Kuvassa näkyy sarjakuvan ruutu, jossa näkyy Xlab Kotkan ulkonäkymä kadulta päin. Tilaa kohti kävelee kaksi sarjakuvahahmoa, nainen ja mies. Naisen käsi on jo oven kahvassa, mies kävelee iloisena kohti ovea. Tervetuloa Xlab Kotkaan! Sarjakuva: Avot Design Oy, Liisa ja Arttu Seppälä.

Xlab luo yhteyksiä yrityksiin

16.03.2021

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja koulutuksen rajapintaa tuotiin lähemmäs kehittyvää kantasatamaa Kotkassa. Samalla pilotoitiin toimintamalleja uudelle kampukselle ja tuettiin opiskelijayrittäjyyttä.

Sarjakuva, joka kertoo, mitä kaikkea Xlab-tiloissa on tehty: kouluttauduttu, verkostoiduttu, viety eteenpäin kansainvälisiä projekteja, järjestetty tapahtumia ja pitchattu uusia ideioita.
Sarjakuva: Avot Design Oy, Liisa ja Arttu Seppälä. Klikkaa sarjakuva isommaksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja aluekehitysyhtiö Cursorin yhteishanke Xlab – yhteys yrityksiin käynnistyi syksyllä 2018. Hankkeen keskiönä toimi Kotkan keskustaan avautuva Xlab Kotka -tila, joka yhdisti ammattikorkeakoulun ja aluekehitysyhtiön Kotkan Kantasataman kehittämiseen kytkeytyvää toimintaa.

Xlab Kotka -tiloissa toteutettiin yhteensä yli 100 erilaista tapahtumaa ja siellä vieraili yli 80 eri sidosryhmätoimijan edustajaa. Ammattikorkeakoulun ja aluekehitysyhtiön hanketoimijat tekivät tilasta oman toimintansa myötä aktiivisen showroomin, joka toi Kaakkois-Suomessa tehtävän innovaatio- ja kehittämistoiminnan lähelle kuntalaisia.

Yhteistyötä yritysten ja opiskelijoiden välillä

Xlab-hanke rakensi tiivistä yhteistyötä yhdessä Kotkan yrittäjien kanssa. Yrittäjäjärjestön kanssa käynnistettiin vuonna 2019 Yrittäjäpäivystys, joka tarjosi yrittäjille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa yrittäjyyteen liittyviä haasteita sekä kokemuksia. Yrittäjäpäivystys toimi pohjana yrittäjien välisten palveluverkostojen syntymiselle.

Sarjakuva kertoo, miten yritystoimintaan on innostettu erilaisilla toimilla ja madaltamalla yritystoiminnan aloittamisen kynnystä. Opiskelijat ovat tutustuneet paikallisiin yrittäjiin, jotka puolestaan ovat saaneet opiskelijoilta uusia ideoita oman toimintansa kehittämiseen.
Sarjakuva: Avot Design Oy, Liisa ja Arttu Seppälä. Klikkaa sarjakuva isommaksi.

Opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua Yrittäjäpäivystykseen. Kokeneet yrittäjät jakoivat vinkkejä yrittäjyyttä suunnitteleville opiskelijoille, ja saivat samalla itse virtaa ja uusia ideoita nuorten kohtaamisista.

Opiskelijoiden välistä yhteistyötä kehitettiin yhteistyössä myös Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin kanssa. Ammattikorkeakoulun opiskelijayrittäjyysyhdistys Patteri Es:n startup-tapahtuman järjestäjätiimi toteutti mini*ship -tapahtuman toisen asteen opiskelijoille. Tapahtumassa ammattikouluopiskelijat pääsivät ideoimaan uusia yritysideoita yhteistyössä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.

Xlab-hankkeessa rakennettiin opiskelijayrittäjyyttä tukeva Road to *ship -polku, joka kokosi yhteen Xamkin startup-toiminnot yhden luukun periaatteella. Road to *ship -ideakiihdyttämö mahdollisti opiskelijoille omien yritysideoiden kehittämisen yhteistyössä yritysmentoreiden kanssa.

Ideakiihdyttämöstä opiskelijat pääsivät hakeutumaan myös *ship Startup Festival kilpailuun. Hankkeen päätteeksi toteutetussa Intohimona yrittäjyys -seminaarissa ammattikorkeakoulu kokosi yhteen opiskelijayrittäjyyttä tukevia parhaita käytänteitä.

