Valmennuksessa korostui myös vertaisoppimisen ja toistensa tuntemisen merkitys.

Xamkin esimiehet saivat valmennusta johtamiseensa

10.06.2019

Laaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu haluaa kehittää esimiestyötään. Yhteensä 47 esimiestä kaikilta neljältä kampukselta ja kaikilta koulutusaloilta sekä tutkimuksen ja kehittämisen parista samoin kuin hallinnosta osallistui sisäiseen Leader-valmennukseen viime talvikauden aikana.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk aloitti Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteenliittymänä vuoden 2017 alussa. Xamk on maantieteellisesti laaja, opintotarjonnaltaan laaja-alainen ja tutkimus- ja kehitystoiminnaltaan Suomen suurin ammattikorkeakoulu.

Uudenlaisen yhteenliittymän tekninen toteutus on jo sinällään iso prosessi, unohtamatta erilaisten toimintatapojen, toimintakulttuurien hioutumisen ja muutoksen läpiviennin näkökulmaa.

Henkilöstöpäällikkö Riitta Vehmassalmen mukaan esimiestyöllä ja johtamisella on merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn, erityisesti muutostilanteissa.

– Uutena korkeakouluna Xamkissa on monia melko tuoreita esimiehiä ja yhteiset toimintatavatkin hakevat vielä muotoaan. Xamk Leader -koulutuskokonaisuuden avulla haluamme varmistaa, että xamkilaisia johdetaan taidolla ja tasalaatuisesti.

Hankalatkin asiat esiin

Etukäteen useilta esimiehiltä tuli toiveita mm. yhtenäisten käytäntöjen ja ohjeiden tarkastelusta sekä hankalien asioiden puheeksi ottamisen taidoista. Myös työnantajan velvollisuuksien ja oikeuksien kertaaminen koettiin tarpeellisena. Haasteellisten henkilöstötilanteiden käsittelyyn on ajatus tarjota esimiehille lisää varmuutta. Kollegoiden vertaistuki ja tiiviimpi yhteistyö esimiestasolla on tärkeä osa arjen pyörittämistä.

Xamk-leader käynnistyi 2018 puolella ja päättyi 2019 keväällä. Se sisälsi kaikkiaan viisi valmennuspäivää sekä sisäisin asiantuntijavoimin toteutetun työpajan aiheista HR, laatu ja turvallisuus. Valmennuksen sisältö räätälöitiin johdon esittämien toiveiden mukaisesti.

Tavoitteena yrityskulttuurin kirkastaminen

Tavoitteena oli kirkastaa Xamkin yhteistä yrityskulttuuria, esimiesten ja johdon rooleja sekä antaa esimiehille käytännön työkaluja johtamisen tueksi ja esimiestyön kehittämiseksi. Päivien teemoina olivat vaikuttava lähijohtaminen, myönteinen muutoksen johtaminen, itsensä johtaminen, työhyvinvointi, työlainsäädäntö sekä yhteinen tulevaisuus, mihin olemme menossa ja miten jatkamme tästä eteenpäin.

Hyvä itsetuntemus on yksi johtajana ja esimiehenä kehittymisen kulmakivistä.  Osallistujat saivat kurssin aikana DISC-analyysin omasta luontaisesta käyttäytymistyylistään sekä tietoa muista tyyleistä ja heidän kohtaamisestaan arjessa.

Oma ajattelu sai ravistelua

Valmennus oli osallistavaa, toiminnallista ja usein myös ajattelua ravistavaa. Ei niinkään luentoja ja kalvosulkeisia tai valmentajien valmiita vastauksia. Kaikissa yhteisissä tapaamisissa oli mahdollisuus verkostoitua ja tutustua eri koulutusaloilla ja eri paikkakunnilla työskenteleviin kollegoihin.

Osallistujia oli mukana kaikilta kampuksilta yhteensä 47. Valmennukseen osallistui esimiehiä ja johtoa kaikilta koulutusaloilta, TKI-puolelta ja hallinnosta. Lähipäivät järjestettiin Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla sekä Vierumäen Urheiluopistolla.

Palautteiden perusteella Xamk Leader -valmennukselle oli tarvetta. Se vastasi esimiestyön kehittämistarpeeseen ja sen koettiin omalta osaltaan mahdollistavan yhtenäisen tulevaisuuteen luotaavan ammattikorkeakoulun polkua eteenpäin.

Esille nostettiin myös vertaisoppimisen ja toistensa tuntemisen merkityksellisyys. On helpompaa lähestyä ja tehdä yhteistyötä kollegan kanssa, kun on opittu tuntemaan toisiaan ja jaettu yhteinen oppimiskokemus valmennuksessa. Vahvana toiveena esitettiin, että Xamk Leader jatkuisi muodossa tai toisessa jatkossakin.

Kirjoittaneet Eila Avelin, Riitta Vehmassalmi ja Anne Gustafsson-Pesonen

Avelin työskentelee projektipäällikkönä, Vehmassalmi henkilöstöpäällikkönä ja Gustafsson-Pesonen Pienyrityskeskuksen johtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.