – C3E

Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta ja sitä hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.12.2018 – 30.11.2021.

Projektipäällikkö Heini Haapaniemi

heini.haapaniemi@xamk.fi

+358 447028355

www.xamk.fi/c3e

Kirjoittanut Sinikka Ruohonen

Kirjoittaja toimii kulttuurialan yliopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.