Työelämän tarpeita palvelevan korkeatasoisen tutkimuksen tekeminen nostaa ammattikorkeakoulun profiilia ja mahdollisesti houkuttelee uusia yhteistyöverkostoja. Kuva: Pexels

Win-win: väitöskirja TKI-hankkeessa

06.10.2020

Ammattikorkeakouluissa toteutettavia hankkeita kannattaa hyödyntää monipuolisesti myös tieteellisessä tutkimuksessa ja tutkijakoulutuksessa.

Ammattikorkeakoulut ovat taitavia käytännön työelämän tarpeiden havainnoijia, verkostojen luojia ja kehittäjiä. Ammattikorkeakouluissa tehdään runsaasti erityisesti soveltavaa tutkimusta, mutta kenties harvemmin vertaisarvioiduiksi tutkimusjulkaisuiksi tähtäävää tieteellistä tutkimusta.

Tieteellisellä tutkimuksella ja näytöllä on erityinen arvo asioiden perustelemisessa ja johtopäätösten muodostamisessa. Monet käytännön kehittämishankkeet voisivat saada aikaiseksi laajempaa näkyvyyttä ja vaikutusta, mikäli niihin yhdistettäisiin korkeatasoista tutkimusta erityisesti kansainvälisellä tasolla.

Väitöskirjatutkimukset ovat usein muodoltaan artikkelikokoelmia, joissa tutkimusaihetta on lähestytty useammasta, toisiinsa kytkeytyvästä näkökulmasta. Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus on erityisen arvokasta, kun tuotetuilla tuloksilla on myös käytännön vaikutuksia. Tässä onkin se kehä, jossa ammattikorkeakouluilla on erinomainen rooli olla käytännön kehittämiseksi tarpeellista tutkimustietoa tuottavien väitöskirjakokonaisuuksien mahdollistaja ja tutkimustulosten käytäntöön viejä.

Esimerkkejä ensihoidosta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoidon TKI-tiimissä on tällä hetkellä käynnissä kaksi monivuotista tutkimushanketta, jotka sisältävät väitöskirjatutkimuksen. Väitöskirjakokonaisuus, eli toisiaan tukevat osatutkimukset, on sisällytetty hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa ja rahoitus on hankittu tämä huomioiden.

Molemmissa hankkeissa on vahva käytännön kehittämisen aie, ja hankkeiden aikana tuotettu tutkimustieto joko osoittaa kehittämiskohteen sisällöt tutkitun tiedon kautta, testaa tuotettuja materiaaleja ja toimintamalleja tai tuo esiin ilmiön käsittelyssä ja arjen toimintaa kehittäessä huomioitavia ennalta todentamattomia näkökulmia.

Molemmissa ensihoidon ”tohtoripiloteissa” väitöskirjatutkijoina toimivat hankkeiden projektipäälliköt ja pääohjaajana TKI-tiimin vetäjä. Varsinainen tohtoriopinto-oikeus on molemmissa tapauksissa myönnetty Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Väitöskirjatutkimuksiin kuuluvat Helsingin yliopiston kautta tulevat ohjausjärjestelyt tukevat myös varsinaisen hankkeen sisältöjen laadukasta toteuttamista. Ne tuovat kattavaa metodologista osaamista ja palautteen kautta kehittyvää toteutusta. Molemmat hankkeet ovat olleet käynnissä noin puolitoista vuotta, ja jo kertyneillä kokemuksilla voi todeta yhdistelmän olevan erittäin toimiva.

Väitöskirjojen ja TKI-hankkeiden yhdistämiseen päädyttiin erityisesti siksi, että molemmille oli todellinen tarve. Ensihoito on alana hyvin nuori, esimerkiksi ensihoitajan AMK-koulutus on aloitettu vähän yli 20 vuotta sitten.

Alalla ei ole juurikaan suomalaista tutkimusperinnettä. Ensihoitolääkärit toki tekevät paljonkin tutkimusta, mutta hoitopuolen akateemista tutkimusta on hyvin vähän. Samaan aikaan käytännön kehittäminen vaatii taustalleen tutkimusta, eli näyttöä. Täytyy ensin tutkia, jotta tiedetään, mitä kannattaisi kehittää. Tutkimusperinteen luominen vaatii tutkijakoulutettuja alan ihmisiä, jotka voivat aikanaan ohjata uusia tulevia tutkijoita.

Tutkitun tiedon lisääntyessä alan kehittämismahdollisuudet myös kasvavat. Näin ajattelemalla väitöskirjojen, eli tohtorikoulutuksen ja TKI-hankkeiden yhdistäminen palvelee alaa mitä parhaiten. Tehdään korkeatasoista tutkimusta, joka samalla tuottaa koulutettuja tutkijoita jatkamaan alan tutkimusta ja näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Hyötyjä eri osapuolille

Väitöskirjojen ja TKI-hankkeiden yhdistäminen on todellinen win-win-tilanne. Hankkeessa tutkimustyötään toteuttavalle väitöskirjatutkijalle on henkilökohtaisellakin tasolla eduksi pyrkiä mahdollisimman laadukkaaseen lopputulokseen.

Työelämän tarpeita palvelevan korkeatasoisen tutkimuksen tekeminen nostaa ammattikorkeakoulun profiilia ja mahdollisesti houkuttelee uusia yhteistyöverkostoja. Laadukkaat hanketoteutukset toimivat käyntikortteina seuraavia hankerahoituksia haettaessa.

Ammattikorkeakoulun opiskelijatkin hyötyvät, sillä väitöskirjojen ja TKI-hankkeiden yhdistäminen tuo tohtorikoulutuksen näkyväksi myös ammattikorkeakouluun. Esimerkiksi ensihoidon ”tohtoripilotissa” työskentelevät ovat jakaneet tietoa ensihoidon opiskelijoille sekä innostaneet ja rohkaisseet heitä jatko-opintojen pariin. Erilaisten opiskelu- ja urapolkujen läsnäolo auttaa opiskelijoita hahmottamaan mahdollisuuksiaan ja pohtimaan omia tavoitteitaan.

Kirjoittanut Hilla Sumanen

Kirjoittaja työskentelee ensihoidon yliopettajana ja TKI-tiimin vetäjänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sekä terveyspolitiikan dosenttina Helsingin yliopistossa.