Kuvassa virtuaalimallinnus Kotkan uudesta kampuksesta ja Satama Areenasta vierekkäin. Kotkan satamaan tuleva kampus ja Satama Areena tiiviisti vierekkäin virtuaalitodellisuudessa oikeassa mittakaavassa ja vastaten tulevaa todellisuutta.

Kotkan Kantasataman virtuaaliympäristön kehitys jatkuu

14.12.2021

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uuden Kotkan kampuksen ja sen rinnalla Satama Areenan virtuaalisten mallinnusten kehitystä jatketaan rakennusten suunnittelun rinnalla.

Rakennusten virtuaalisia malleja voidaan hyödyntää suunnittelu- ja vielä rakennusvaiheessakin auttamaan tilojen esteettömyyden ja toimivuuden varmistamisessa. Ajatusvirheitä tai muita rakennussuunnittelussa huomioimatta jääneitä seikkoja voidaan huomata helpommin, kun suunnitellussa ympäristössä päästään konkreettisesti liikkumaan VR-laitteiden avulla. Lisäksi virtuaalista ympäristöä voidaan soveltaa erilaisten skenaarioiden testaamisessa tai vaikkapa markkinoinnissa.

Virtuaalisten mallien työkaluna käytetään alun perin Mikkelin kampuksella kehitettyä Virrake-sovellusta. Virrake on rakennettu Unreal Engine -pelimoottorin päälle, ja sen kehitys jatkuu edelleen yhteistyössä Mikkelin tiimin kanssa. Virrake-sovellus mahdollistaa käyttäjien liikkumisen rakennusten sisällä reaalimittakaavassa joko VR-tilassa tai ilman VR-laitetta hiirellä ja näppäimistöllä. Lisäksi se tarjoaa läjäpäin ominaisuuksia kuten mittaustyökaluja, skenaarioita, simulaatioita, moninpeliominaisuuksia ja paljon muuta.

Kotkan Kantasataman virtuaalisen ympäristön kehitys aloitettiin alkuvuodesta 2020, ja kehitys jatkuu yhä uuden Virtuaalinen Kantasatama -hankkeen voimin rakennusten suunnittelun rinnalla. Kehityksen aiemmista vaiheista voit lukea lisää artikkelista Kantasatama kehittyy virtuaalimaailmassa.

Virtuaalinen tapahtumien testaus ja simulointi Satama Areenassa

Kotkan tapahtumakeskus Satama Areena on kiinni kampusrakennuksessa, ja rakennusten välillä on suora kulkuyhteys. Satama Areenan virtuaalisen mallin päivittämisen lisäksi kehitetään alustaan sopivia havainnollistavia skenaarioita eli erilaisia tilanteita oleellisissa tiloissa. Näillä skenaarioilla voidaan simuloida ja testata tulevia tapahtumia: miten ihmiset mahtuvat kuhunkin tilaan tai miltä eri sisustusvaihtoehdot näyttävät. Simulointeja voidaan käyttää myös tilan markkinoinnissa tapahtumien järjestäjille.

Esimerkki skenaariosta Satama Areenassa: koripallotapahtuma.
Esimerkki skenaariosta Satama Areenassa: koripallotapahtuma.

Satama Areenan ja tulevan kampuksen tiloja on tarkoitus käyttää osittain yhdessä. Esimerkiksi oppilaiden ruokailu on Satama Areenan aulan ravintolassa. Ruokailun toteutus Virrake-skenaariona on myöskin jo suunnitteilla. Satama Areenan toimitusjohtaja Minna Nyman kuvaa yhteistyötä näin:

– Virtuaalinen malli Satama Areenasta on erittäin hyvä työkalu myynnissä. Se helpottaa tilojen esittelyä huomattavasti, ja erilaiset skenaariot konkretisoivat hienosti sen, mitä kaikkea Satama Areenalla voi tulevaisuudessa tehdä.

Uusi Kotkan kampus

Uuden Kotkan kampuksen virtuaalista mallia on päivitetty, ja sitä päivitetään edelleen yhteistyössä rakennussuunnittelun kanssa. Rakenteellisten päivitysten lisäksi malliin on tuotu alustavan suunnitelman mukaiset kalusteet tai kalusteita vastaavat representaatiot.

Kalustesuunnittelussa tehdään yhteistyötä molempiin suuntiin. Virtuaalimallia käytetään hahmottamaan konkreettisemmin, miltä tuleva kalustus tulee näyttämään. Havaintojen perusteelta suunnitteluun voidaan tehdä muutoksia, jotka puolestaan päivitetään virtuaalimalliin. Tätä toistetaan, kunnes suunnitelmaan ollaan tyytyväisiä.

Kampuksen kalustesuunnittelu on aloitettu ja jatkuu yhä, kuvassa 3. kerroksen neuvotteluhuone ja sen alustava kalustus.
Kampuksen kalustesuunnittelu on aloitettu ja jatkuu yhä, kuvassa 3. kerroksen neuvotteluhuone ja sen alustava kalustus.

Kampuksen virtuaalimallia käytetään myös esittelymateriaalina erilaisissa tulevan kampuksen tai itse Virrake-alustan esittelyissä. Sillä voidaan havainnollistaa tehokkaasti sekä Virrakkeen tekniset ominaisuudet että tulevan kampuksen suunniteltu muotoilu ja sisustus.

Virtuaalimallien tulevaisuus

Molempien virtuaalisten mallien kehitys siis jatkuu rakennusten suunnittelun rinnalla, ja uudet skenaariot havainnollistavat tilojen käyttöä. Esimerkiksi rakennusten maalien, tapettien ja pinnoitusten suunnittelun yhtydessä virtuaalimallin pintoihin lisätään uudet materiaalit nykyisten lähes yksiväristen väliaikaisten materiaalien tilalle.

Virrake-alustaa on lisäksi tarkoitus hyödyntää uusien kohteiden virtualisointiin. Suunnitteilla on muutamia potentiaalisia hankkeita, joiden on tarkoitus palvella paikallisia kumppaneita ja tukea näin Kotkan tulevaa rakennus- ja sisustussuunnittelua sekä tilojen virtuaalista testausta.

Virtuaalinen Kantasatama on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanke, jonka tavoitteena on Kotkan Kantasatamaan rakentuvan uuden kampuksen ja Satama Areenan virtuaalimallien päivitys rakennussuunnittelun rinnalla, sekä skenaarioiden tuottaminen Satama Areenalle.

Hankkeen rahoittajana toimii Kymenlaakson Liitto ja rahoitusmuoto on Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE).

Kirjoittanut Toni Hannula

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.