DAM-hankkeen museoympäristö on dynaaminen. Jokaisella käyntikerralla koko museorakennus lattioineen, seinineen, kattoineen, ikkunoineen, materiaaleineen, valaistuksineen ja objekteineen rakennetaan uudelleen. Kuvituskuva: Pixabay

Digitalia luo dynaamista virtuaalimuseota

01.06.2020

Teknologia on tullut myös museoiden avuksi. Vuorovaikutteisuus ja erilaisten sisältötyyppien yhdistely avaavat uusia mahdollisuuksia. Kulttuuriperintöä voidaan esitellä laajalle yleisölle houkuttelevassa muodossa ja kustannustehokkaasti. Museokävijän ei tarvitse enää olla vain passiivinen sivustakatsoja. Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hankkeessa kehitetään pelimoottoriin perustuvaa vuorovaikutteista ja immersiivistä virtuaalimuseota.

Esimerkiksi Suomessa ja Virossa perinteisten museoiden kävijämäärät ovat viime vuosina saavuttaneet ennätyksiä. Museoviraston alustavien tietojen mukaan vuonna 2019 museoissa vierailtiin noin 7,6 miljoonaa kertaa. Neljässä vuodessa kokonaiskäyntimäärä on siis kasvanut noin 2 miljoonalla käynnillä.

Museot houkuttelevat kaikenikäistä yleisöä ja virtuaalinen tarjonta voi entisestään laajentaa kävijäkuntaa. Esimerkiksi tuoreessa englantilaistutkimuksessa (Walsh ym., 2020) havaittiin, että yli 75 prosenttia Kansallismuseon Liverpoolin virtuaalimuseokävijöistä oli tavallisia kansalaisia ja ei-ammattilaisia.

Solifer-asuntovaunun hahmomalli esillä Digitalian virtuaalimuseossa. Kuva: Anssi Jääskeläinen

Erilaisia virtuaalimuseoita onkin kehitelty vauhdilla ympäri maailmaa. Tyypillisesti ne perustuvat zoomattaviin panoraamakuviin, videoihin tai Googlen Arts & Cultureen (street view). Osa toteutuksista on ns. kioskityyppisiä eli kiinteästi yhteydessä fyysiseen museotilaan. Kioskissa osallistuja voi esimerkiksi nappia painamalla käynnistää videon, jota katsella ja kuunnella, tai pääsee VR-lasien avulla sivustakatsojana keskelle tietyn aikakauden tunnelmaa.

Edellämainitut ovat toimivia ratkaisuja, mutta niistä puuttuu vuorovaikutus, mukaansatempaavuus tai molemmat. Lisäksi staattisesti toteutettujen museoiden kävijäkokemus on jokaisella kerralla samanlainen. GLAM-sektorilla (galleries, libraries, archives, museums) modernin teknologian hyödyntäminen on luonteva mutta ei helppo ratkaisu: ongelmakohtia voivat olla tietotaito, laitteisto ja budjetti.

Digitalian ratkaisu

Näistä lähtökohdista aloimme Digitaliassa suunnitella virtuaalimuseokonseptia. Museosta tulisi dynaaminen, vuorovaikutteinen ja immersiivinen. Pelimoottorit on kuin luotu tällaisiin toteutuksiin, ja pohjaksi valikoitui Unity.

DAM-hankkeen pilotissa on tehty yhteistyötä Elinkeinoelämän Keskusarkiston (ELKAn) yhteydessä toimivan Designarkiston kanssa, josta saimme muutamia suomalaisen designin helmiä digitoitavaksi. Toteutukseen hankittiin Shining EinScan SP -skanneri, joka on myös Xamk-kollegoidemme hyödynnettävissä Digitalian tiloissa. Digitointi tuottaa melko suuria objekteja, joten ennen Unityyn vientiä niitä filtteröitiin koon pienentämiseksi. Objektien keskimääräinen oli lopulta noin 10 Mt.

Itse museoympäristö on täysin dynaaminen. Jokaisella käyntikerralla koko museorakennus lattioineen, seinineen, kattoineen, ikkunoineen, materiaaleineen, valaistuksineen ja objekteineen rakennetaan uudelleen. Museokävijä voi myös säätää mm. museon “luolamaisuutta” mieleisekseen.

Exelin Lumikenkä-sompa. Designarkiston aineistoa. Kuva: Anssi Jääskeläinen

Virtuaalimuseo rakentuu päänäyttelytilasta, jossa kävijä voi vapaasti liikuskella, myös VR-lasien kanssa. Päänäyttelytilasta kävijä voi siirtyä objektikohtaiseen näkymään. Objekteja voi pyöritellä, liikutella ja zoomata. Yksityiskohtia pääsee helposti tarkastelemaan sellaisistakin objekteista, joita ei tavallisessa museossa olisi mahdollista edes koskea.

Nyt digitoitujen objektien metatiedot ovat jo ELKAn käyttämässä Yksa-arkistossa, josta virtuaalimuseo osaa ne lukea suoraan ja näyttää kiinnostavimmat tiedot suoraan virtuaalimuseon näkymässä. Elkan objekteilla toteutettuun, Windowsissa toimivaan demo-versioon voi tutustua lataamalla paketin Digitalian tietopankista: https://digitalia.xamk.fi/demos/VM-elka-demo/virtualmuseum.zip

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Suunnitteilla on mm. mahdollisuus rikkoa objekteja, interaktio muiden museovierailijoiden kanssa sekä valokuvien ja tietojen lataaminen Finnasta. ELKAn palautteen perusteella vuorovaikutusta objektien kanssa kehitetään edelleen. Myöhemmin toteutettaneen myös selaimessa toimiva versio.

Virtuaalimuseoiden tulevaisuus näyttää valoisalta, kunhan osaamiseen ja tekniikkaan liittyvät esteet voitetaan. Erityisesti nuoremmissa kävijäryhmissä vuorovaikutteiset toteutukset kiinnostavat, ja tiedon halutaan olevan mahdollisimman helposti saatavilla verkossa. Digitalian ratkaisun avulla pienemmätkin museot voivat harpata digiaikaan.

  • DAM – Digitaalinen avoin muisti parantaa mahdollisuuksia hyödyntää laajoja digitaalisia aineistoja. Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia kehittää hankkeessa digitaalisen tiedon käsittelyn, esittämisen ja visualisoinnin tapoja.
  • Hankkeen työpaketit ovat Käyttäjälähtöinen tieto, Tiedon visualisointi (3D) ja Sosiaalisen median arkistointi.
  • Kesto 1.10.2019 – 30.9.2021, kokonaisbudjetti 694.873 euroa. Hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen ja sitä rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.
  • http://digitalia.fi

Kirjoittaneet Anssi Jääskeläinen ja Miia Kosonen

Jääskeläinen työskentelee tutkimuspäällikkönä ja Kosonen tki-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Digitaliassa.