Kuvassa näkyy kaksi nuorta miestä. Oikealla oleva nuori mies nauraa ja pitää kädessään *ship-tapahtuman kulkupassia. Vasemmalla oleva nuori osoittaa passia sormellaan ja nauraa. Kuva: Tapio Auvinen.

Yrittäjyyden tukeminen korkeakouluissa

16.03.2021

Olemme syksyn 2020 aikana benchmarkanneet kolmen suomalaisen korkeakoulun hyviä käytänteitä ja toimintamalleja kolmesta eri teemasta: kestävä kehitys ja vastuullisuus, yrittäjyyden tukipalvelut ja yritysyhteistyö. Benchmarkkauksien lisäksi olemme tarkastelleet tarkemmin myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tilannetta edellä mainittuihin teemoihin liittyen.

Tässä sarjan toisessa artikkelissa avaamme osana Twin Campus -hanketta tehdyssä benchmarkkauksessa esiin nousseita yrittäjyyden tukipalveluiden hyviä käytänteitä ja konsepteja.

Tämän lehden artikkelista Yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten välillä voit lukea yritysyhteistyöstä. Korkeakoulujen hyviä käytänteitä ja toimintamalleja kartoittaneessa sarjan ensimmäisessä artikkelissa, Kestävä kehitys mukana korkeakoulujen strategiassa (Xamk READ 4/2020), toimme esille muutamia nostoja kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyen.

Kokeilukulttuuri on isossa roolissa niin yrittäjyyden tukipalveluissa kuin yritysyhteistyössäkin.  Esimerkeissämme nouseekin selkeästi esiin se, että kokeilemalla selviää, mikä toimii ja mikä ei. Korkeakouluilla on monia toimivia konsepteja yrittäjyyden tukemiseksi, ja tässä artikkelissa kerromme niistä muutamia.

Haaga-Helia: Startup School

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Startup School tarjoaa monipuolisia yrittäjyyden opintoja sekä mentorointia yritysidean kehittämiseen, ja se toimiikin hyvänä esimerkkinä korkeakoulun yhteydessä toimivasta yrityshautomosta. StartUp School mahdollistaa opiskelijoille opintojen loppuun suorittamisen yritystoiminnan aloittamisen rinnalla. StartUp School palvelee kaikkia Haaga-Helian opiskelijoita kaikilla kampuksilla toimivan coach-valmennusverkoston ansiosta.

Valmentajina toimivat Haaga-Helian opettajat auttavat opiskelijoita tavoitteiden asettamisessa, ideoiden käytäntöön viemisessä suunnitelmallisesti sekä mietityttävien kysymyksien oivaltamisessa. Startup School tarjoaa opiskelijoille myös ulkopuolisten asiantuntijoiden mentorointia.

StartUp School tekee kansainvälistä yhteistyötä niin tutkimus, kehittämis ja innovaatiohankkeiden (TKI) kautta kuin kaupallisessa mielessäkin. StartUp Schoolin tavoitteena on kehittyä kansainvälisen verkoston ja kumppaneiden avulla. StartUp School on vienyt yrittäjyyspedagogiikkaansa esimerkiksi Etelä-Afrikkaan: Haaga-Helia ja StartUp School auttavat Tshwanen teknillistä yliopistoa avaamaan heidän oman StartUp Schoolinsa.

Helsingin yliopisto: Helsinki Think Company

Helsingin yliopistossa yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat ohjataan pääosin Helsinki Think Companyyn. Helsinki Think Company kannustaa opiskelijoita ja tutkijoita yrittäjyyteen, ja sen missiona on viedä akateemisuutta käytäntöön.

Kuvassa Helsinki Think Companyn tiloissa oleva keittiö, jossa on kolme iloista opiskelijaa juomassa kahvia ja keskustelemassa.
Helsinki Think Companyn tiloista löytyy myös keittiötila. Kuva: Jonas Simberg.

Think Company tarjoaa kohderyhmälleen erilaisia ohjelmasisältöjä kuten design sprint -tyylisiä tapahtumia eli yhteiskehityshaasteita. Design sprintissä muutaman päivän aikana ideoidaan, konseptoidaan, tehdään tuotteesta tai palvelusta prototyyppi ja testataan sen toimivuutta käyttäjillä. Think Company tarjoaa myös kaikille avoimia ja ilmaisia yhteistyöskentelytiloja.

Helsinki Think Company toimii Helsingin yliopiston kaikilla kampuksilla ja työllistää noin 20 opiskelijaa. Yritykset hakevatkin Think Companysta usein uutta näkökulmaa ja kontakteja nuoriin asiantuntijoihin.

LUT-yliopisto: Green Campus Open

Green Campus Open (GCO) edistää Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUTin tutkimuksen kaupallistamista ja auttaa tutkimustiimejä synnyttämään liiketoimintaa tutkimuksiin perustuvista ideoista. Kyseessä on ns. yrityskiihdyttämö.

GCO-yksikkö palvelee niin tutkijoita, yrityksiä kuin sijoittajiakin: se auttaa tutkimusryhmiä hakemaan Research to Business -rahoitusta Business Finlandilta, ja sijoittajille järjestetään Investors days -tilaisuuksia, joissa tiimit voivat esitellä ideansa Venture Capital yrityksille eli riskipääomasijoittajille.

GCO palvelee yrityksiä esimerkiksi verkottamalla niitä LUTin tutkimusryhmien kanssa. Hyviä esimerkkejä LUTin tutkimuksesta syntyneistä startupeista ovat esimerkiksi AXCO-Motors Oy, Mevea ja Visedo. LUTin tutkimuksen avulla on myös syntynyt kymmeniä maailmanlaajuisesti käytettyjä tuotteita.

Xamk: *ship Startup Festival

Ylhäältä otetussa kuvassa näkyy Merikeskus Wellamon tila, jossa näkyy paljon yleisöä.
*ship Startup Festivaalin yhtenä tapahtumapaikkana on toiminut useampana vuonna Merikeskus Vellamo. Kuva: Tapio Auvinen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin opiskelijavetoisen Patteri Entrepreneurship Societyn järjestämä vuosittainen *ship Startup Festival on Kaakkois-Suomen suurin startup-tapahtuma. Tapahtuma tuo yhteen 50 aloittelevaa startup-yritystä ja 30 alansa ammattilaista kotimaasta sekä ulkomailta. Tapahtuma koostuu kahdesta elementistä: mentoriohjelmasta ja Pitch Captain pitchauskilpailusta.

*ship Startup Festival on esivaiheen opiskelijastartup-yrityksille tarkoitettu tapahtuma, jossa valmennetaan osallistujia liikeideoidensa kehittämiseen. Mentorointi- ja pitchausosiot valmistelevat osallistujia tapahtuman loppuhuipennukseen eli Pitch Captain -pitchauskilpailuun. Tapahtuma on toteutettu Merikeskus Vellamo Kotkassa, ja Pitch Captain -kilpailun finaali on järjestetty jo useampana vuonna Kotkan torilla. Xamk on ollut rahoittamassa tapahtumaa alusta alkaen joka vuosi.

Twin Campus -hanke toteutetaan ajalla 01.06.2019 – 30.11.2021 yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (FI), Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin (FI), Business Incubator Ingrian (RU),  ja St. Petersburg Foundation for SME Developmentin (RU) ja ITMO yliopiston (RU, Hallinnoija) kanssa. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 Ohjelma. Lisätietoa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/twin-campus/

Kirjoittanut Nicole Javanainen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Twin Campus -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.