Kuvassa näkyy kolme nuorta miestä, jotka keskustelevat pöydän ääressä. Yksi heistä osoittaa kädellään pöydälle olevaa tietokonetta. Taustalla näkyy pöytien äärellä myös muita ihmisiä. Kuva: Tapio Auvinen.

Yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten välillä

16.03.2021

Tämä artikkeli on jatkoa Twin Campus -hankkeen benchmarkkausta koskeville artikkeleille. Tässä kolmannessa osassa käsitellään tarkemmin korkeakoulujen yritysyhteistyötä. Voit lukea benchmarkkausta koskevien artikkeleiden ensimmäisen osan, Kestävä kehitys mukana korkeakoulujen strategiassa -artikkelin täältä sekä toisen osan, Yrittäjyyden tukeminen korkeakouluissa täältä.

Oppimis- ja tutkimusympäristöjä Haaga-Heliassa

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun yhteistyö partnereidensa kanssa on pitkäaikaista ja kokonaisvaltaista, ja korkeakoululla onkin oma vakiintunut partneriyhteistyömallinsa. Jokaisella yhteistyöllä on oma partnerivastaavansa, joka koordinoi ja suunnittelee yhteistyötä.

Yritysyhteistyön alustoina toimivat oppimis- ja tutkimusympäristöt. Haaga-Helialla on esimerkiksi useita erilaisia labeja, joissa tutkitaan ja kehitetään muun muassa digitaalista asiakaskokemusta, vuorovaikutusta ja pedagogiikkaa sekä palveluliiketoimintaa.

Oppimis- ja tutkimusympäristöillä on oma kumppaneista koostuva verkostonsa, joka on usein myös kansainvälinen. Tuoreimpana kansainvälisenä yhteistyönä Haaga-Helia on mukana kehittämässä Ulysseus Eurooppa-yliopistoa. Yhteistyössä on mukana Haaga-Helian lisäksi korkeakouluja viidestä Euroopan maasta, ja siinä on tavoitteena luoda yhteinen kampus opiskelijoiden, henkilökunnan ja kumppaneiden oppimis- ja tutkimusympäristöksi.

Tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston yhteistyö jakautuu karkeasti kolmeen eri tasoon: alueellinen yhteistyö, yhteistyö tiedekuntien ja yritysten kanssa sekä tutkijayhteistyö. Alueellisessa yhteistyössä Helsingin kaupunki on läheinen kumppani.

Tiedekuntien kanssa tehdyssä yhteistyössä tarjotaan apua eri tiedekunnille mm. laatimalla strateginen suunnitelma yritysyhteistyön kasvattamiseksi ja järjestämällä koulutuksia. Tutkimus-yritys-yhteistyössä joko yritys tai tutkija ottaa yliopistoon yhteyttä ja tulevaa yhteistyötä lähdetään räätälöimään sopivaksi.

Helsingin yliopistossa on kokeiltu lukuisien eri konseptien toimivuutta. Tällä hetkellä parhaaksi on todettu räätälöity yhteistyö tiedekuntien kanssa, missä sitoutuneisuus on hyvä niin johdolta kuin akateemisilta. Yritysyhteistyötä organisoimassa on vuonna 2016 perustettu yritysyhteistyön tiimi, minkä asiantuntijat ovat tutkijoiden ja yrityksien apuna helpottamassa yhteistyön mahdollisuuksien selvittämistä.

Verkostotoimintaa LUT-yliopistossa

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin ja LAB-ammattikorkeakoulun muodostaman LUT-konsernin myötä yrityksillä on tarve kohdata korkeakoulut kerralla – niin sanotusti yhdeltä luukulta.  LUT tarjoaakin yrityksille matalan kynnyksen palveluita, joiden kautta yritykset pääsevät helposti sisään yliopiston toimintaan. LUT-yliopiston yritysyhteistyön toimintatapa on verkostomainen, mikä luo haasteita, mutta ehdottomasti tuo myös hyötyjä.

International Entrepreneurship Challenge (IEC) -ohjelma on hyvä esimerkki LUTin yritysyhteistyöstä. Kyseessä on viimeisen vuoden International business and entrepreneurship -maisteriohjelman opiskelijoille suunnattu lukukauden mittainen kurssi. IEC-ohjelma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää toimintaansa opiskelijoiden avulla.

Neljän kampuksen palvelut Xamkissa

Yritysyhteistyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa tarjoaa yrityksen käyttöön kaikkien neljän kampuksen palvelut. Xamkilla on välittömät suhteet yhteistyökumppaneihinsa, ja jotkut yritykset puhuvatkin Xamkista ”meidän korkeakoulunamme”, mikä kertoo sen, että Xamk on osa heitä. Yritysyhteistyön koordinaattorin ansiosta yrityksien on helppo kontaktoida Xamkia.

Yritysyhteistyötä tehdään niin opetuksen kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden (TKI) puolella. Opetuksessa hyödynnetään työelämäyhteistyötä ja pyritään monialaisten oppimisympäristöjen kautta tuottamaan palveluita. Tämä tarve on tullut erityisesti yrityksien puolelta, mutta kysyntää on noussut myös opiskelijoiden suunnalta.

TKI-hankkeissa tapahtuva yritysyhteistyö sitoutuu hankkeiden tavoitteisiin. Xamk tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda kampusalueiden yritykset tunnetuksi ja tiedoksi opiskelijoille. Tästä hyvä esimerkki on Markkinointi ja rekry -tapahtuma, joka on järjestetty AMK-opinnoista kiinnostuneille järjestetyn Kampustapahtuman yhteydessä.

Heräsikö mielenkiintosi ja haluat kuulla lisää?

Mahtavaa, sillä olemme koonneet benchmarkkausten tulokset artikkelikokonaisuudeksi, mikä julkaistaan Xamkin julkaisusarjassa kevään 2021 aikana. Pysy kuulolla!

Twin Campus -hanke toteutetaan ajalla 01.06.2019 – 30.11.2021 yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (FI), Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin (FI), Business Incubator Ingrian (RU),  ja St. Petersburg Foundation for SME Developmentin (RU) ja ITMO yliopiston (RU, Hallinnoija) kanssa. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 Ohjelma. Lisätietoa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/twin-campus/

Kirjoittanut Jade Hirvonen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Twin Campus -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.