Suomen Kivun vertaistukihenkilö Kimmo Kanniainen ja kipukoira Rölli sekä OLKA-hankkeen projektipäällikkö Teea Lång.

OLKA auttaa asiakkaita ja ammattilaisia

07.12.2020

OLKA-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminta alkoi Mikkelissä vuonna 2019, kun Estery sai sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta projektirahoituksen OLKA-kehittämishankkeelle. Toivomme, että projektin päätyttyä vuoden 2021 lopussa saamme toiminnan vakiintumaan pysyväksi osaksi potilaan palvelupolkua Essotessa.

OLKA tarjoaa potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa, antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden auttaa, luo uusia ystävyyssuhteita ja hyvän tekemisen mahdollisuuden myötä hyvinvointia myös vapaaehtoisille.

Teea Lång ja projektityöntekijä Noora Kähärä.

OLKA antaa sairaalan työntekijöille tietoa paikallisista sote-yhdistyksistä, niiden toiminnasta ja vertaistuesta. Se tarjoaa sote-yhdistyksille tavan toimia sairaalassa lähellä potilasta ja hänen omaisiaan. Potilaan palvelutarpeen tunnistaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa tuo potilaalle synergiaetua.

Kaiken toimintamme tavoitteena on kohdata ihminen ja hänen läheisensä. Haluamme kehittää sairaalavapaaehtoistoimintaa ja lisätä vertaistukea. Tavoittelemme yhdistysten ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä Essotessa. Näemme, että vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus on tärkeä osa sairastuneen kuntoutumisprosessia ja palvelupolkua.

TOIVO- ja ILONA -koulutukset

Kannustamme ihmisiä tulemaan mukaan sekä OLKAn että yhdistysten toimintaan. Vapaaehtoisena voi toimia ilman omaa kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta. OLKA-sairaalavapaaehtoistoiminnan ansiosta sairaalassa asioivat saavat positiivisen asiointikokemuksen.

Yhteistyössä Xamkin terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa pidimme Nallesairaalaa Saksalan päiväkodin lapsille 27.10.2020.

Koulutamme vapaaehtoisia ILONA-koulutuksessa, joka antaa valmiudet toimia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä sairaalassa, kuten aula-avustajana, juttukaverina osastolla, tai vaikkapa tarjoten iloa ja kokemuksia musisoinnin ja laulun avulla joko yksin tai yhdessä potilaiden kanssa. TOIVO-koulutusta annamme heille, jotka haluavat olla vertaistukijoina ja heillä on omakohtainen kokemus sairaudesta tai vammasta.

OLKA-toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset toimivat potilaan seurana ja tukena sekä tuovat iloa, tukea ja toivoa sairastuneen arkeen. Sairaalavapaaehtoistoiminnan ytimessä on kiireetön kohtaaminen, jota toteuttavat tehtävään valmennetut ja vaitioloon sitoutuneet vapaaehtoiset.

Yhteistyötä ammattilaisten ja oppilaitosten kanssa

Yhteistyö Essoten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. On potilaan edun mukaista, kun vertaistuki nähdään kiinteänä osana potilaan hoitopolkua. Vertaistuki auttaa sopeutumaan sairauteen. Yhdistysten vertaistukitoiminta on voimavaroja vahvistavaa tukea ja toimintaa, jonka avulla vahvistetaan ihmisten mahdollisuuksia hallita terveyttään ja hyvinvointiaan. Vertaistukeen osallistujat ja koulutetut vertaistukihenkilöt kokevat vertaistuen tärkeäksi.

Myös oppilaitosyhteistyö on tärkeää. Oppilaitoksille OLKA tarjoaa mahdollisuuden mm. yhteistyöprojekteille. Jo alan opiskeluvaiheessa on hyvä tiedostaa vertaistuen ja järjestöjen toiminnan yhteys ihmisten hyvään hoitoon.

Mikkelin OLKA-piste keskussairaalan sote-kioskissa

Ihmiset pääsevät OLKA-pisteelle helposti, sillä se sijaitsee Mikkelin keskussairaalan ala-aulassa pääovista katsottuna vasemmalla. Koulutetut sairaalavapaaehtoiset toimivat sekä aula-avustajina että vertaistukijoina.

Pisteellä järjestetään sote-yhdistysten teemapäiviä ja pisteeltä saa tietoa yhdistysten toiminnoista. Essoten henkilöstö saa OLKA-pisteeltä tietoa vertaistuesta ja muista yhdistysten toimintamuodoista avuksi potilaan ohjaukseen, neuvontaan ja tukemiseen.

Estery ry on yksi Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU) -hankkeessa mukanaolevista yhdistyksistä. TUTU-hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen kesto on 1.1.2019-31.5.2021.

Kirjoittaneet Teea Lång ja Satu Pulkkinen

Lång työskentelee projektipäällikkönä OLKA-hankkeessa ja Pulkkinen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tukea tuottavuuteen – sote-alan yrityksen uudelle aikakaudelle (TUTU) -hankkeessa.