Innovaatioita edistämässä

Erilaiset kokeilut ja innovaatioiden edistäminen ovat liittyneet vahvasti Xlab-hankkeen toimintaan. Tiloissa on järjestetty muun muassa leffa- ja peli-iltoja, TKI-toiminnan työpajoja sekä opiskelijoiden itse toteuttamia tapahtumia, kuten sairaanhoitajaopiskelijoiden koko perheelle suunnattu Yhdessä-tapahtuma.

Sarjakuvassa kerrotaan, että Xlab on koonnut yhteen eri alojen opiskelijoita. Näin on saatu laajempaa osaamista, uusia ideoita ja päästy uudelle tasolle. Ideat esiteltiin yrittäjille, jotka näyttivät vihreää valoa ideoille.
Sarjakuva: Avot Design Oy, Liisa ja Arttu Seppälä. Klikkaa sarjakuva isommaksi.

Hackathon-tapahtumissa opiskelijat ovat ideoineet uusia innovatiivisia ratkaisuja yritysten haasteisiin. Hackathoneihin on osallistunut Xamkin opiskelijoita eri koulutusohjelmista sekä eri kampuksilta.

Monialaiset tiimit ovat tuottaneet ratkaisuja muun muassa kestävän kehityksen ja muovittomuuden edistämiseksi. Aluekehitysyhtiö Cursor kehitti Kasvutehdas-toimintaa Villa Maisemassa. Kasvutehtaalla alueen yritykset pääsivät kehittämään omia tuote- ja palveluideoitaan.

Hackathon-tapahtumien lisäksi Xlab Kotka toimi myös kotipesänä kansainvälisten hankkeiden ja verkostojen tapahtumille ja innovaatioleireille kuten Innocampille. Lisäksi tiloissa toteutettiin muun muassa e-urheiluturnaus, Hyvinvointipäivä sekä leffaensi-ilta.

Virtuaalista työskentelyä

Vuoden 2020 käynnistyessä ammattikorkeakoulu lähti kehittämään Xlab-hankkeessa virtuaalista mallinnosta tulevaisuuden kampuksesta. Kantasatamaan nouseva uusi kampus ja tapahtumakeskus rakentuivat virtuaaliympäristöön pelimoottorin ja Xamkissa kehitetyn virtuaalisen rakentamisen työkalun avulla. Keväällä koronapandemian myötä myös Xlab-hankkeen toiminta siirtyi vahvasti virtuaalisille alustoille.

Sarjakuvassa kerrotaan, että Kotkan Kantasatamaan avataan uusi kampus ja tapahtumakeskus. Xlab-hanke loi niistä virtuaalimaailman, jonka avulla päästiin tutustumaan, miltä niissä näyttää.
Sarjakuva: Avot Design Oy, Liisa ja Arttu Seppälä. Klikkaa sarjakuva isommaksi.

Loppuvuodesta 2020 päästiin Xlab-hankkeen avulla virtuaalivierailulle Tulevaisuuden kantasatamaan. Virtuaalitodellisuudessa yritykset ja eri sidosryhmät pääsivät tutustumaan tulevaisuuden toimintaan sekä kampuksella että tapahtumakeskuksessa.

Xamkissa kehitetään virtuaalitodellisuuden ympäristöä myös turvallisuuden harjoitteluun Virtuaalinen satamalogistiikka turvapuisto -hankkeessa. Virtuaalinen turvapuisto tulee toimimaan osana fyysistä turvapuistoa, joka rakentuu myös Kantasatamaan Xamkin kampuksen ja Kotkan tapahtumakeskuksen läheisyyteen.

Kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään TKI-toiminnan ja yritysten yhteistyön vahvistamisessa sekä opiskelija-yritysyhteistyön kehittämisessä myös tulevaisuudessa. Xlab Kotka -tila kaupungin ytimessä on mahdollistanut alueen eri toimijoiden kohtaamiset ja yhteistyön sekä tarjonnut paikan Kantasataman kehittämishankkeiden edistämiselle.

Erilaiset tapahtumat ja kokeilut ovat lisänneet positiivisesti Xamkin näkyvyyttä Kotkan katukuvassa ja tuoneet myös opiskelijoita osaksi keskustaelämää.

Sarjakuvat: Avot Design Oy, Liisa & Arttu Seppälä

Kirjoittaneet Maarit Vahvanen ja Anni Lippo

Kirjoittajat työskentelevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Digitaalisen talouden vahvuusalalla.