Ideoiden kirjo on ollut laaja: robotiikka logistiikassa, sähköiset kampuskartat, yleisesti vapaat toimitilat ja älykkäät palvelut mm. matkaketjuissa sekä robottibussien käyttö.

Kansallista kampusyhteistyötä

01.06.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu liittyi mukaan kansalliseen Smart Campus -ohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on kehittää niin kampusalueita kuin kaupunkejakin hankkeiden ja pilotointien avulla. Pääpartnerina hanketta vetää Oulun yliopisto.

Viime joulukuussa vierailu 5G Finlog -hankkeen tiimoilta Oulun satamassa ja yliopistolla poiki yllättäen uutta yhteistyötä. Vierailulla esiteltiin 5G- ja 6G-teemojen lisäksi juuri alkanutta kansallista Smart Campus -hanketta. Tunnistimme hankkeen potentiaalit Xamkin toimialueella, sillä Kotkan Kantasataman alueelle on rakentumassa vuonna 2023 uusi kampus. Sen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Smart Campus näyttäytyi siis hyvänä tilaisuutena olla mukana uudenlaisessa hanketoiminnassa ja kehittämässä meille parasta mahdollista uutta kampusta.

Hanke käynnistyi varsinaisesti tänä keväänä, jolloin ensimmäiset ryhmät kokoontuivat. Smart Campus -konsortioon kuuluu monia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, joten tämä avaa myös Xamkille uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Xamkin vastuulla älykäs logistiikka

Smart Campus -ryhmät on jaettu kolmen eri teeman alle, joissa jokaisessa digitalisaatio, poikkitieteellinen tutkimusekosysteemi ja erilaiset innovatiiviset teknologiat ovat vahvasti mukana. Alaryhmät jakautuvat alustoihin, dataan ja palveluihin. Xamkin vetovastuulla on dataryhmä, jossa tarkempana tutkimuksen kohteena ovat materiaalien ja ihmisten virrat eli käytännössä älykkäät logistiset ratkaisut kampuksilla ja kaupungeissa.

Ryhmissä tuodut ideat jalostetaan yhdessä hankkeiksi, ja yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat osallistua suunnitteluun ja toteuttamiseen omien osaamisen ja resurssien kautta. Lopullisena tavoitteena on luoda ratkaisuja, jotka ovat ketteriä, helposti pilotoitavissa ja ennen kaikkea sellaisia, että niillä on paljon vaikuttavuutta niin kampusalueeseen kuin kaupunkiin ja sen asukkaille.

Ideoiden kirjo on laaja

Olemme pitäneet Xamkin sisäisen Smart Campus -palaverin niin tutkimus-, kehitys- ja innovointi (TKI) porukalle kuin opetushenkilöstöllekin. Olemme kysyneet heiltä visioita älykkäästä kampuksesta sekä sitä, miten älykkäät logistiset ratkaisut olisivat pilotoitavissa tulevaisuudessa uudella Xamkin Kotkan kampuksella.

Ideoiden kirjo on ollut laaja, ja esille ovat nousseet esimerkiksi robotiikka logistiikassa, sähköiset kampuskartat, yleisesti vapaat toimitilat ja älykkäät palvelut mm. matkaketjuissa, mutta myös robottibussien käyttö esimerkiksi juna-aseman ja kampuksen välillä.

Mahdollisuuksia kehitykseen on paljon. Uskon, että saamme tulevaisuudessa yhteistyön kautta paljon uusia hankkeita ja pilotoitavia teknologioita Smart Campus -ryhmässä. Työ luo pohjaa sille, miten eri teknologioita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää niin TKI:n puolella kuin opiskelussa.

Nyt COVID-19-aikana perinteiset tavat tehdä ovat pakostakin muuttuneet, ja työtapamme ovat muovaantuneet uuteen normaaliin. Tilanne on ehkä tehnyt meistä avoimempia muutokselle ja tekniselle kehitykselle, joten Smart Campus on ajan hermolla. Uskon, että löydämme yhdessä paljon hyviä ratkaisuja tulevaisuuden kampukselle.

Kirjoittanut Olli-Pekka Brunila

Kirjoittaja toimii Xamkin logistiikan tutkimuspäällikkönä ja Smart Campus Data-työryhmän vetäjänä.