Uuden yrittäjyyden synnyttämiseksi aktiivinen osallistuminen ja oman roolin kirkastaminen yritysten kiihdyttämisverkostoissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti on välttämätöntä. Kuva: Pixabay

Vaikuttavuudella elinvoimaa alueelle

08.12.2020

Mitä itse et ole ajatellut, sitä et ylipäätään ole ajatellut. Tämä snellmanilainen viisaus pätee myös organisaation strategiseen kehittämiseen. Mitä ei ole yhdessä pohdittu, jää päälle liimatuksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa olemme hakeneet ajatushautomo Demos Helsingin sparraamana vastausta kysymykseen, mitä tarkoitamme ammattikorkeakoulumme TKI-toiminnan vaikuttavuudella.

Pohdinnan alla olivat toimintaympäristön keskeiset muutostrendit ja oman TKI-toimintamme visio eli se, mitä yhteiskunnallisia ongelmia ensisijaisesti pyrimme ratkaisemaan. Prosessin tavoitteena oli myös luoda käytäntöön juurrutettava hanketoimintaa suuntaava vaikuttavuusmalli.

Yhteiskunnallinen muutos on aina monen tekijän summa.

Kantavaksi ajatukseksi tuli aktiivinen toimijuus ja ennakointi. Pohtimalla mahdollisia tulevaisuuksia voi myös ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia (vrt. visions of otherness). Toiseksi lähtökohdaksi nousi huomio siitä, että vaikuttavuutta luodaan kumppanuuksien kautta. Yhteiskunnallinen muutos on aina monen tekijän summa. Olennaiseksi nousee se, missä uusissa, mutta myös käytäntöön sovellettavia innovaatioita tuottavissa ekosysteemeissä meidän pitää olla mukana.

Kaakkois-Suomenkin kehitykseen vaikuttavat tietyt megatrendit, kuten ilmastokriisi ja vihreä talous, digitalisaatio, demografinen kehitys ja kaupungistuminen. Ne on otettava huomioon myös käytännön TKI-toiminnan suuntaamisessa. Vaikuttavuuden kulmakiviksi ja samalla yksittäisiä hankkeita yhteen liittäviksi ”isommiksi tavoitteiksi” nousi yhteisen mietinnän perusteella kolme teemaa: ympäristö ja kestävyys, ihminen ja käyttäjälähtöisyys sekä yrittäjyys ja korkea lisäarvo.

TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden a ja o on uuden yrittäjyyden synnyttäminen.

Käytännössä valinnat tarkoittavat esimerkiksi sitä, että ammattikorkeakoulu haluaa olla alueen yritysten kumppani kestävyysloikassa, kehittää käyttäjäystävällisiä palveluita ja uutta yhteisöllisyyttä sekä luoda lisäarvoa ja uutta työtä digitaalisella liiketoiminnalla.

TKI-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden a ja o on uuden yrittäjyyden synnyttäminen. Tämän vuoksi aktiivinen osallistuminen ja oman roolin kirkastaminen yritysten kiihdyttämisverkostoissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti on välttämätöntä. Ponnistelemme myös sen eteen, että erilaiset alustatalousmallit sekä mikroyrittäjyys valtavirtaistuvat. Lisäksi edistämme ilmaston kannalta kriittisten toimialojen uusiutumista mm. oikeudenmukaisen siirtymän ohjelmaa hyödyntäen.

Xamkin toiminta-alueella pisimmällä ekosysteemiajattelussa, jossa siis myös yrityksillä on keskeinen rooli, ovat varmasti logistiikan osaamiskeskittymä Kouvolassa, Kuitulaboratorio Savonlinnassa ja EcoSairila Mikkelissä. Jatkossa on lupa odottaa samanlaista kehitystä myös esimerkiksi uudelta Smart Campukselta Kotkan Kantasatamassa, digitaalisen tiedonhallinnan Memory Campukselta Mikkelissä ja kiertotalouteen keskittyvältä Hyötyvirralta Kouvolassa.

Vaikuttavuusmalli tuskin tulee koskaan ”valmiiksi”. Pikemmin sen rakentaminen on jatkuvaa vuorovaikutusta. Parhaimmillaan malli kuitenkin edistää tiedon kumuloitumista ja vahvistaa ydinaluilla hankejatkumoita, joiden vaikutus on luonnollisesti yksittäistä hanketta vahvempi.

Vaikuttavuuden kulttuuri ilmenee TKI-toiminnan puhetavoissa, käytännöissä, viestinnässä ja priorisoinneissa.

Kirjoittanut Kalevi Niemi

Kirjoittaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja ja vararehtori.