Markku Rimpelä kertoi Hämeenlinnan kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisestä.

Kädet upotettiin saveen Kouvolassa

29.03.2020

Mitä voi tehdä hyisenä ja loskaisena marraskuun iltapäivänä Kouvolassa? Voi tietenkin nukahtaa työpöydän ääreen tai sitten voi kehittää startup- ja yrittäjyyden ekosysteemiä energisessä ja mukavassa seurassa.

Kymenlaakso Startup Ecosystem -hankkeen Kädet Saveen – yhteiskehittämisiltapäivä 26.11.2019 toi positiivista kehittämisdraivia Kymenlaaksoon yhdistämällä erilaisten osaajien ideoita ja näkökulmia. Inspiroijaksi tapahtumaan saapui kokenut amerikkalainen ekosysteemikehittäjä Elmer Moore Milwaukeesta.

Yhteisöllisyys on aluekehittämisen A ja O

Kädet Saveen – yhteiskehittämisiltapäivässä lyötiin viisaat päät yhteen ja työnnettiin kädet saveen laaksokunnan startup- ja yrittäjyyden ekosysteemin kehittämiseksi. Koolla oli nelisenkymmentä innokasta kehittäjää. Iltapäivätapahtumaan saapui niin startup-yrittäjiä, opiskelijoita kuin ekosysteemin ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäjiä muun muassa alueen kehittämisyhtiöistä Cursorista, ELY-keskuksesta ja Kymenlaakson liitosta. Tilaisuuden avasi Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Tapahtuman järjesti Kymenlaakso Startup Ecosystem. Kymenlaakson liiton ja Uudenmaanliiton EAKR-rahoitteisessa hankkeessa vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa tuomalla yrittäjiä yhteen ja parantamalla viestintää. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja kokeillaan erilaisia toimintamalleja, kuten tapahtumia ja digitaalisia ratkaisuja, joilla vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa.

Hämeenlinnan oppeja

Hämeenlinnan alueella elinvoimaa luodaan avoimuudella. Kädet saveen -yhteiskehittämisiltapäivään saatiin vertaisnäkökulmia kahdesta erilaisesta Hämeenlinnan yrittäjyyden ekosysteemin näkökulmasta. Hämeenlinnan strategiajohtaja Markku Rimpelän mukaan seudulla on kehitetty yhteistä visiota ja näkemystä nimenomaan yhteistyöverkostojen kehittämisen kautta. Kaupungissa toimii esimerkiksi ekosysteemin ohjausryhmä ja toiminnassa pyritään nopeuteen ja asioiden mahdollistamiseen.

Koulutusjohtaja Sari Hanka Hämeenlinnan ammattikorkeakoulusta puolestaan korosti, että yritteliäs oppija omistaa oman oppimisensa. Yrittäjyyden strateginen kehittäminen on työtä arjessa, ei ainoastaan juhlapuheissa tai kehittämisryhmissä. HAMK rakentaa yritteliästä korkeakoulua kaikilla organisaationsa tasoilla – yritteliäisyys on siis läsnä kaikkialla ja kaikessa. Hanka totesi myös, että mitä kokeilevampi ja yrityksiä ja erehdyksiä sallivampi toimintakulttuuri on, sitä innovatiivisempia ja vaikuttavampia ratkaisuja korkeakoulu löytää niin oppijoiden kuin kumppaneiden tarpeisiin.

Elmer Moore innosti kasvuhuudolla

Elmer Moore inspiroi kymenlaaksolaisia Scale Up Milwaukeen ekosysteemin kehittämiskäytännöillä kuten voimahuudolla.

Päivän kohokohta oli energisen ja mukaansatempaavan Elmer Mooren inspiroiva puheenvuoro. Moore toimii kotikaupungissaan ekosysteemin kehittämisessä ja aluekasvua edistävässä Scale Up Milwaukeessa toimitusjohtajana. Toiminta pohjautuu sekä Babsonissa, Harwardissa että Columbia Business Schoolissa vaikuttavan Daniel Isenbergin malliin yrittäjyyden ekosysteemistä. Yksinkertaistettuna mallin kantava perusajatus on kasvu: mitä enemmän alueen yritykset kasvavat ja mitä nopeammin ne kasvavat, sitä voimakkaammin alueen elinvoima ja talous kehittyvät positiivisesti.

Elmer Moore innostikin osallistujia muuttamaan Kymenlaakson startup- ja yrittäjyyden ekosysteemiä positiivisen kulttuurin kautta. Jokainen kehittämis- ja alueen yrityksiin liittyvä tilaisuus tulisi aloittaa KASVU-huudolla. Otammehan haasteen vastaan ja lähdemme kokeilemaan rohkeasti, uskaliaasti ja positiivisesti?

Ryhmätyötä ja yhteisen näkemyksen luomista

Lopuksi osallistujat paneutuivat ryhmissä Kymenlaakson ekosysteemin kehittämiseen liittyviin teemoihin kuten alueen startup-ekosysteemin vahvuuksiin, kehittämiskohteisiin ja mittareihin. Sama teema voi näyttää hyvin erilaiselta erilaisten silmälasien takaa katsottuna, siksi yhteisen näkemyksen ja vision luominen edellyttää jakamista ja yhteistä tekemistä. Ryhmissä syntyi kohtaamisia opiskelijoiden, aluekehittäjien kuin startup-yrittäjien kesken. Näin laaja-alaisella kokoonpanolla harvoin kokoonnutaan vastaavien teemojen ympärille. 

Palaute tapahtumasta ja varsinkin Elmer Mooren inspiroivasta ja osallistavasta sessiosta oli hyvin positiivista. Game Design -opiskelija Markus Komulainen Kouvolasta osallistui tämän tyyppiseen tapahtumaan ensimmäistä kertaa:

– Haluan kiittää mahtavasta kehittämispäivästä. Oli ensimmäinen kerta, kun osallistuin tällaiseen ja tämä oli erittäin motivoiva ja antoisa kokemus, kehui Komulainen.

Ehkäpä siis työnnämme kädet yhdessä saveen uudestaan ja tällä kertaa entistä syvemmälle tulevaisuudessakin. Kädet saveen –tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ne eivät velvoita mihinkään. Jokainen alueemme elinvoimaisuudesta innostunut voi tuoda omaa panostaan yrittäjyyden ja startup-ekosysteemin kehittämiseen.

Kymenlaakso Startup Ecosystem

Toteutusaika 01.09.2018 – 30.11.2020. Toteuttajat: Hallinnoija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Osatoteuttaja Patteri Entrepreneurship ry (Patteri ES). Vahvuusala Luovat alat. Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus.

Hankkeen työpaketit:

1. COMMUNITY – Yrittäjyys- ja kasvuhenkisen yrittäjäyhteisön käynnistäminen Kymenlaaksossa.
2. NETWORKS – Kymenlaaksolaisten yritysten vahvempi kytkeminen osaksi paikallista yrittäjyysekosysteemiä, osallistamalla heitä paikallisiin aktiviteetteihin ja niiden kehittämiseen.
3. ENVIRONMENT – Tuoda yhteen alueen luovat yrittäjyystoimijat ja mallintaa Kymenlaakson yrittäjyystoimintaympäristö, joka tukee kasvuhakuisten yrittäjien kehittymistä.

Kirjoittanut Kirsi Rouhiainen

Kirjoittaja työskenteli tapahtuman aikaan Kymenlaakso Startup Ecosystem -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän toimii TKI-asiantuntijana hankkeessa.