Digimaailmassa asiakkaan hurmaamiseen on aikaa vain silmänräpäys. Kun perinteisessä kanssakäymisessä ensivaikutelma muodostuu noin seitsemässä sekunnissa, on verkossa aikaa asiakkaan vakuuttamiseen noin 0,05 sekuntia.

Digitaalisuus auttaa sopeutumaan ja kasvamaan muutoksessa

07.12.2020

Nopeasti muuttunut maailma on ohjannut meitä yhä vahvemmin etäyhteyksien päähän, videopalavereihin ja verkko-ostoksille. Tapahtumat ja elämyksetkin ovat menneet verkkoon. Menestyminen vaatii muuttuvien mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä.

Digillä pintaan! -verkkoseminaari keräsi marraskuun alussa digitaalisen liiketoiminnan, virtuaaliteknologioiden ja digitaalisen asiakaskokemuksen pariin yli 170 kuulijaa. Tapahtuman asiantuntijapuheenvuorot avasivat monipuolisesti ja käytännönläheisesti sitä, miten digitalisaatio muuttaa niin liiketoimintaa kuin yksilöiden käyttäytymistäkin.

Asiakas keskiössä myös digitaalisissa ympäristöissä

Asiakasymmärrys, asiakaskokemuksen johtaminen sekä laajempi tiedolla johtaminen ovat avaimet digitaalisessa maailmassa erottumiseen. Yritysten on digitalisoitava liiketoimintaansa ja oltava mukana erilaisilla digitaalisilla alustoilla menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi matkailussa perinteistä tapaa tehdä kauppaa ei tulevaisuudessa ole, joten pienenkin toimijan palvelut ja tuotteet tulee olla ostettavissa paitsi omasta verkkokaupasta myös erilaisilta matkailun alustoilta.

Digimaailmassa asiakkaan hurmaamiseen on aikaa vain silmänräpäys. Kun perinteisessä kanssakäymisessä ensivaikutelma muodostuu noin seitsemässä sekunnissa, on verkossa aikaa asiakkaan vakuuttamiseen noin 0,05 sekuntia.

Digiajassa perinteiset kanta-asiakasohjelmat eivät myöskään riitä, vaan yrityksen ja asiakkaan arvojen tulee kohdata. Brändin herättämät tunteet vaikuttavat asiakasuskollisuuteen järkiperusteita enemmän. Tunneperäisesti sitoutuneet asiakkaat myös ostavat enemmän. Myös dataorientoituneessa digimaailmassa merkityksellinen asiakassuhde rakentuu kunnioituksen, vastavuoroisuuden, tuntemisen ja palkitsemisen kautta. Digitaalisen asiakaskokemuksen ja asiakaspolun kokonaisvaltainen johtaminen on siis ensiarvoisen tärkeää.

Tiedolla johtaminen ja kasvuhakkerointi

Verkkosivujen toimiva analytiikka on tiedonkeräämisen perusta, ja asiakaspalaute äärimmäisen tärkeä lisä analytiikan tuottaman datan rinnalla. Tärkeimpien mittareiden aktiivinen seuranta ja analysointi ovat tiedolla johtamisen perustoimenpiteitä. Data ei yksin kehitä liiketoimintaa, vaan kerättyä dataa tulee aktiivisesti analysoida ja hyödyntää toiminnan ohjaamisessa.

Kasvuhakkerointi eli growth hacking on yksi esimerkki tiedolla johtamisesta. Kasvuhakkeroinnin tavoitteena on eri keinoja kokeilemalla kasvattaa myyntiä mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Asiakkuutta tarkastellaan koko elinkaaren näkökulmasta ja pyritään siihen, että kokonaisuus on kannattava. Olemassa oleviin asiakkuuksiin panostetaan samoin kuin uusasiakashankintaan, mutta panostusten tulee aina tuottaa tulosta. Kasvuhakkeroinnin ytimessä on ajatus siitä, että tuottamattomista tuotteista, asiakkuuksista tai projekteista luovutaan heti. Kasvuhakkeroija keskittyy aina tekemään asioita, jotka tuottavat tulosta todennetusti.

Virtuaaliteknologioilla oppia ja elämyksiä

Virtuaaliteknologioiden hyödyntäminen on noussut koronakriisin myötä raketin lailla yleiseen tietoisuuteen. Lisättyä- ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävät ratkaisut on löydetty erityisesti koulutus- ja matkailualoilla. Koulutustarpeissa virtuaalitodellisuus (VR) tarjoaa häiriöttömän ja paineettoman oppimistilanteen, joka ei välttämättä ole paikkasidonnainen.

Matkailussa lisättytodellisuus (AR) ja muut virtuaaliratkaisut mahdollistavat WAU! -elämyksien lisäämisen fyysiseen ympäristöön mobiililaitteiden avulla. Esimerkiksi museokohteissa AR-sovelluksilla voi saada taulut, valokuvat ja halutut ympäristöt elämään.

Erilaiset 360° -videotuotannot ja etäläsnäoloratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia niin tapahtumien ja elämysten kuin teollisuuden ja koulutuksenkin tarpeisiin. Laitteita ja ohjelmistoja on tarjolla runsaasti, joten avaimet menestykseen ovat niillä, jotka näkevät uusien tekniikoiden tuoman lisäarvon ja löytävät tehokkaat jakelukanavat sekä ansaintalogiikan.

Digillä pintaan! -verkkotapahtuma järjestettiin Digiriihi, Kymenlaakson matkailun digiloikka, Virtuaalielämyksillä kohti parempaa asiakaskokemusta, Yrittäjän tukiverkko, Kasvua tapahtumiin e-työkalupakilla, Risico, Esge ja Xamk Game Studios -hankkeiden yhteistyönä.

Hankkeita rahoittavat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja MOKRA-rahoituksena sekä Etelä-Savon ja Uudenmaan liitot Euroopan aluekehitysrahastosta.

www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/digilla-pintaan

Kirjoittaneet Sanna Kauppi ja Hanna Nieminen

Kauppi työskenteli TKI-asiantuntijana Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Nieminen työskentelee TKI-asiantuntijana Yrittäjän tukiverkko -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.