Double-2 etäläsnäolorobotti , jonka avulla lääkärit ja omaiset voivat käydä potilaan kanssa vuoropuhelua ja välttää tartuntariskiä. Kuva: doublerobotics.com

Digi- ja robottiratkaisut ovat uusi normaali

06.10.2020

Eri teknologioiden mahdollisuudet on Suomessa tähän saakka löydetty muita nopeammin ja niitä on osattu hyödyntää monissa eri liiketoiminnoissa. Kokemuksesta kannattaa oppia.

Kun uskallettiin lähteä testaamaan ja pilotoimaan teknologioita kuten esimerkiksi internetiin ja matkapuhelimiin liittyviä mahdollisuuksia ensimmäisten joukossa, tiedettiin että näissä voi piiletä menestyksen reseptejä. Tästä syystä meidät tunnetaan useilla toimialoilla menestyneiden teknologiayritysten kautta.

Kokemuksesta täytyy ammentaa oppia myös tulevaisuuteen ja uskaltaa ottaa uusia teknologioita uteliain mielin vastaan.

Uusilla 5G:n ja robotiikan eri sovellutuksilla on varmasti potentiaalia ja on mahtavaa huomata, että tässä kelkassa ollaan hyvää vauhtia menossa mukana.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk toimii tutkimusorganisaationa yhtenä edelläkävijänä jalkauttamassa näitä teknologioita loppukäyttäjien toimintaan. Xamk lisää osaamista sekä ymmärrystä laajasti eri verkostoissa hankkeiden myötä.

Tuore ammattibarometri (syyskuu 2020) kertoo, että tällä hetkellä on pulaa sovellussuunnittelijoista ja -ohjelmoijista, eikä tarve ole ainakaan vähentymässä robotiikan edelleen yleistyessä yrityksissä.

Xamk vastaa tähän tarpeeseen, kun uusi syksyllä 2021 starttaava ”Robotiikka ja tekoäly” -koulutusohjelma alkaa synnyttää näitä tulevaisuuden osaajia ja mahdollistajia.

Koronadigi”potkii meitä eteenpäin?

Korona on kiihdyttänyt digitalisaatiota ja toteamusta uudesta normaalista kuulee siellä tällä. Näin onkin, kun älykkään teknologian myötä työn tekemisen rutiinit ovat muuttuneet ja muuttuu.

Uuden oppiminen voi olla vaikeaa, mutta kun sen näkee mahdollisuutena ja jatkuvasti kehittyvän teknologian työtä tukevina ja tehostavina ratkaisuina, kääntyy tilanne positiiviseksi.

UV-desinfiointirobotteja. Kuva: IFR International Federation of Robotics/EPA

Työn sosiaalisuus ja sen vaikutukset näkyvät konkreettisemmin myöhemmin, mutta se on eri näkökulma. Korona joka tapauksessa nosti esiin uusia teknologiatarpeita enemmän kuin osattiin kuvitella. Tilannetta helpottaa, että teknologian kehitys niin kypsää, että se mahdollistaa nopeat käyttötapaustestit ja kustomoinnin jo markkinoilla olevilla ratkaisuilla suoraan yritysten tarpeeseen.

Hienoja esimerkkejä ovat UV-desinfiointirobotti, joka tuhoaa viruksia liikkumalla autonomisesti ilman tarvetta manuaaliselle ohjaamiselle ja etäläsnäolorobotti, jonka avulla lääkärit ja omaiset voivat käydä potilaan kanssa vuoropuhelua ja välttää tartuntariskiä.

Rohkeasti eteenpäin!

Maailma voi siis muuttua nopeasti, ja teknologian tarve voi yhtäkkiä muuttua. Robotiikka, tekoäly ja ihmisen ja robotin vuorovaikutus ovat osaltaan auttaneet ehkäisemään COVID-19:n leviämistä sairaalaympäristöjen sterilisaatioissa, kuumeen mittaamisessa, etäläsnäolossa ja infektioketjujen seurannassa.

Uusien teknologioiden avulla luodaan uutta liiketoimintaa ja tehostetaan olemassa olevia prosesseja. Teknologioiden mahdollistaman isot muutokset eivät tapahdu hetkessä, mutta suopeampi suhteutuminen ja aito kiinnostus niihin avaavat ja elävöittävät oman arkityön tekemistä. Eli mieti asioita uusista näkökulmista ja vastaathan puhelimeen, jos satun soittamaan juuri sinulle.

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

Lähde: Ammattibarometri. https://www.ammattibarometri.fi/

Kirjoittanut Jonne Holmén

Kirjoittaja työskentelee Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.