Tiina Parkkonen, Pekka Pulkkinen ja Tomi Numento ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun mikrokurssitarjonnan keskeiset rakentajat.

Mikrokurssit vahvistavat Xamkin koulutusvientiä

07.12.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk panostaa strategiansa mukaisesti koulutusvientiin. Tarkoituksena on tehdä koulutusviennistä merkittävä osa liiketoimintaa. Xamk on ansioitunut hyvissä tuloksissa muun muassa TKI-hankkeissa sekä avoimen ammattikorkeakoulun suoritetuissa pisteissä. Näiden lisäksi tulevaisuudessa odotetaan tuloksia myös koulutusviennistä.

Yksi osa koulutusvientiä ovat mikrokurssit. Xamk avasi marraskuussa 2020 verkkokaupan pulse.xamk.fi mikrokursseille. Ne ovat pääasiallisesti lyhyitä, tiettyyn yksityiskohtaiseen tietoon keskittyviä englanninkielisiä maksullisia verkkokoulutustuotteita.

Mikrokurssit eivät johda tutkintoon eikä niistä myöskään saa opintopisteitä. Mikrokurssin kesto oppijalle on noin kymmenen tuntia. Mikrokursseilla oppija pääsee välittömästi opiskelemaan ja kasvattamaan omaa tietämystään ja osaamistaan omaan tahtiin verkossa. Mikrokurssien sisällöistä vastaavat Xamkin omat opettajat ja asiantuntijat sekä myös muualta tulevat sisällöntuottajat.

Maailma on muuttunut ja nopeutunut viime vuosina. Digitalisoituminen muuttaa niin työn kuin vapaa-ajan sisältöä. Tänä vuonna (2020) jyllännyt Covid-19-pandemia on myös entisestään siirtänyt koko yhteiskuntaa ja opiskelua entistä enemmän verkkoon, ajasta ja paikasta riippumattomaksi.

Mikrokurssit tuotetaan kuin elokuva

Mikrokurssit eivät synny itsestään, vaan niiden taustalle tarvitaan osaava henkilöstö sekä riittävät resurssit. Xamkissa on kehitetty ja testattu vuodesta 2019 mikrokurssien tuottamiseen soveltuvaa ja skaalautuvaa tuotantomallia sekä erilaisia sopimuskäytänteitä. Tuotantomalli mahdollistaa laadukkaan ja tehokkaan tuotannon. Vuoden 2021 alusta toimintansa aloittaa uusi Tuotanto- ja julkaisupalvelut -yksikkö, joka vastaa jatkossa mikrokurssien tuottamisesta ideasta julkaisuun.

Jokaisella Xamkissa tuotettavalla mikrokurssilla on tukena ja tuottajana tuotantotiimi, johon kuuluu projektipäällikkö, pedagogiikasta ja videotuotannoista vastaavat tuottajat, kuvaaja, graafikko sekä muita asiantuntijoita. Tuotantotiimi koostuu pääasiallisesti Xamkin omista asiantuntijoista. Tuotannoissa voidaan hyödyntää myös ulkopuolista osaamista esimerkiksi koulutusten lokalisoinnissa ja kansainvälisessä markkinoinnissa.

Kuva 1. Mikrokurssien tekemisessä hyödynnetään elokuvamaisen tuotantoprosessin elementtejä. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Jokaiselle mikrokurssille tehdään oma tuotantosuunnitelma (kuva 1), jonka mukaan tuotantoa toteutetaan. Mikrokurssien tuotannoissa sisällöntuottajana toimivan opettajan tai asiantuntijan työ painottuu alkuvaiheen ideointiin, käsikirjoittamiseen ja tuotannon alkuvaiheeseen. Tuotantotiimin työ korostuu ja sisällöntuottajan työ pienenee jälkituotannon aikana (kaupallistaminen, markkinointi, materiaalin julkaisu oppimisalustalla ja verkkokaupassa).

Osaamisen paketointi koulutustuotteeksi

Mikrokurssin sisällöntuottajaksi soveltuu opettaja, asiantuntija, yritys tai muu organisaatio. Tärkeää on olla oman asiansa asiantuntija sekä halukas tuotteistamaan oma osaaminen ja tieto pedagogisesti hyvin suunnitelluksi mikrokurssiksi. Tuotteistamisprossista ja tuotannosta huolehtii Xamkin tuotantotiimi.

Jatkossa Xamk tulee panostamaan mikrokursseihin enemmän ja mukaan tarvitaan lisää tekijöitä niin Xamkin sisältä kuin ulkopuolelta. Xamkin tavoitteena on ylläpitää korkeaa laatua mikrokurssitarjonnassa sekä tarjota omaa osaamista ja toimintamallia myös muiden koulutusorganisaatioiden ja yritysten käyttöön. Xamkin missiona koulutusviennin suhteen on muuttaa suomalainen huippuosaaminen, tieto, taito ja kokemus kansainvälisiksi verkkokoulutustuotteiksi.

Mikrokurssit soveltuvat moneen käyttöön

Yrityksille mikrokurssit toimivat yrityksen tarjoamien palveluihin ja tuotteisiin liittyvien koulutusten toteutuksiin, oman osaamisen markkinointiin ja työvoiman houkutteluun.

Oppilaitoksille mikrokurssit mahdollistavat nopean tuotannon ja mahdollisuuden tuotteistaa tutkimuksen ja koulutuksen tulokset nopeasti myytäväksi tuotteeksi, ja kokeilla verkkokoulutuksen ratkaisuja teemoissa, jotka eivät vielä ole osa tutkintoa.

Yhteisöille ja viranomaisille mikrokurssit tarjoavat mahdollisuuden nopeasti ja tehokkaasti tuottaa selkeitä ja nopeasti opiskeltavia kokonaisuuksia valituista teemoista, joita voidaan myydä tai tarjota ilmaiseksi valituille kohderyhmille.

Koulutusviennin kehittämiseen ja tekemiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä. Työ vaatii sitoutumista ja tavoitteellista työskentelyä. Juuri näiden ansiosta Xamk on nyt ottanut ensimmäiset vakaat askeleet viedäkseen suomalaista huippuosaamista maailmalle.

Kirjoittaneet Pekka Pulkkinen, Tiina Parkkonen ja Tomi Numento

Pulkkinen työskentelee mikrokurssituotannoista vastaavana projektipäällikkönä, Parkkonen mikrokurssien pedagogiikasta vastaavana tuottajana ja Numento mikrokurssien videotuotannoista vastaavana tuottajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.